Salon jätevoimalan kylkeen suunnitellaan biopolttoaineiden valmistusta

4
Gasum tutkii polttokelpoisen jätteen joukossa olevan biojätteen hyödyntämistä biokaasun tuotannossa.

Salon Korvenmäkeen nousevan jätevoimalan kylkeen suunnitellaan uusiutuvien polttoaineiden valmistusta. Asialla on Gasum Oy ja Ilkka Herlinin johtama Qvidja Kraft.

Gasumin ajatuksena on rakentaa joko Korvenmäkeen tai Turun Topinojalle esikäsittelylaitos, joka erottelisi jätevoimalaan tuotavasta polttokelpoisesta jätteestä biojätteen. Siitä on mahdollista valmistaa uusiutuvaa liikennepolttoainetta.

Qvidja Kraft aikoo tuottaa muun muassa kaatopaikkakaasuista biometaania. Yhtiö tutkii myös jätevoimalan savukaasujen hiilidioksidin erottamista ja jalostamista liikennepolttoaineeksi.

Lounavoiman uuden jätevoimalan ympärillä käynnistyy myös kolmas merkittävä kehityshanke. Quantitative Heat Oy selvittää jätevoimalan kesäaikana tuottaman ylijäämälämmön varastoimista 2000-3000 metriä syviin lämpökaivoihin. Lämpöä olisi mahdollista hyödyntää talvisin, jolloin kaukolämmön kysyntä on suurta.

Lounavoima Oy:n toimitusjohtajan Petri Onikin mukaan kehityshankkeet tarkoittavat toteutuessaan vähintään miljoonaluokan investointeja Saloon.

 

keijo.k

Jätteenpolttolaitoksen pohjatyöt ovat alkaneet ja mikäli linja pitää niin on tulossa jälleen Salon kaupungintalon harjakaisissa koettu tilanne?! Aku Hirviniemi (harjakainen) oli hauskuuttamassa tekijöitä harjakaisissa ja ihmetteli esityksensä jälkeen: ”Olinko tosiaan noin huono?” Hänelle kuitenkin kerrottiin totuus ettei suomen kieltä ymmärtäviä ollut osallistujissa!

Muurlalainen

Mikä laitos käsittelee ne mittavat määrät poltosta syntyvät tuhkajätteet ja minne ne varastoidaan?

Hengittämättä - saako jo hengittää

Haisevatko nämä uudet toiminnot yhtä pahalle ympäristössä kuin Korvenmäen kaatopaikan löyhkät. Jos haisevat, niin kiitos ei, riittää jo haiseva ns kehitys.

Allan

Nuo artikkelin vaihtoehdot sopisivat hyvin Saloon.

Ilmassa olevan hiilidioksin keräämisestä ja muuntamisesta liikennepolttoaineeksi on jo olemassa kokeilujärjestelminä.

Savukaasujen hiilidioksidin erottelu voisi olla järkevää. Samalla savukaasujen muu puhdistus pitäisi tehostua.

Jos jotakuta kiinnostaa, niin Tiede-lehden verkkosivuilta löytyy lisää tietoa.

Myös lämmön varastointi lämpökaivoihin voi olla hyvä juttu.

Jäljelle jää vielä tuhkajätteen hyödynnys tai varastointi, jota ei ole vielä kunnolla ratkaistu.