Pohjoismaista mallia muualle

0
OECD:n pääsihteeri Angel Gurria vieraili tällä viikolla Helsingissä. Suomi on ollut järjestön jäsen 50 vuotta.

Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sai loppuviikosta lisäpontta OECD:n johdosta. Järjestön pääsihteeri Angel Gurría totesi, että uudistus on välttämätön palveluiden rahoittamisen vuoksi.
Tilanne Suomessa on samanlainen kuin muissakin länsimaissa. Palveluja pitää uudistaa, jotta rahat riittävät väestön ikääntyessä.
Gurríaa oli informoitu Suomen tilanteesta, ja hän arvioi jopa pienten kuntien mahdollisuuksia: ne kuulostavat elegantilta hallintomallilta, mutta ne eivät pysty rahoittamaan tasa-arvoisia palveluita (SSS 16.3.). Kustannukset on jaettava laajempien alueiden kesken, pääsihteeri perusteli muutostarvetta suomalaisille hyvin tutulla tavalla.

Suomi liittyi Yhdysvaltojen ja Länsi-Euroopan maiden taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön 50 vuotta sitten tammikuussa 1969.
Liberaalien demokratioiden kehittämiseksi perustettuun organisaatioon liittymisestä äänestettiin syksyllä 1968. Eduskunnan enemmistö oli jäsenyyden kannalla.
Angel Gurría vieraili juhlavuoden kunniaksi Suomessa.

Pääsihteerin arviot Suomen sosiaali- ja terveydenhuollosta istuvat hyvin OECD:n rooliin. Järjestön tehtävä on edistää taloudellista kasvua ja sosiaalista hyvinvointia. Se analysoi jäsenvaltioiden hallituspolitiikkaa ja antaa suosituksia.
Erityisesti koulutusta koskevat asiat ovat nousseet vuosikymmenten aikana tärkeään asemaan OECD:n toiminnassa. Suomessa tunnetaan hyvin 15-vuotiaiden tietoja ja taitoja mittaavat PISA-tutkimukset.

Taloudellista kasvua tavoitellaan koko maailmassa. Hyvinvoinnin edistäminen laajasti ei ole yhtä itsestään selvää.
Vapaina ja demokraattisina pidetyissä läntisissä yhteiskunnissakin esiintyy tasa-arvoa ja vakautta uhkaavia ilmiöitä. Esimerkiksi Euroopan unionin sisällä epädemokraattiset liikkeet ovat vahvistuneet.
Länsimainen demokratia on joskus kankeaa, ja sen piirissä elävä väki vanhenee, mutta meillä on Gurrían mukaan vielä annettavaa. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion on näytettävä muulle maailmalle suuntaa, hän sanoi.
Maailmalle mallia näytettäessä ei pidä unohtaa, että sitä pitää aika ajoin puolustaa kotonakin.