Asuinpaikan saa valita

3
Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna asuu Turussa. Innalla oli aiemmin vuokra-asunto Salossa, mutta hän luopui siitä vuosi sitten.

Kuntien johtohenkilöiden toivotaan usein asuvan siellä, missä he ovat työssä. Kunnanjohtajien paikkoja täytettäessä yksi haastatteluissa esitetty yleinen kysymys liittyy juuri mahdollisen johtajan tulevaan asuinpaikkaan.
Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna ja apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä asuvat tällä hetkellä muualla kuin Salossa. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen on taas asunut Somerolla siitä saakka, kun otti viran vastaan.
Salon kaupungin johtoryhmän jäsenistä enemmistö asuu Salossa, kun taas Someron johtoryhmän johtavista viranhaltijoita suurin osa asuu Someron ulkopuolella.

Kunnanjohtajien ja muiden johtavien viranhaltijoiden asuinpaikkaan liitetään usein se, kuinka sitoutunut ihminen on työskentelemään kunnan eteen.
Toisaalta paikkakunnan sekä sen ihmisten ja tapojen tuntemuksen uskotaan paranevan, kun virkamies asuu siellä, missä tekee työtään. Moni pitää tärkeänä myös sitä, että verot maksetaan siihen kuntaan, joka maksaa palkan.
Kaikki ovat varteenotettavia perusteita, mutta niissä omat vahvat rajoitteensa. Jokaisella, myös kunnan johtavalla viranhaltijalla, on oikeus valita asuinpaikkansa oman elämäntilanteensa mukaan.

Vaatimus viranhaltijoiden asumisesta työskentelypaikkakunnalla on usein kohtuuton heidän perheilleen. Mistä järjestyy vaimolle työpaikka, miten käy lasten koulun, kaveripiirin ja harrastusten? Perheessä on otettava kaikki palaset huomioon.
Pahimmassa tapauksessa tilanne on sellainen, että viranhaltijan perheessä joudutaan miettimään osa-aikaista erillään asumista. Kova hinta vaatimuksesta, jonka mukaan johtajan on asuttava virkapaikkakunnallaan.

Kunnissa ollaan oltu jo pitkään huolissaan siitä, mistä löytää virkoihin hyviä ja päteviä tekijöitä. Jos asuinpaikkavaatimuksia esitetään liikaa ja liian sitovina, karsitaan samalla mahdollisten pätevien hakijoiden joukkoa.
Tämä ei missään nimessä ole yhdenkään kunnan etu. Pätevyydellä on viranhoidossa suurempi merkitys kuin asuinpaikalla.

Urpo

Muille vaatimuksia esittäessä kannattaa myös muistaa vastavuoroisuus eli millaisia rajoitteita siinä tulee asettaneeksi niille salolaisille, jotka käyvät muualla töissä. Taatusti enemmän porukkaa käy täällä muualla töissä kuin pendelöi tänne muualta. Siksi ja muista pääkirjoituksessa esitetyistä syistä johtuen kysymys asuinpaikan sijainnista työpaikan velvoitteena on turha. Olennainen kysymys on se, millä Salo saa pidettyä nykyiset asukkaat ja houkuteltua tänne lisää, vaikka työpaikkoja ei täällä olisikaan. Tukeeko sitä esim. suurten kaupunkien etua ajavan Vapaavuoren 21-ryhmän kannanotot, joissa Salonkin johto on allekirjoittajana.

Kuntalainen

Onko oletuksena, että viranhaltijat ovat miehiä, kun kysytään: ”Mistä järjestyy vaimolle työpaikka”?

Laajempaa näkökulmaa

Tasapuolisuuden vuoksi uutiseen voisi ottaa mukaan myös muiden naapurikuntien kuin Someron tilanteen johtajien asuinpaikan suhteen.