Vasemmistoliiton Li Andersson uskoo Kemiin kaavaillun biotuotetehtaan vaikeuttavan hallitusneuvotteluita, Kokoomuksen Orpo hakkuista: Jossain kohtaa raja tulee vastaan, mutta vielä on varaa lisätä

4

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo, että Kemiin kaavailtu biotuotetehdas on varmasti esillä hallitusneuvotteluissa. Hän uskoo sen nousevan neuvotteluiden näkökulmasta vaikeaksi asiaksi.
– Sillä on selkeitä hiilinieluja pienentäviä vaikutuksia suhteessa Suomen ilmastotavoitteisiin, mutta toisaalta tässä on kyse myös työllisyyden kannalta erittäin tärkeästä hankkeesta, Andersson sanoo.
Hänen mukaansa vasemmistoliitossa on linjattu, että tarvitaan kokonaisvaltainen arviointi siitä, miten Metsä Groupin kaavailema biotuotetehdas toteutuessaan vaikuttaisi Suomen ilmastotavoitteisiin. Puolue haluaa myös arvion siitä, ovatko nieluja pienentävät vaikutukset mahdollista kompensoida muilla sektoreilla päästövähennyksinä, ja mitä se siinä tapauksessa maksaisi.
Jos hallitusohjelmaan halutaan asiasta linjauksia, selvitys pitäisi Anderssonin mielestä olla tehtynä ensin. Toinen vaihtoehto on, että päätökset jäävät myöhempään vaiheeseen.
– Arvio pitäisi saada ennen kuin pystytään tekemään mitään päätöksiä suuntaan tai toiseen siitä yksittäisestä hankkeesta. Päätöksentekijöillä pitää olla täysi ymmärrys siitä, mitä se tarkoittaa ilmastotavoitteiden ja ilmastopolitiikan näkökulmasta.
Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) sanoi lauantaina Ylellä olevansa valmis hallituskaudellaan satsaamaan infrastruktuuriin tehdashankkeen tukemiseksi. Hän kertoi uskovansa, että Suomen metsien hakkuutaso kestää uuden tehtaan tuoman kysynnän.

”Kaikki hankkeet eivät voi toteutua”

Anderssonin mielestä hallitusohjelmaan pitäisi ottaa käyttöön yleisemminkin ilmastovaikutusten arviointi silloin, kun puhutaan isoista teollisista hankkeista.
Hän uskoo, että hallitusneuvotteluissa joudutaan ottamaan kantaa myös siihen, että Suomeen on kaavailtu useita isoja metsäteollisuuden tehdashankkeita, eivätkä kaikki voi toteutua.
– Senkin voi sanoa, että jos tämä Kemin tehdas toteutuisi, se lisäisi metsähakkuita siinä määrin Suomessa, että käytännössä ei olisi enää tilaa muille. Siinä pitäisi pystyä myös vertaamaan näitä kaavailtuja tehdashankkeita toisiinsa ja tehdä jonkunlaisia linjauksia.
Hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden sitoutumista ilmastotavoitteisiin mitataan Anderssonin mielestä siinä vaiheessa, jos arvioinnin perusteella hankkeella on selvästi heikentävä vaikutus Suomen tavoitteisiin.
– Meidän mielestämme on ehkä liian ennenaikaista nyt ottaa kantaa siihen kysymykseen. Ensin pitäisi saada tiedot vaikutuksista ja mahdollisista kompensaatiokeinoista.

Halla-aho: Perussuomalaiset on Kemin tehdashankkeesta Rinteen kanssa samalla linjalla

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo puolueensa olevan Kemiin kaavaillusta biotuotetehtaasta hallitustunnustelija Rinteen kanssa samalla linjalla, mutta hallitustunnusteluiden kannalta tilanne on hänen mielestään hankala.
– Sekä Rinne että vihreät ovat maalanneet itsensä vastakkaisiin nurkkiin tässä kysymyksessä ja tilanne on hankala. Me olemme tässä Rinteen kanssa samalla linjalla. Meidän mielestämme suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa. Vihreät on hyvin toisella linjallaan. Heillä on toisaalta varaa siihen paremmin poliittisesti, koska heidän äänestäjäkunnalleen tällaiset eivät ole tärkeitä kysymyksiä, Halla-aho sanoo.
Rinne sanoi lauantaina Ylellä olevansa valmis hallituskaudellaan satsaamaan infrastruktuuriin tehdashankkeen tukemiseksi. Hän kertoi uskovansa, että Suomen metsien hakkuutaso kestää uuden tehtaan tuoman kysynnän.
Halla-ahon mukaan perussuomalaisten näkemys on ollut kaiken aikaa hakkuukysymykseen se, että Suomessa olisi kestävän metsänhoidon kannalta varaa jopa hiukan lisätä hakkuita.
– En pidä tätä ongelmana.
Tavoite hillitä ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ei Halla-ahon mielestä ole yhteen sovitettavissa Rinteen teollisuuspoliittisten linjausten kanssa.
– Muiden eduskuntapuolueiden syksyllä saavuttama niin sanottu yhteinen linjaus ilmastotavoitteista oli useimmille puolueille ihan puhdasta identiteettiposeerausta eikä niinkään sitoutumista mihinkään todellisiin, konkreettisiin ja vaikuttaviin toimenpiteisiin. Sanoisin, että jos ajatellaan ihan politiikan sisältöä niin vihreät ja vasemmistoliitto ovat ainoat puolueet, jotka noudattavat käytännön politiikassaan sitä, mihin ne sitoutuivat syksyllä, kun taas muille se oli enemmän julistuksellista.

