Maaseudun Tulevaisuuden kysely: Joka kolmas luopuisi avohakkuista yksityismetsissä, valtion metsissä hieman useampi

4

Suomalaisista joka kolmas katsoo, että avohakkuista pitäisi luopua yksityismetsissä, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä. Hieman useampi, 38 prosenttia, lopettaisi avohakkuut valtion metsissä.
Avohakkuista luopumista yksityismetsissä vastustaa 31 ja valtion metsissä 29 prosenttia vastaajista.
Noin joka kolmas vastasi, ettei osaa ottaa asiaan kantaa.
Lehden haastattelussa puoluejohtajista vihreiden Pekka Haavisto ja vasemmistoliiton Li Andersson kannattivat valtion maiden avohakkuukieltoa, muut olivat sitä vastaan. Tätä koskeva kansalaisaloite on etenemässä eduskunnan käsittelyyn.
Valtio omistaa Suomen metsämaasta noin neljäsosan. Yksityishenkilöt omistavat 60 prosenttia metsistä.
Maaseudun Tulevaisuus teetti kyselyn joulukuussa Kantar TNS:llä. Kyselyyn vastasi reilut tuhat ihmistä, ja kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

– – – –

Korjattu aiempaa uutista kello 8.57: Aiemmassa virheellinen tieto, että avohakkuiden kieltämistä kannattavia 28 prosenttia. Selvyyden vuoksi jutussa nyt käsitelty erikseen yksityismetsiä ja valtion metsiä koskevia vastauksia. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä, ei prosenttia.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/

STT

Kuvat:

Keijo K.

Metsien raiskaus on jo päässyt liian pitkälle ja vielä oltaisiin lisäämässä.

Lukehan antaa juuri sellaisen lausunnon, joka hallituksen taholta vaaditaan.

Onko metsäteollisuudelle tehty tukien lisäksi muitakin lupauksia?

Urpo

Mikä on avohakkuiden vastustajien lääke tarpeeseen lisätä uusiutuvan raaka-aineen kasvua (hiilen sidonta) ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden markkinaosuutta, jos puun tuotantoa ei saa tehostaa eikä hakkuiden määrää kasvattaa? Onko ratkaisuna ostaa uusiutuvaa raaka-ainetta ulkomailta avohakatuista metsistä tai siirtää metsäteollisuuden tuotanto ulkomaille tai jatkaa kestämätöntä linjaa uusiutumattomia raaka-aineita käyttämällä?

Vai olisko sittenkin parempi ratkaisu kasvattaa suomalaisissa sertifioiduissa talousmetsissä puuta mahdollisimman tehokkaasti, jotta mahdollisimman paljon pinta-alaa jäisi suojeltavaksi?

Vielä kun kuunneltaisiin puun tuottajien mielipiteitä toimintaympäristön kehittämisestä, puuston kasvua olisi mahdollisuus tehostaa samalla, kun luontoarvot paranisivat.

Vallitseva riistapolitiikka ajaa asioita päinvastaiseen suuntaan, mutta avohakkuiden vastustajat eivät tähän puutu. Eläinten tappaminen on liian vaikea asia käsiteltäväksi.

Keijo K.

Avohakkuut ja riistapolitiikka, mikä yhteys?

Urpo

Yhteys liittyy puun tuotannon tehostamiseen ja luontoarvojen huomioimiseen. Mitä enemmän puusto kasvaa, sitä pienemmältä pinta-alalta tarvittava määrä puuta saadaan korjattua. Tästä johtuu myös se, että kun puuston kasvu on 50-60-lukuun verrattuna tuplattu ja puun käyttö lisääntynyt, avohakkuiden vuotuinen pinta-ala ei silti ole lisääntynyt.