Salon apulaiskaupunginjohtajalle varoitus virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä

0

Salon apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä on saanut varoituksen viranhoitoon liittyvien velvollisuuksien laiminlyönnistä. Salon kaupungin tilapäinen valiokunta on selvittänyt tilannetta, joka syntyi eduskunnan apulaisoikeusmiehen moitittua kaupungin johtoa. Valiokunta julkisti päätöksensä tänään. Apulaiskaupunginjohtaja on laiminlyönyt kuntalaisten palveluperiaatteen sekä jättänyt noudattamatta hyvän hallinnon periaatteita ja esteellisyyssäännöksiä, päätöksessä todetaan.

Kaupunginjohtaja Lauri Innasta tilapäinen valiokunta toteaa, että hänen on kiinnitettävä huomiota alaistensa toiminnan valvontaan ja asioiden oikea-aikaiseen tiedottamiseen.

Hallintojohtaja Irma Niemisen toiminta ei aiheuta valiokunnan mukaan toimenpiteitä. Hän on toiminut hyvän hallinnon mukaisesti.

Kaupunginlakimies Mikko Heiskanen ei ole suoranaisesti menetellyt virheellisesti, mutta lakimiehenä hänen olisi pitänyt prosessien eri vaiheissa vahvemmin ottaa kantaa hyvän hallinnon periaatteiden ja esteellisyyssäännösten noudattamiseen. Tilapäinen valiokunta kehotti häntä kiinnittämään enemmän huomiota juridisiin tekijöihin ja ottamaan aktiivisempaa roolia kaupunginlakimiehenä.

Tilapäinen valiokunta on tehnyt ratkaisunsa työnantajan roolissa, ja sen päätös on lopullinen. Päätökset annetaan kaupunginvaltuuston tiedoksi toukokuussa.

Eduskunnan apulaisoikeusmies antoi tammikuussa Salon apulaiskaupunginjohtaja Niemelälle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä. Huomautuksen sai myös Salon kaupunginhallitus.

Huomautusten taustalla on kaksi eri tapausta. Kumpikin sai alkunsa, kun Niemelä oli kaupunginlakimies. Toisessa on kyse siitä, että kaupunki ei ole vastannut asianmukaisesti kantelijan tiedusteluihin ja tietopyyntöihin. Toisessa tapauksessa kesti melkein kolme vuotta ennen kuin apulaiskaupunginjohtaja teki päätöksen vahingonkorvauksen maksamisesta.

Kummastakin tapauksesta kanneltiin apulaisoikeusasiamiehelle. Kaupunki vastasi apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöihin vasta muistutusten jälkeen. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tällainen hidastelu vaarantaa perustuslaissa asetettua laillisuusvalvontatehtävää.