Mikko Lundén leikkaisi turvapaikanhakijoiden tukia

0

Mikko Lundén (ps.) on äänimäärillä mitattuna Salon toiseksi pidetyin poliitikko Katja Taimelan (sd.) jälkeen. Lundén sai viime kuntavaaleissa vähän päälle tuhat ääntä.

Kauppiaana Somerolla toimiva Lundén oli ehdolla myös viime eduskuntavaaleissa. Silloin ääniä kertyi koko vaalipiiristä vajaat 2 600. Noin 2 000 niistä tuli Salosta.

Nopea junayhteys, ns. tunnin juna, Helsingin ja Turun välille aiotaan rakentaa hankeyhtiön avulla. Yhtiön osakkaita olisivat valtion lisäksi muun muassa radan varren kunnat. Onko tämä mielestäsi oikea tapa toteuttaa ratahanke?

Ei ole. Valtion pitäisi ehdottomasti rahoittaa hanke. Tosin silloinkin sen maksavat veronmaksajat, mutta jos hankeyhtiön avulla rahoitetaan hanketta, salolaiset joutuvat maksamaan lisää. Kukaan ei tiedä tarkkaa summaa, mutta miljoonista puhutaan varmasti. Meillä on paljon todella tärkeitä investointeja tulossa, ja rahaa pitää löytyä koulujen ym. kuntoon saattamiseksi, eikä taloutemme ole kovin vankalla pohjalla. Mistä löydämme kaikkeen rahaa?

Jos tähän kuitenkin ryhdytään, pitäisi taata, että juna pysähtyy Salossa. Suomusjärven pysäkin voi varmaankin unohtaa, koska esimerkiksi Lohja on ollut aktiivinen, ryhtynyt toimeen ja varmistelee uuden aseman, joka houkuttelee yrityksiä ja asukkaita. Salon aktiivisuus on jäänyt katsojan, kuuntelijoiden ja nähtävästi valitettavasti tulevaisuudessa myös maksajan rooliin.

Jos pitäisi valita, mieluummin kannattaisin rantaradan kaksiraiteistamista, joka maksaisi arvioilta kymmenyksen oikoradasta. Lopuilla vajailla kahdella miljardilla voisimme laittaa tieverkon kuntoon.

Salon seutukunta (Salo ja Somero) oli vuoteen 2017 asti äkillisen rakennemuutoksen tukialuetta. Tarvitsevatko Salon kaltaiset muuttotappion ja korkean työttömyyden alueet erillistä tukea valtiolta? Jos tarvitsevat, millaista se voisi olla?

Kyllä tarvitsevat. Kunnan omat toimet ovat riittämättömiä siihen, miten ja mitä valtio pystyy tukemaan. Vain yrittämällä äkillisen rakennemuutokset kokenut kunta nousee. Yritykset palkkaavat työntekijöitä, ja siitä se positiivinen vire sitten pikkuhiljaa alkaa. Uusia ja jo toimivia yrityksiä pitää tukea kaikin tavoin. Esimerkiksi yrityksen investointeihin pitäisi saada mittavat tuet.

Mikä on mielestäsi vanhusten laitoshoidon ja muiden vanhuspalveluiden suurin ongelma? Miten se korjattaisiin?

Vanhustenhoidon hoitajamitoitus on ollut riittämätön jo vuosikausia, eikä ongelmaan ole puututtu. On kummallista, että kaikki havahtuvat, kun yksityisten hoivapalveluyritysten räikeät väärinkäytökset ovat tulleet julki. Ongelmiin ei ole reagoitu, vaikka ne ovat olleet tiedossa jo vuosikausia. Hoitajamitoitus on saatava lakiin välittömästi.

Törkeisiin laiminlyönteihin syyllistyvät henkilöt on saatettava vastuuseen. Aivan sama, onko kyseessä yksityinen tai julkinen hoivalaitos.

