Karttasovellus kertoo, missä kunnossa päällyste on

0
Teiden päällysteet on luokiteltu viiteen luokkaan. Punaisella merkittyä erittäin huonoa päällystettä on paljon muun muassa eteläisessä Salossa.

Maanteiden päällysteen kuntoa voi jatkossa tarkastella karttasovelluksen avulla koko Suomessa.

Väylä-virasto on julkaissut karttasovelluksen, jossa päällysteet on luokiteltu viiteen luokkaan: erittäin huono, huono, tyydyttävä, hyvä ja erittäin hyvä. Kuntoluokkatieto esitetään sadan metrin tarkkuudella.

Väylän mukaan autoilijat voivat hyödyntää karttasovellusta esimerkiksi reittien suunnittelussa. Väylänpitäjä käyttää tietoa esimerkiksi suunnitellessaan päällystysohjelmia.

Karttasovellus kertoo karua kieltään esimerkiksi Salon seudun sivuteiden kunnosta. Punaisella merkittyjä erittäin huonoja osuuksia on monin paikoin, samoin huonoja ja tyydyttäviä.

Uusi sovellus ei valitettavasti tuo yhtään uutta euroa teiden kunnossapitoon, vaan pikemminkin toteaa tilanteen.

Karttasovellus kertoo myös, että huonokuntoiset päällysteet ovat koko Suomen ongelma, eivätkä ongelmat koske mitään tiettyä aluetta.

– Tämä on tärkeä kysymys. Tällä hetkellä käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa vähäliikenteellisten teiden parantamiseen on aivan liian vähän rahaa, tieliikennejohtaja Pekka Rajala Väylästä myöntää.

Hän toivoo, että uusi hallitus ottaisi tilanteen huomioon ja järjestäisi lisää rahaa tieverkon parantamiseen.

– Lisärahan myöntämiseen on jo vuoden takaa parlamentaarisen ryhmän kannanotto. Sen mukaan vähintään 300 miljoonaa euroa vuodessa pitäisi löytyä lisää rahaa. Tätä ei valitettavasti pystytty toteuttamaan edellisellä hallituskaudella, Pekka Rajala sanoo.

Väylä aikoo päivittää karttasovellustaan kolme kertaa vuodessa mittausten perusteella. Käytännössä yksi päivitys on toukokuun lopussa, toinen elokuussa ja kolmas loppusyksystä. Talvisin mittauksia ei pystytä tekemään.

– Tieverkolla ajoneuvo mittaa millejä ja kallistuksia. Aina, kun osa valmistuu, päivitetään karttoja, Rajala kertoo.

Väylä harkitsee parhaillaan, olisiko karttapalveluun mahdollista saada mukaan tietoja kevyen liikenteen väylistä. Toinen säännöllisesti tarkistettava ryhmä, sillat, olisi myös mahdollista saada karttapalveluun.

– Kevyen liikenteen väylien karttapalvelua meiltä on toivottu. Tutkimme nyt, olisiko niistä mahdollista saada oma karttapalvelu, vai voisiko sen yhdistää tähän samaan. En tiedä, koska se saadaan tehtyä, tieliikennejohtaja Pekka Rajala sanoo.