Suomenlahden happitilanne on poikkeuksellisen huono, myös Selkämeren syvänteiden happitilanne heikentynyt

0

Suomenlahden happitilanne on harvinaisen huono, sanoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Tilanteeseen vaikuttaa se, että Itämeren pääaltaan happitilanne on heikentynyt vuosien 2014-2016 suolapulssien vaikutusten hiivuttua, mikä heijastuu myös Suomenlahteen.
Myös Selkämeren syvänteiden happitilanne on heikentynyt.
Syken tutkimusalus Aranda teki Itämeren kemiallista ja fysikaalista tilaa selvittävän tutkimusmatkan 22.1.- 1.2.2019. Tutkittavia alueita olivat Suomenlahti, Itämeren pääaltaan pohjoisosa, Saaristomeri ja Selkämeri. Perämerelle alus ei tällä kertaa päässyt Merenkurkun jäätilanteen takia.
– Tutkimusmatkan merkittävin havainto oli Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan pohjoisosan syvän vesimassan vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkea fosforipitoisuus ja heikko happitilanne, sanoo Syken erikoistutkija Harri Kankaanpää ympäristökeskuksen tiedotteessa.
Tällä haavaa Suomenlahden syvät pohjat ovat monin paikoin vähähappisia tai täysin hapettomia, ja paikoin esiintyy myös myrkyllistä rikkivetyä.
Näin huono happitilanne on Suomenlahdella kerran tai kaksi kertaa vuosikymmenessä.
Ravinnevirtaa maalta pienennettävä

Saaristomeren ulko-osissa happitilanne oli Syken mukaan vuodenaikaan nähden normaali. Merkkejä kohonneista pintakerroksen fosfaattipitoisuuksista oli havaittavissa.
Selkämeren syvien osien happitilanne on puolestaan hitaasti heikentynyt. Pintakerroksen fosforipitoisuudet olivat korkeampia kuin aikaisempina vuosina, ja tämä on Syken mukaan osoitus Selkämeren hitaasta rehevöitymisestä.
– Suomen merialueiden ja erityisesti Suomenlahden tilaa voidaan parantaa vain tiettyyn rajaan asti kotimaisilla toimilla. Avoimen Itämeren tilan paraneminen edellyttää pitkäjänteistä kansainvälistä yhteistyötä, korostaa vanhempi tutkija Pekka Kotilainen tiedotteessa.
Meren tilan parantamiseksi ainoa käytettävissä oleva tapa on Kankaanpään mukaan maalta tulevien ravinnepäästöjen pienentäminen.

STT

Kuvat: