Tunnin junalle oma hankeyhtiö – valtio omistaa, kuntia toivotaan mukaan

2

Hallitus perustaa rautatietoimialan kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön. Yhtiö työnimi on Oy Suomen Rata Ab.
Valtio siirtää Oy Suomen Rata Ab:n taseeseen yhteensä 100 miljoonan euron arvosta omistamiaan osakkeita.
Uusi yhtiö muodostaa konsernin, johon kuuluvat hankeyhtiöt Suomi-rata ja Turun tunnin juna sekä kalustoyhtiö, kiinteistöyhtiö ja Rail Baltica -yhtiö.
Hankeyhtiöiden avulla edistetään Helsingistä pohjoiseen suuntautuvia raideyhteyksiä sekä Helsingin ja Turun yhteysvälejä.

Hankeyhtiö Suomi-rataa pääomitetaan 16 miljoonalla eurolla ja hankeyhtiö Turun tunnin junaa 10 miljoonalla eurolla. Kalustoyhtiötä pääomitetaan 71 miljoonalla eurolla ja Rail Baltica -yhtiötä 2 miljoonalla eurolla.
Hankeyhtiöiden perustamisvaiheessa enemmistöomistus on valtiolla, mutta yhtiöihin tulee omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä. Mukaan toivotaan myös kuntia.
– On selvää, että budjettirahoituksella ei kyetä toteuttamaan suuria, välttämättömiä raideinvestointeja ja tämän takia tarvitsemme uusia rahoituskeinoja, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoo.
Hallituksen mukaan suurten investointihankkeiden ja hankeyhtiöiden etenemisen edellytyksenä on raiteilla tapahtuvan liikenteen kilpailuttaminen.

Helsingistä pohjoiseen suuntautuvaa päärataa eli Suomi-rataa on tarkoitus kehittää toteuttamalla Helsinki-Vantaan lentokentälle vievä Lentorata sekä lentokentän ja Tampereen välinen ratakäytävä. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 5,5 miljardia euroa ja ennustettu matkustajamäärä on 6,5 miljoonaa matkaa vuodessa.
Helsinki-Turku-yhteysväliä on tarkoitus kehittää Espoon kaupunkirataa, Espoo-Salo-oikorataa, Salo-Turku-väliä ja Turun ratapihoja koskevilla hankkeilla. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin kaksi miljardia euroa. Ennustettu matkustajamäärä on 1,6 miljoonaa matkaa vuodessa.
Jatkossa hankeyhtiömallia on tarkoitus hyödyntää myös Helsingistä itään suuntautuvan ratayhteyden nopeuttamisessa.

STT

 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, valtiovarainministeri Petteri Orpo ja työministeri Jari Lindström kertoivat hankeyhtiöistä ja raideliikenteen kilpailun edistämisestä noin kello 10 alkaneessa tiedotustilaisuudessa.

Suora lähetys tilaisuudesta päättyi kello 10:50.Katso video tiedotustilaiuudesta.

elina

Tunnin junaa pääomitetaan 10 miljoonalla. Hieno juttu. Nyt ei puutu enää kuin 2 499 999 990 miljoonaa euroa. Rakentamisesta ei selvitä 1,5 miljardilla eurolla, niin kuin nyt uskotellaan. Kaikki ratahankkeet ovat turvonneet vähintään 30 %, niin tulee käymään nytkin.

Miljardissa on yhdeksän nollaa

Tuskin se kuitenkaan 2 500 000 miljardia eli 2 500 biljoonaa euroa maksaa.