Hirvivahinkokorvausten määrä laski Varsinais-Suomessa

1

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille Varsinais-Suomessa hieman yli 22 000 euroa. Summa on laskeneet edellisvuodesta. Summa laski liki 16 000 euroa. Ilmoitettu vahinkopinta-ala oli kuitenkin vain vähän vuotta 2017 pienempi mutta selvästi suurempi kuin vuonna 2016.

Metsänomistajat hakivat vuonna 2018 vilkkaasti korvauksia hirvituhoista. Hirvieläinten aiheuttamia metsätuhoja korvataan koko maassa 2 miljoonalla eurolla. Viime vuonna korvauksia maksettiin metsänomistajille 1,4 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille viime vuonna arvioitujen tuhojen perusteella.

– Korvaussummien lasku johtuu siitä, että ilmoitettu vahinkopinta-ala pieneni sekä etenkin Satakunnan osalta siitä, että uudelleen viljeltävien kohteiden määrä on vähentynyt. On arvioitu, että hirvivahingoista ilmoitetaan vain noin kolmasosa, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija Juhani Soukainen Suomen metsäkeskuksen tiedotteessa.

Metsäkeskus arvioi viime vuonna hirvieläinvahinkoja 4 800 hehtaarin alalla koko maassa. Hirvivahinkokorvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua. Vahingot ovat lisääntyneet viime vuosina myös taimikkovaihetta varttuneemmissa metsissä.

Urpo

Korostetaan vielä sitä, että korvausjärjestelmällä ei ole minkäänlaista yhteyttä hirvieläimistä johtuvien tuhojen kanssa. Siten vastuullisen journalismin hengessä pitäisi uutisoinnin rinnalle laittaa aina tieto siitä, millaisia vahinkoja hirvieläimistä todellisuudessa metsäluonnolle aiheutuu.