Kemiönsaarelaisten lasten peruskoulu on rutkasti pidempi kuin seudun muiden koululaisten – peruskoulun kuntakohtaiset erot suuria

0
Ekaluokkalainen Josefiina Tenkamaa käy samaa iltapäiväkerhoa ruotsinkielisten lasten kanssa, joten opituille ruotsille on arjessa käyttöä.

Ensi syksyn ekaluokkalaisten ilmoittautuminen on parhaillaan loppusuoralla.

Peruskoulutaipaletta pidetään yleisesti yhdeksän vuoden mittaisena, mutta käytännössä annettavan peruskouluopetuksen määrä vaihtelee kunnittain.

Ero syntyy vuosiviikkotuntien määrästä. Minimimäärä on 222, mutta kunnat voivat halutessaan ylittää minimin. Näin tekevät esimerkiksi kaikki Salon seudun kunnat.

Salon seudulla suurin peruskoulun vuosiviikkotuntien määrä on Kemiönsaaressa, jossa vuosiviikkotunteja on 234. Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 tuntia opetusta.

Seudun niukin vuosiviikkotuntien määrä on Salon 225.

Koululaisten kouluviikkojen pituus vaihtelee luokka-asteittain. Kun erotusta hahmottaa esimerkiksi 27-tuntisena kouluviikkona, kemiönsaarelaiset lapset käyvät peruskoulua miltei 13 viikkoa enemmän kuin salolaislapset.

– Mitä muuta se olisi kuin arvovalinta? Suuri vuosiviikkotuntien määrä on signaali siitä, että halutaan taata laadukasta opetusta, sanoo Opetushallituksen perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkö, opetusneuvos Ulla Laine. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei vuosiviikkotuntien määrää kannata käyttää ainoana mittarina.

– Jos kunnassa on mahdollisuus esimerkiksi jakotunteihin ja pienryhmätyöskentelyyn, se näkyy resursseissa ja opetuksen laadussa muttei vuosiviikkotunneissa.

Kemiönsaaressa minimitason ylittävät vuosiviikkotunnit käytetään suurelta osin kielten opiskeluun. Videossa näkyy, kuinka eka- ja tokaluokkalaiset oppivat ruotsia taukojumpan avulla.

Kaksikielisessä kunnassa on vuodesta 2016 lähtien opiskeltu A2-kieltä ensimmäisestä luokasta lähtien. Suomenkieliset ekaluokkalaiset aloittavat ruotsin ja ruotsinkieliset suomen heti koulutaipaleen alettua. Toisen vieraan kielen opinnot alkavat kolmannella luokalla.

– Kielitietoinen toiminta on yksi tavoitteistamme. Tarkoituksena on lisätä kieliryhmien välistä yhteistyötä, sanoo Kemiönsaaren keskuskoulun rehtori Marja Rautio.

Hän pitää Kemiönsaaren panostusta opetukseen merkittävänä.

– Omat lapseni käyvät koulua Salon puolella. Olen kyllä miettinyt sitä, kuinka paljon vähemmän opetusta he saavat peruskoulussa.

Lue lisää torstain 31.1.2019 Salon Seudun Sanomista