Vaalikone opettaa

0
Vaalikoneet vaikuttavat ratkaisevasti varsinkin nuorimpien äänestäjien valintoihin.

Vaalikoneet kiinnostavat, ja jopa joka toinen käyttää vaalien alla vähintään yhtä vaalikonetta.
Suomalaiset ovat edelläkävijöitä. EU-vaaleissa ehdokkaita pääsi vertailemaan verkossa jo vuonna 1996, ja viime vuonna Suomessa oli käytössä maailman ensimmäinen arkkipiispanvaalin vaalikone.

Tampereen yliopistossa tutkitaan, onko lehtien ja muiden medioiden vaalikoneilla vaikutusta ehdokkaan löytämiseen. Tutkimuksessa vertaillaan vaalikoneiden käyttöä vuoden 2018 presidentinvaalissa ja kevään 2019 eduskuntavaaleissa.
Presidentinvaali on korostetusti henkilövaali. Vaikka puolueen merkitys eduskuntavaaleissa on äänestäjien mielestä suuri, mainonnassa ja muussa kampanjoinnissa ehdokkaat ovat esillä vahvemmin kuin puolueet.
Se, mitä presidentinvaalista tiedetään, pätee todennäköisesti osittain myös eduskuntavaaleihin. Tunnetun vaaliasiantuntijan, Tampereen yliopiston yliopistonlehtori Sami Borgin mukaan eri-ikäiset käyttävät vaalikonetta eri tavoin: iäkkäämmät haluavat varmuutta omasta ehdokkaastaan, nuorimmat taas hakevat ehdokasta, koska eivät tunne puolueita tai ehdokkaita entuudestaan.
Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa yli puolet alle 25-vuotiaista valitsijoista arvioi, että vaalikoneet vaikuttivat paljon tai jopa ratkaisevasti oman ehdokkaan valintaan.

Borg arvioi myös, että tänä keväänä puolueet ovat vaalikoneissa esillä aiempaa näkyvämmin. Vaalikoneiden aiheuttamien reaktioiden perusteella muutos tuntuu osin hämmentävän äänestäjiä, mutta toivottavasti se opettaa myös arvioimaan puolueita yksittäisten ehdokkaiden lisäksi.
Vaikka kampanjoinnissa korostuvat ehdokkaiden ominaisuudet, äänet menevät puolueen listalle. Parasta tulosta hakeva äänestäjä etsiikin ensin oikean puolueen ja sen riveistä mieluisimman ehdokkaan.

Ehdokkaille vaalikoneet teettävät työtä, mutta ne kuuluvat nykyaikaisiin vaaleihin, eikä niistä voi jättäytyä pois.
Asialliset ja perustellut vastaukset ovat osa äänestäjän kuluttajansuojaa – eikä varsinkaan aloittelevalle poliitikolle ole lainkaan pahaksi miettiä vastauksia kysymyksiin, jotka eivät ole oman mukavuusalueen ytimessä.