Hulevesialueen laajennus siirtyy syksyyn Somerolla

0
Someron kaupunki rahoittaa hulevesimaksulla sadevesiviemäreiden rakentamista. Tekninen johtaja Marko Mäkinen muistuttaa Akustin pumppaamolla, että hulevesien erottamisessa jätevesistä riittää työtä.

Hulevesimaksuja koskevan alueen mahdollisesta laajentamisesta päätetään vasta syksyllä Somerolla. Tekninen lautakunta ei hyväksynyt teknisen johtajan Marko Mäkisen ehdotusta alueen laajentamisesta, vaan päätti äänestyksen jälkeen palauttaa asian uuteen valmisteluun.

– Lautakunta haluaa ennen päätöstä tarkempaa tietoa siitä, millaisia investointeja hulevesien hoitaminen edellyttää, Mäkinen kertoo.

Someron kaupunki perii hulevesimaksua rahoittaakseen investointeja, joilla sade- ja sulamisvedet erotetaan viemäröinnissä jätevesistä.

Tekninen lautakunta haluaa lisäksi, että maksualueen laajentamisesta pidetään yleinen tiedotustilaisuus ennen kuin alueen uusista rajoista päätetään.

– Hulevesialueen laajentamisesta pidetään tiedotustilaisuus ensi syksynä, Mäkinen lupaa.

Lautakunnan päätös syntyi äänin 2–5, 1 tyhjä. Esityksen asian palauttamisesta teki kokoomuksen Henri Seppälä ja sitä tukivat saman ryhmän Anne Teräväinen sekä keskustan Juha Salo, Outi Laine ja Sirkku Kankaanpää . Heikki Lehtinen (vas.) ja Harri Känkänen (ps.) olivat Mäkisen ehdotuksen kannalla. SDP:n Riitta Lehtinen äänesti tyhjää.

Mäkinen ehdotti maksualueen laajentamista uusille kaava-alueille sekä taajaman ulkopuolelle alueille, joilla tiet ja ojat ovat kaupungin vastuulla. Tällä hetkellä hulevesimaksua peritään vain asemakaava-alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä.

Laajennusalue sijoittuisi ympäri keskustaa kaava-alueen tuntumaan ja siihen kuuluisi alueita Kohnamäestä, Jaatilasta, Ruunalasta, Pärnämäentien ympäristöstä, Salo-tien tuntumasta sekä Kaislarannasta.

Esitetyllä laajennusalueella on noin 150 kiinteistöä. Mäkinen on perustellut hulevesialueen laajentamista kiinteistöjen tasapuolisella kohtelulla.

Hulevesimaksun vaikutusalueesta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Someron kaupunki otti hulevesimaksun käyttöön viime vuonna ainoana Salon seudun kuntana.Omakotitalot maksavat vuodessa hulevesimaksua 49 euroa. Rivi- ja kerrostalojen maksu on 175–910 euroa ja liike- ja teollisuustonttien 210–954 euroa tontin koon mukaan.

Tekninen lautakunta vapautti joulukuussa lähellä jätevedenpuhdistamoa sijaitsevan Metallitien yritykset hulevesimaksusta. Alue ei sijaitse kaava-alueella, mutta kuuluu alkuperäiseen hulevesialueeseen. Samalla päätettiin hulevesialueen rajojen tarkistamisesta.