Vaikuttamiseen syytä varautua

6
Oikeusministeriön vaalivaikuttamista käsittelevässä seminaarissa puhui muun muassa Aalto-yliopiston työelämäprofessori Jarno Limnel.

Kevään eduskuntavaalien lähestyessä on syytä varautua epäasialliseen vaalivaikuttamiseen. Vaikka Suomi ei kohteena olekaan kaikkein houkuttelevin maa, myös ulkomailta tuleva vaalivaikuttaminen on täysin mahdollista.
Viestintäteknologian kehittyminen ja median muuttuneet käyttötavat avaavat uusia vaikuttamisen keinoja.

Esimerkkejä onnistuneesta vaalivaikuttamisesta on nähty eri puolilla maailmaa. Virheelliset ja harhaanjohtavat tiedot leviävät nopeasti etenkin sosiaalisen median kanavissa. Disinformaatiota jaetaan herkästi eteenpäin varsinkin, jos sisältö vastaa omia mielipiteitä.
Olisi kuitenkin paikallaan pysähtyä hetkeksi. Jos sisältö epäilyttää tai vaikuttaa muuten epäluotettavalta, kannattaa toimia vastuullisesti eikä jakaa sitä eteenpäin. Kyse ei ole sananvapaudesta tai keskustelun rajoittamisesta, vaan ainoastaan epäluotettavan ja virheellisen tiedon pysäyttämisestä.
Kouluissa mediakriittisyyden opetusta on jo lisätty, mutta aikuisväestön medialukutaito huolestuttaa asiantuntijoita.

Vaalivaikuttamisen motiivina on yleisen mielipiteen muokkaus tai vain epäluottamuksen luominen demokraattisia järjestelmiä vastaan. Vaikuttamisen kohteena voivat olla joko vaalijärjestelmä itse, puolueet, ehdokkaat, media ja kansalaiset.
Äänestämistä ei ole Suomessa lähdetty eturintamassa viemään digitaaliseksi. Perinteinen lappumenetelmä onkin turvallisuuden näkökulmasta hyvä, sillä äänestystulosten manipulointi on äärimmäisen vaikeaa.
Mielipiteisiin vaikuttavan disinformaation torjunta sen sijaan on vaikeampaa. Informaatiovaikuttamisen haasteena on jo sekin, että mikä tai ketkä ovat tällaisen vaikuttamisen taustalla.
Trollitehtaat voivat nopeasti kärjistää keskustelua ja vääristää tietoja. Myös bottihyökkäykset ovat mahdollisia.

Tolkun ihminen suhtautuu kriittisesti kaikkeen epämääräiseen tietoon verkossa ja somen eri alustoilla.
Vaalien alla tätä kriittisyyttä ja tervettä harkintaa tarvitaan entistä vahvemmin.

Allan

Vaaleihin vaikuttaminen on jo alkanut. Siihen ei ole tarvittu ulkomaisia valtioita.

Erään puolueen puheenjohtajan Twitter tili on jo lukittu.

Myös tällainen vaalivaikuttaminen on kielletty, ja lisäksi se on EU:n yhdenvertaisuussääntöjen vastainen toimenpide.

Kysymyksessä on kuitenkin laillisen suomalaisen puolueen puheenjohtajan tili.

Tili on suljettu tuntemattomasta syystä.

MDI

Hirveästi ei kannattaisi ottaa kantaa, kun ”tili on suljettu tuntemattomasta syystä”.

Twitteriä tuskin sinänsä kiinnostaa suomalaisen puoluejohtajan tilit, mutta ehkä ko. puheenjohtaja on twiittaillut itse hyväksymiensä ohjeiden vastaisesti, eli hän on ehkä itse yliyrittänyt vaikuttaa vaaleihin tai oikeastaan äänestäjiin.

Urpo

En tiedä, kenestä tuossa on kyse. Vaikuttamisen vaarallisin piirre tulee kuitenkin kotimaasta. Esimerkiksi ympäristöasioissa täällä vaikuttaa näennäisen kotimaisia toimijoita, joilla on kuitenkin tavoitteena Suomen edun vastaiset asiat. Osa tekee työtänsä EU:ssa, osa Suomessa. Osalla kyse on todennäköisesti suunnitelmallisesta toiminnasta, osalla tilanne johtuu tietämättömyydestä ja ovat siten vain taustajoukkojen apureita.

Luotettavuutta ja vilpittömyyttä on monien tällaisen aihepiirin kohdalla vaikea kyseenalaistaa, kun ympäristöasioiden hoitoon ei sellaista ole totuttu yhdistämään. Mutta onhan historiassa kirkollakin merkittävä rooli sodissa yms. vähemmän mukavissa asioissa.

Urpo

Pekkarinen toi perjantain lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan konkreettisesti esiin aiheeseen liittyvän ongelman, johon kytkeytyy myös media.

Allan

Twitter toimii myös EU:n alueella, joten sen yhteisösääntöjen pitää noudattaa Euroopan unionin sääntöjä. Euroopan unionin peruskirjan 21 artikla kieltää myös syrjinnän poliittisen mielipiteen mukaan. Selvyyden vuoksi korostan uudelleen, että sensuroinnin kohteena on Suomen ja EU:n sääntöjen mukaan laillisen puolueen jäsenten ja kannattajien mielipiteen rajoittamisesta ja sensuroimisesta ennen laillisen EU:n jäsenvaltion vaaleja. Kun twitter-yhteisön säännöt aiheuttavat välillisesti EU:n peruskirjan vastaisen syrjinnän ja vaalivaikuttamisen, tulee oikeusministeriön välittömästi oma-aloitteisesti puuttua asiaan ja keskustella asiasta twitterin kanssa, ja mikäli ongelma ei korjaannu, oikeusministeriön tulee määrätä operaattorit estämään kaikilta poliittisilta toimijoilta twitteriin pääsy ennen vaaleja ja vaalien ajan yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Mikäli yhdenvertaisuutta ei taata, on… Lue lisää »

MDI

Onko tullut mieleen, että tili on voitu sulkea juurikin mainitsemistasi syistä tai vaikka rasismin, uskonnonvapauden, alastomuuden tai vaikka minkä sääntöjen vastaisen sisällön julkaisemisen takia tämän ”erään puolueen puheenjohtajan” omalla Twitter-tilillä.