Kantelu on tärkeä osa oikeusturvaa

0
Suomessa tehtiin viime vuonna lähemmäs 1700 kantelua terveydenhuoltosektorilla.

Terveydenhuollossa potilaiden tekemien kanteluissa on ollut muutamina viime vuosina ollut kasvua. Suomessa tehtiin viime vuonna yli 1 600 kantelua. Suurin osa kanteluista kohdistui lääkäreiden toimintaan, mikä on luonnollista: potilas kohtaa terveydenhuollossa useimmiten lääkärin.
Varsinais-Suomessa tehdään terveyssektorilla noin 130 kantelua vuosittain. Salossa tehtiin vuosien 2016–2017 aikana 17 kantelua.

Mikäli potilas kokee tulleensa hoidetuksi tai kohdelluksi väärin, ensimmäinen keino on keskustelu organisaation edustajien kanssa. Jos se ei selvitä tilannetta, voi tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen. Vasta tämän jälkeen on kantelun vuoro.
Kanteluiden määrä tulee suhteuttaa terveyssektorin valtaviin asiakasmääriin. Terveyskeskuksissa kirjattiin viime vuonna 25 miljoonaa käyntiä, kanteluita tehtiin alle 200. Sairaaloiden poliklinikoilla hoidetaan vuosittain liki kahta miljoonaa ihmistä: yksi noin 14 000:sta on tehnyt kantelun.

Kanteluiden määrien kasvuun on tarjolla useita selityksiä. Potilaat voivat olla aiempaa valveutuneempia, ja väestön ikääntyminen lisää asiakaskäyntien määrää. Kolmas vaihtoehto voi liittyä kiireeseen ja hoitomitoituksiin.
Tilastot kuitenkin kertovat, että kanteluiden määrän lisäännyttyä terveydenhuollon henkilökunnalle annettujen huomautusten määrä on laskenut. Noin puolet kanteluista johtaa huomautukseen. Samalla tämä osoittaa, että kantelu-instrumentti on tarpeellinen terveydenhuollon laadunvalvonnan kannalta.

Sairastunut ihminen on tavallista hauraampi. Lääkäreiden auktoriteetti on yhä suuri, eivätkä maallikot pääsääntöisesti edes kuvittele omaavansa pätevyyttä lääkärin määräämän hoidon kyseenalaistamiseen. Muistutukset ja kantelut ovat tärkeitä oikeusturvan ylläpitäjä tilanteessa, jossa potilas ei voi itse vaikuttaa tilanteeseensa.
Varsinkin, koska inhimillisiä erehdyksiä ja väärinkäsityksiä ei voida koskaan täysin eliminoida hiotustakaan järjestelmästä.