Kylätoimintaa keskustoihin?

0
Suomen kylät ry haluaa tulevan hallituksen ohjelmaan kirjauksen, että kouluverkkosuunnitteluun on suhtauduttava kansallisen tason kysymyksenä. Kuvassa Saurun koulu Perniössä.

Kylien edunvalvoja Suomen kylät ry laajentaa reviiriään ja vie asukaslähtöistä leader-toimintaa myös kaupunkeihin.
Tausta-ajatus on yksinkertainen: paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Kuntien päätöksenteossa tämä ei ole itsestään selvää.

Leader-ryhmät ovat yli 40-vuotiaan kylätoiminnan virallisinta puolta. Ne myöntävät rahoitusta hankkeille, joissa hyödynnetään paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.
Salo kuuluu samaan Leader-alueeseen Lohjan, Vihdin ja Karkkilan kanssa. Kaupunkien keskusta-alueet on rajattu Leader-rahoituksen ulkopuolelle.

Leader-rajaus koskee vain hankkeiden taloudellista tukemista. Rahoituksen ulottaminen kaupunkien keskustoihin toisi toki lisää painoarvoa kaupunginosa- ja korttelitoiminnalle, mutta asemakaava-alueilla on syytä olla aktiivisia muutenkin. Se, että hallinto ja kaupalliset palvelut ovat keskustassa, ei tarkoita, että sen asukkaita kuultaisiin sen paremmin kuin muitakaan kuntalaisia.
Salossa paikallinen kehittämistoimintaa kulki pitkään nimellä kylien Salo. Ajatusta on avarrettu, ja otsikkona on nyt kylien ja kortteleiden Salo. Tavoitteena on edelleen edistää osallisuutta ja kehittää kaupunkia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Suomen kylät on tehnyt esityksiä tulevan hallituksen ohjelmaan, ja kärjessä on kunnissa tuttu teema. Se haluaa, että kouluverkon suunnitteluun on suhtauduttava kansallisen tason kysymyksenä.
Esityksessä korostuva koulujen puolustaminen saa ihmiset liikkeelle niin kylissä kuin keskustoissa. Esimerkiksi Salossa käytyjen koulukeskustelujen luulisi opettaneen, että vanhemmat, koululaiset ja alueen asukkaat kannattaa ottaa valmisteluun mukaan mahdollisimman varhain.
Huonoimmassa tapauksessa aktiivisuus typistyy hetken protestoinniksi. Parhaimmillaan asukkaat innostuvat paikallisesta kehittämisestä laajemminkin. Siksi kaikki kiinnostuksen herääminen kannattaa ottaa tosissaan ja kannustaa elinympäristöstään välittäviä kaupunkilaisia järjestäytyneeseen toimintaan.