Kasvuodotukset hieman laskeneet

0
Suhdannenäkymät ovat parantuneet muun muassa kuljetusalalla.

Maakunnan yritysten suhdannekysely kertoo, että odotukset kasvuvauhdista eivät ole yhtä korkealla kuin viime vuonna. Mitään taantuman merkkejä ei kuitenkaan ole näkyvissä.
Varsinais-Suomen yrittäjien ja Osuuspankkien maakuntaennusteen mukaan varovaisuus näkyy nyt vahvemmin yritysten tulevaisuuden odotuksissa.

Perinteinen maakuntaennuste lupaa kasvun jatkuvan. Erityisen myönteistä on yritysten halu palkata lisää väkeä. Kyselyyn vastanneet yrittäjät arvioivat, että uusia työpaikkoja syntyy alkaneen vuoden aikana yli 600. Jos tahti on sama maakunnan muissa yrityksissä, voidaan odottaa jopa tuhansia uusia työpaikkoja.
Yritysten arviot henkilöstön palkkaamisesta ovat yleensä toteutuneet hyvin.
Myönteinen vire näkyy myös Salon seutukunnalla, johon Salon lisäksi kuuluu Somero. Kyselyyn vastanneista seutukunnan yrittäjistä 16 prosenttia arvioi palkkaavansa lisää väkeä. Henkilöstöodotukset ovat säilyneet viime vuoden tasolla.
Tiedot uusista työpaikoista sopivat hyvin Salon seudulle, josta rakennemuutos vei tuhansia työpaikkoja.

Yrittäjyysilmapiiri on laskenut Salossa. Kun kysyttiin yrittäjien arvioita yritysilmapiiristä, Salo jäi sijalle kuusi. Viime vuonna Salo oli kolmas. Pudotus oli suurempi kuin muilla eniten vastauksia saaneilla kunnilla.
Salon yrittäjyysilmapiiriä piti erinomaisena tai hyvänä 62 prosenttia vastaajista, kun maakunnan kärkeen nousseelle Kaarinalle vastaavan arvosanan antoi 82 prosenttia vastaajista.
Salo tipahti myös tyytyväisyydessä oman kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä. Salo oli yhteistyömielikuvassa viime vuonna maakunnan neljäs, nyt sijoitus oli kuudes. Kärkeen nousi Naantali.

Kokonaisuutena maakuntaennusteen tuloksia voi pitää myönteisenä koko maakunnalle ja Salolle. Kasvu jatkuu, ja uusia työpaikkojakin on luvassa monilla toimialoilla.
Salon yrittäjämyönteisyys on edelleen hyvällä tasolla, mutta kannattaa silti selvittää, miksi taso notkahti viime vuodesta.