Voimala etenee

0

Korvenmäen jätevoimalahanke etenee. Voimalaa varten perustettu Lounavoima Oy päätti rakentamisesta tällä viikolla. Samalla yhtiö kertoi, mitkä yritykset on kilpailutuksen jälkeen valittu toteuttamaan yli sadan miljoonan euron rakennustyöt.
Voimalaurakka on jaettu neljän pakettiin, joiden toteuttajiksi on valittu kilpailuttamalla suomalaisia ja saksalaisia yrityksiä. Ulkomaisten osuus kokonaisuudesta on suuri, noin 60 prosenttia (SSS 11.1.).

Maanrakennustyöt alkavat parin viikon päästä, ja varsinainen rakentaminen alkaa maaliskuussa. Kaksi vuotta kestävällä työmaalla on enimmillään 200–300 työntekijää. Osa heistä on varmasti salolaisia.
Lounavoiman tavoite on, että paikalliset yritykset saavat osansa. Valitut urakoitsijat päättävät itse aliurakoitsijoistaan, mutta Lounavoima järjestää Salon kaupungin kanssa tilaisuuksia, joissa urakoitsijat ja paikalliset yritykset voivat tavata. Aktiivisimmat firmat ovat jo olleet liikkeellä.
Vaikka rakentajia Korvenmäen työmaalle tulee myös seudun ulkopuolelta, hekin käyttävät täkäläisiä palveluita. Rakentaminen antaa joka tapauksessa tervetullutta piristystä salolaiseen elinkeinoelämään.

Voimalan on määrä valmistua kahden vuoden päästä, ja se otetaan käyttöön kesällä 2021.
Korvenmäen voimalan polttoaineena käytettävä sekajäte kerätään Lounais-Suomesta, ja laitoksen tuottama kaukolämpö käytetään Salon kaukolämpöverkossa. Voimala tuottaa lämmön lisäksi sähköä.
Salon kaupunki on sitoutunut voimalahankkeeseen myös taloudellisesti. Kaupungin omistama Salon Kaukolämpö Oy on Lounavoiman osakas, ja kaupunki on lainannut lämpöyhtiölle neljä miljoonaa euroa voimalayhtiön rahoitusta varten.
Lounavoiman toinen osakas on kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Jätevoimalan vastustaminen on tässä vaiheessa energian haaskaamista. Laitos rakennetaan, ja hankkeesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti.
Korvenmäkeen synnytettävä kiertotalouspuisto on yksi Salon kaupungin kärkihankkeista. Lähtökohdat ovat hyvät, sillä Salossa on jo jätteiden kuljetukseen ja käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä. Kiertotalouspuiston toteutuminen vaatii toimivaa yhteistyötä kaikilta osapuolilta.