Kulotus aiheuttaa sankkaa savua Perniössä – Teijolla ennallistetaan metsää

1

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa metsää kulottamalla Teijon kansallispuistossa. Kulotusta tehdään tiistaina ja keskiviikkona 14.–15.5.

Noin 4,5 hehtaarin kulotusalue sijaitsee Metsäkulmalla Puolakkajärven pohjoispuolella, ja kulotuksessa muodostuu runsaasti savua.

Metsähallitus neuvoo välttämään liikkumista Endalin laavun ja Puolakkajärven pohjoispuolen suunnalla kulotuspäivinä.

Kulotusta tehdään metsäpalovaroituksesta huolimatta.

– Kulotus on hallittua tulenkäyttöä luonnonhoidossa ja vaatii kuivuutta onnistuakseen. Kulotus perustuu aina tarkkaan kohdekohtaiseen suunnitteluun, kohteen valmisteluun ja se toteutetaan riittävän palokaluston ja osaavan henkilöstön voimin. Jälkivartiointi voidaan lopettaa vasta ensimmäisen kunnon sateen jälkeen, todetaan Metsähallituksen tiedotteessa.

Kulotus uudistaa ja ennallistaa metsää. Uusien puusukupolvien syntyminen helpottuu, ja taimivaiheen heinittyminen vähenee metsänpohjan palaessa. Lisäksi syntyy kuollutta ja paikoin hiiltynyttä puuta. Näin saadaan elinympäristöjä lahopuulla ja palaneella puulla eläville lajeille, joista monet ovat harvinaisia.

Urpo

Suunnnistuksesta ja hakkuista moni on huolissaan, mutta ei luontoväen toimesta kansallispuistossa tapahtuvasta täydellisestä lintujen pesien tuhoamisesta 4,5 hehtaarin alueella?