Demokratiaa ei saa vaarantaa

0
Presidentti Sauli Niinistö keskittyi uudenvuodenpuheessaan arvoihin ja demokratiaan.

Presidentti Sauli Niinistö korosti uudenvuodenpuheessaan demokratian merkitystä. Lisäksi hän muistutti suvaitsevaisuudesta ja toisten ymmärtämisestä.
”Eurooppa on maailman demokraattisin, tasa-arvoisin ja vapain maanosa. Nyt se on kuitenkin ajautunut repiviin riitoihin juuri omista arvoistaan.” Näillä sanoilla presidentti harmitteli Ranskassa puhjenneita mellakoita.
Niinistö totesi osuvasti, että ennuste vaikuttaa kehnolta koko maailmalle, jos paras maanosa alkaa näyttää sekasortoiselta.

Puheessaan Niinistö nosti esille demokratian, tasa-arvon ja vapauden. Näiden eurooppalaisten arvojen vienti on vaihtunut niiden puolustamiseksi kotikentällä.
Niinistö ilmaisi huolensa siitä, että edustuksellista demokratiaa halutaan yhä enemmän korvata suoralla vaikuttamisella. Hän viittasi Ranskan mellakoihin ja muutosta vaativiin marsseihin.
”Vaarana on, että menetämme jotain edustukselliselle demokratialle olennaista, nimittäin kyvyn sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Ja samalla kyvyn kuunnella ja yrittää ymmärtää muiden mielipiteitä, vaikkei niitä hyväksyisikään.”
Tähän huoleen on helppo yhtyä. Väkivaltaisten mellakoiden ja ääriliikkeiden lisäksi halu toisten ymmärtämiseen on kadonnut muun muassa sosiaalisen median kovakielisessä keskustelussa ja suoranaisissa vihapuheissa.

Niinistö kiinnitti jälleen huomiota myös muuttoliikkeeseen. Hän huomautti, ettei muuttoliike ole maailmasta poistumassa. Juuri sen vuoksi Euroopan unionin on kyettävä paremmin hallitsemaan sitä.
Presidentti muistutti, että hätää kärsiviä on autettava. Suomeen tulleille maahanmuuttajille on annettava mahdollisuus osallisuuteen. Vastaavasti on oikeus edellyttää, että heillä on tahtoa sopeutua yhteiskuntaamme.

Presidentin puhe keskittyi vahvasti arvoihin, ja esimerkiksi taloudelliset painotukset jäivät vähemmälle huomiolle.
Valinta oli onnistunut, sillä muistutus eurooppalaisten arvojen tärkeydestä osuu hyvin juuri tähän ajankohtaan.