Kirjastorahoissa on isoja eroja

0
Someron kaupungin kirjastotoimeen tekemät satsaukset näkyvät niin Someron kirjaston aukioloajoissa kuin valikoimassa.

Kirjastoille myönnetyissä määrärahoissa on isoja eroja Salon seudulla.
Salon Seudun Sanomien selvityksen (SSS 3.1.) mukaan esimerkiksi Kemiönsaaren kunta käyttää kirjastotoimeen kaksi kertaa enemmän rahaa kuin Paimion kaupunki, kun menot suhteutetaan asukaslukuun.

Seudun seitsemästä kunnasta suhteellisesti eniten kirjastoihin panostaa juuri Kemiönsaari, jossa kirjastojen menot olivat 88 euroa asukasta kohden vuonna 2017. Kemiönsaarella menoihin vaikuttaa se, että noin 6 800 asukkaan saaristokunnassa on neljä kirjastoa. Myös kirjaston aineistomäärärahat ovat kunnassa hyvät.
Someron kirjasto sai viime vuonna tehdyssä valtakunnallisessa kirjaston asiakkaille tehdyssä tyytyväisyyskyselyssä Salon seudun korkeimmat pisteet, joskin hyvää palautetta saivat kaikki kirjastot.
Asiakkaiden tyytyväisyys Someron kirjastoon ei ole yllätys, kun sitä vertaa kaupungin tekemiin satsauksiin. Someron kaupunki panostaa kirjastoon selvästi enemmän euroja kuin samankokoiset kunnat keskimäärin.

Salon kaupunki on joutunut tekemään viime vuosina säästötoimia, joista osansa on saanut myös kirjasto. Kirjastosta on leikattu niin henkilökuntaa kuin aineistomäärärahoja. Salon kirjaston resurssit ovat vertailun mukaan edelleen vähintään tyydyttävät, sillä kaupungin kirjastomenot ovat lähellä samankokoisten kuntien keskiarvoa.
Selvästi niukimmat resurssit kirjastolla on Paimiossa. Myös Paimion kaupunki on joutunut leikkaamaan viime vuosina menojaan ja osa säästöistä on kohdistunut kirjastoon. Henkilökuntapulan vuoksi Paimion kirjaston aukioloajat ovat selvästi suppeammat kuin esimerkiksi Someron kirjaston.

Yleinen ja maksuton kirjasto on yksi suomalaisen yhteiskunnan suuria saavutuksia. Kirjastot ovat säilyttäneet merkityksensä ja arvostuksensa myös ihmisten ajanviettotapojen muuttuessa.
Kuntien päättäjillä on iso ja tärkeä vastuu huolehtia siitä, että kirjastojen palvelut säilyvät hyvällä tasolla. Kirjastot palvelevat tasavertaisesti kaikkia kuntalaisia varallisuuteen katsomatta.