Esimerkiksi päivähoitomalli olisi myös hyvä saada takaisin Saloon. Vanhukset tulisivat esimerkiksi kerran viikossa kodeistaan kunnan päivähoitoon, jossa he pääsisivät muun muassa saunaan, saisivat lounaan ja seuraa toisistaan. Myös ympärivuorokautisessa hoidossa pitäisi panostaa muuhunkin kuin perushoitoon. Ihminen tarvitsee iästä riippumatta virikkeitä, liikuntaa sekä tekemistä.

Loppupeleissä kaikessa on kysymys henkilöresursseista ja rahasta. Kannatan sitä, että mennään ihminen eikä raha edellä.

Miten kehittäisit suomalaista maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa?

Perussuomalaisten pitkän linjan tavoite on lopettaa suomelle sosiaalisesti ja taloudellisesti haitallinen maahanmuutto. Käytännössä tämä tarkoittaa humanitäärisen maahanmuuton lopettamista.

Suomella on Pohjoismaiden löysin turvapaikkapolitiikka. Suomen pitää ensinnäkin ottaa kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön. Tämä motivoisi palaamaan kotimaahan ja lisäisi turvallisuutta. Tällä toimenpiteellä olisi vältytty myös Turun terrori-iskulta.

Perheen yhdistämistä pitää vaikeuttaa täysimääräisesti, ja kansallisuuden saamisen kriteerejä on kovennettava. Turvapaikanhakijoiden tukia pitää leikata ja väliaikaisten suojeluperustein annettujen oleskelulupien pituus on laskettava neljästä yhteen vuoteen.

Suomessa on lisäksi tuhansia henkilöitä laittomasti, mikä luo turvallisuusuhan. Heidät on otettava löydettäessä säilöön. Hallitus on maksanut laittomille tarjottavista palveluista kunnille korvauksia. Tällaiset palvelut pitää lailla kieltää.

En vastusta kansainvälisyyttä tai ulkomaalaisia vaan Suomelle taloudellisesti ja turvallisuuden kannalta haitallista maahanmuuttoa. Kun se on saatu vähenemään, perussuomalaiset ovat valmiita uudenlaisen ja tehokkaan kehitys- ja humanitaarisen avun järjestelmän kautta tukemaan ihmisiä ongelma-alueilla, niiden lähellä ja pakolaisleireillä.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Oletko muuttanut omaa käyttäytymistäsi?

Luontoarvot ovat tärkeitä, ja suomalainen savupiippu on ekoteko. Suomessa toimijat käyttäytyvät vastuullisesti, ja onkin vastuutonta ajaa epärealistisen kireällä ilmastopolitiikalla työpaikkoja ja teollisuutta sinne, missä luontoarvoista ei välitetä.

On kannattavaa esittää niin sanottua saastetullia tuotteille, jotka valmistetaan kaukana ympäristöä paljon kuormittavissa maissa ja jotka saisi vastuullisemmin tuotettuna läheltä. Tällaisella ratkaisulla suojelemme ympäristöä, suomalaista työtä ja yrittämistä.

Suomen tulee olla ympäristöteknologian edelläkävijä, ja tutkimus- ja kehitysrahoitusta siihen on lisättävä. Tämä on globaalisti ympäristöteko sekä valtava markkinamahdollisuus.

Suomen olosuhteissa lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa, ja maan sisäiset etäisyydet ovat pitkät. Ratkaisu ei voi olla, että asumisesta tehdään kalliimpaa, jolloin veronmaksajan kontolle jäävät paitsi omat kasvaneet asumiskustannukset myös alati kohoavat asumistukikustannukset.

En ole muuttanut omaa käyttäytymistäni. Ajelen edelleen miltei joka päivä edestakaisin diesel-pakettiautollani Somerolle.

FAKTAT:

Puolue: perussuomalaiset

Syntynyt: 1979

Ammatti: kauppias

Perhe: naimisissa, neljä lasta

Luottamustehtävät: Salon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen

Tärkein asia kansanedustajana: maatalous, turvallisuus, omaishoito ja eläkeläiset