Rata ei pysähdy Lukkarinmäkeen

9
Oikoradan rakentaminen tarkoittaisi avolouhoksen kaivamista asuinalueen keskelle.

Salon ja Espoon välisen uuden junaradan rakentaminen tarkoittaisi suurta myllerrystä Salon Lukkarinmäessä. Tunnelia tehtäisiin kahdella tavalla: menemällä kallion läpi ja peittämällä maahan kaivettava kanjoni betonikatteella. Vanhalta asuntoalueelta purettaisiin useita taloja, ja ympäristö muuttuisi merkittävästi nykyisestä.
Tunnin junasta on järjestetty viime viikkoina tiedotustilaisuuksia ratalinjauksen varrella. Viimeksi siitä puhuttiin Salon lukiossa, missä pääaihe oli viereisen Lukkarinmäen kohtalo.

Lukkarinmäen tunneli ja betonikansi eivät ole uusi asia. Niistä puhuttiin esimerkiksi syksyllä 2010 tiedotustilaisuudessa, joka sekin järjestettiin Salon lukiossa. Teema oli oikoradan ympäristövaikutusten arviointi, mutta yleisöä kiinnosti luonnollisesti enemmän radan linjaus Lukkarinmäessä.
Tarkkoja tietoja ei silloin ollut, ja vierekkäisiä linjausvaihtoehtoja on edelleen.
Vajaat kymmenen vuotta sitten puhuttiin ikuisuushankkeesta, jonka ei uskottu toteutuvan ainakaan kovin nopeasti. Lokakuussa 2010 liikenneviraston edustaja ennusti Salon Seudun Sanomissa, että edes hankkeen suunnittelu ei käynnisty ennen vuotta 2030.

Turun ja Helsingin välisestä yhteydestä alettiin puhua kehitettävänä kokonaisuutena tosissaan vuonna 2014. Silloin otettiin käyttöön nopeutta korostava nimi tunnin juna. Nyt tunnin junasta puhutaan myös Helsingin ja Tampereen välillä.
Uuden radan alle jää rakennuksia, ja se muuttaa maisemaa muuallakin kuin kaupungin keskustassa. Lukkarinmäessä sen vaikutus kohdistuu pienellä alueella suureen joukkoon ihmisiä jo rakentamisaikana.
Olisi ollut kohtuullista, että ratahankkeen vaikutuksia olisi käsitelty koko suunnittelualueella asukkaiden kanssa uudelleen heti, kun sitä alettiin viedä voimakkaasti eteenpäin.

Uuden linjauksen ymmärrettävästä vastustuksesta huolimatta tunnin juna on Salolle parempaa tulevaisuutta rakentava hanke.
Väestön keskittyessä koko maassa muutamalle alueelle kahden kasvukeskuksen välissä sijaitsevassa kaupungissa tarvitaan hyvät liikenneyhteydet kumpaankin suuntaan.

Mallu

Yrittäkää nyt tulla järkiinne. Juna ei pysähdy Salossa. Tässä palaa vaan meidän verorahat ja kaupunki velkaantuu lisää. Nyt järki käteen.

Karniina

Yritä sinä ymmärtää, että kyllä pysähtyy.

Jep

Miten niin ei pysähdy?

Make

Tämä nyt on sitä samaa propagandaa, jota käytiin ennen vaaleja ja koetettiin sillä kalastella ääniä. Levitetään valheellisia tai faktoihin perustumattomia uutisia.

Edelleen, nopein juna ei pysähtyisi, kuten se ei pysähdy nytkään. Mistään muista junista ei ole faktaa, mutta sanottakoon, että erikoista on, jos nykyiset 330 000 vuosittaista matkaa ei kelpaisi liikennöitsijöille ja Salon asema sivuutettaisiin.

Maaseutu yhtä tärkeä

Mielestäni lehden pitäisi olla puolueeton. Eli tämä, että radasta olisi salolaisille tai muille jotain hyötyä, on täyttä propagandaa.

Ja miksi tuo Lukkarinmäki on nyt tullut tapetille? Onhan tuolla maaseudulla kymmeniä muita talouksia, missä on vaarana, että rata menee talon läpi tai tontilta.

Junarata jättää alleen yhteensä 60-80 taloutta. Lukkarinmäen 10 taloa on tästä pieni osuus, silti vaan surkutellaan Lukkarinmäen kohtaloa.

Jehu

Mitään suurempaa ei nykyään voi rakentaa enää minnekään, sillä se on aina jonkun mailla. Hyvä että moottoritie saatiin.

Maaseutu yhtä tärkeä

Pointtini on, että jos joku maaseudulla valittaa, että rata menee minun taloni läpi, sanotaan vaan, että se on Salolle ja seutukunnalle hyväksi. Mutta kun Lukkarinmäkeen nyt suunnitellaan rataa ja asukkaat valittavat, yhtäkkiä ollaankin niin sympaattisia ja tehdään oikein kansanliike.

Talo Lukkarinmäessä tai maaseudulla on yhtä arvokas omistajilleen. Mutta maaseudulla asuva ei saa valittaa, kun silloin on este kehitykselle. nimby, täytyy vaan tyytyä tilanteeseen. Mutta Lukkarinmäen tapauksessa mietitään jo uusia linjauksia. Kaupunkilainen ei näköjään voi olla nimby. Reilua?

Z.Z.Zalolainen

Kiva otsikko. Itse asiassa juna voisi pysähtyä Lukkarinmäkeen tai vähän ennen, sitten peruutusvaihde päälle ja takaisin Helsinkiin. Eihän Turkuun tarvitse kenenkään mennä.

Jep

Varmasti pysähtyy Lukkarinmäkeen, jos ei kaiveta tunnelia tai louhita väylää.