Hulevesimaksulle uusia maksajia Somerolla

1
Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen sanoo, että hulevesialueen laajentamisen taustalla on kiinteistöjen tasapuolinen kohtelu.

Aiempaa useampi kiinteistö joutuu tänä vuonna maksamaan hulevesimaksua Somerolla. Viime vuonna käyttöönotettu maksu koski aluksi vain asemakaava-alueella sijaitsevia kiinteistöjä, mutta nyt maksun vaikutusaluetta laajennetaan.
– Mukaan otetaan kaava-alueen ulkopuolelta alueita, joilla kaupunki huolehtii teiden kunnossapidosta ja avo-ojista. Hulevedet ovat näillä alueilla kaupungin vastuulla, joten kiinteistöiltä pitää tasapuolisuuden nimissä myös periä hulevesimaksua, Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen korostaa.

Tekninen lautakunta käsittelee hulevesialueen laajentamista ensi viikolla. Mäkisen ehdottamalla laajennusalueella on noin 150 kiinteistöä. Somero on ainoa Salon seudun kunta, joka perii hulevesimaksua.

Wilma

Tälläkö lisää asukkaita Somerolle vai? Taitaa käydä päinvastoin.

Nyt jo kaikenlaista maksua ihan tarpeeksi. Ei edes terveyskeskus ole viikonloppuisin auki saatikka apteekki.