Orpo: Toivon, että järki voittaa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo näkee hakkuita voitavan vielä kasvattaa Kemiin kaavaillun biotuotetehtaan tarvitsemalla määrällä. Metsä Group kertoi perjantaina aloittavansa hankesuunnittelun uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi.
– Toivon, että kaikki näkisivät näitä työpaikkoja tarvittavan Suomeen ja tämä hanke hakkuisiin vielä mahtuu. Ymmärrän, että jossain kohtaa raja tulee vastaan, mutta vielä on varaa lisätä, Orpo sanoi tänään.
Hakkuumäärät ovat olleet viime päivät isosti tapetilla ja näyttävät nousevan teemaksi myös hallitusta rakennettaessa.
– Toivon, että järki voittaa. Suomalainen metsien hoito ja metsien käyttö on vastuullista ja sen pitää olla vastuullista, Orpo sanoo.
Samalla kun metsiä hyödynnetään, pitää Orpon mukaan huolehtia metsien monimuotoisuudesta.
– Tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa on mielestäni välttämätöntä metsiensuojeluohjelman Metson lisärahoittaminen ja laajentaminen, jotta voidaan huolehtia luonnon monimuotoisuudesta, Orpo sanoo.
Suomessa on vireillä useita metsäteollisuuden investointihankkeita, esimerkiksi Pohjois-Savossa Kuopiossa. Orpon mukaan tutkijoiden kanssa täytyy tehdä arviota siitä, kuinka paljon metsien käyttöä on mahdollista lisätä.
– Itä-Suomessa näyttäisi olevan vielä tilaa, mutta minä uskon tutkijoita, Orpo sanoo.
Ylen ykkösaamussa viikonloppuna SDP:n puheenjohtaja, hallitustunnustelija Antti Rinne kertoi olevansa valmis satsaamaan infrastruktuuriin Kemin tehdashankkeen tukemiseksi. Orpo ei ota vielä suoraa kantaa yksittäisen hankkeen tukemisesta.
– Valtiovallan tehtävä on huolehtia, että liikenneverkko on kunnossa. Valtavia määriä puuta kuljetettaessa vaaditaan investointeja alemman tason tieverkkoon ja satamayhteyksiin, Orpo muotoili.

STT

Kuvat:

Urpo

Yritetään lisätä uusiutuvan raaka-aineen käyttöä Suomessa, mikä toisi työpaikkoja sekä vientituloja, silti joku haluaa kampittaa tällaista kehitystä. Mikä on vaihtoehto, jatkaa ulkomailta tuotavien uusiutumattomien käyttöä vai?

Turpo

Tarpeeksi kun hakataan, niin ei ole enää uusiutuva raaka-aine. Esim. Yhdysvaltojen keskilännessä on esimerkki, miten maata muutettiin viljelysmaaksi liikaa, jolloin maa-aines lähti kulkeutumaan tuulen mukana. Seurauksena oli maaperän tuhoutuminen, hiekka ja pölymyrskyt, nälänhätää yms.

Luonto ei kestä kaikkea

Urpo

Matkaa siihen, että hakataan enemmän kuin puusto kasvaa, on 30-40 miljoonaa m3. Tuo laitos ei uhkaa uusiutuvuutta. Lisäksi laitos käyttää harvennuksista saatavaa kuitupuuta. Päätehakkuut menee sahatavaraksi ja sen jälkeen metsä uudistetaan, joten esimerkkisi kaltaista tilannetta ei tapahdu. Sen sijaan uusi puusukupolvi kasvaa vanhaa paremmin.

Mitä esität vaihtoehdoksi uusiutuvien raaka-aineiden käytölle?

Marko

Puuta ei voi hakata niin paljon kuin se kasvaa. Katsos, kun on muitakin metsää tuhoavia elementtejä kuin ihminen.

Jos kaikki suunnitellut hankkeet toteutetaan, se tarkoittaa puun tuontia ja suuria määriä. Tällä hetkellä jo kuskataan puuta etelästä itään ja Venäjältä Suomeen ja tukkiralli sen kun kiihtyy, eikä taida olla mitään hakattavaa kymmenen vuoden päästä paitsi tienvierysrisukot.

Usko tai älä, niin siellä metsässä asuu paljon elollisia olentoja, jotka tarvitsevat eri ikäistä metsää tullakseen toimeen.