Lääkäripula syömässä terveyskeskuksen iltapäivystystä Somerolla

3
Someron terveyskeskus otti uuden sairaanhoitajien vastaanottoja koskevan maksun käyttöön tämän vuoden alussa. Salossa vastaava maksu otettiin käyttöön viime kesänä.

Somerolla selvitetään terveyskeskuksen päivystyksen supistamista selvästi nykyisestä. Esille nousseen vaihtoehdon mukaan päivystys loppuisi jatkossa Somerolla arkisin jo kello 16 nykyisen kello 19:n sijasta.

– Tässä vaihtoehdossa terveyskeskus päivystäisi kuitenkin yhtenä päivänä viikossa myöhempään. Näin myös työssäkäyvät voisivat edelleen käyttää oman terveyskeskuksen palveluita, Someron perusturvajohtaja Taru Nordlund huomauttaa.

Someron perusturvatoimi tekee parhaillaan selvitystä eri päivystysvaihtoehdoista.

– Yksi vaihtoehto on, että Somerolla ei olisi lainkaan päivystystä kello 16:n jälkeen. Kolmannen vaihtoehdon mukaan terveyskeskuksen päivystys jatkuisi nykyisellään, Nordlund kertoo.

Someron perusturvalautakunta käsittelee päivystysmuutoksia kesäkuun kokouksessaan, mikäli eri vaihtoehtoja koskeva selvitystyö saadaan valmiiksi. Mahdolliset muutokset tulisivat tällöin voimaan elokuun alussa.

Nordlund kannattaa itse päivystyksen supistamista, mutta yhden pidemmän päivän jättämistä.

– Tämä pidennetty päivä ei koskisi vain päivystystä, vaan terveyskeskuksessa olisi silloin myös muita vastaanottoja. Tämä palvelisi myös Someron ulkopuolella työssäkäyviä.

Nordlund toteaa Someron terveyskeskuksen vastaanoton painottuvan tällä hetkellä liikaa päivystykseen.

– Luvut vähän vaihtelevat, mutta joidenkin arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia meidän päivystyspotilaistamme ei kuuluisi päivystykseen.

Someron terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystys hoidetaan tällä hetkellä Forssan sairaalassa. Perjantaisin ja pyhien aattona päivystys siirtyy Forssaan kello 18.

– Selvitämme nyt, onko Forssa valmis laajentamaan meille annettavia päivystyspalveluita. Muita vaihtoehtoja ovat Salon sairaala ja TYKS, Nordlund huomauttaa.

Päivystyksen supistamispaineiden taustalla on lääkäripula. Someron terveyskeskuksessa on seitsemän lääkärinvirkaa, mutta niistä on vakinaisesti täytetty vain kolme. Someron kaupunki on hakenut lääkäreitä niin itse kuin rekrytoimistojen avulla, mutta tulosta ei ole tullut.

– Raskas päivystysvastuu on yksi syy, miksi Someron terveyskeskus ei houkuttele. Nuoret lääkärit eivät halua päivystykseen liittyviä pitkiä päiviä ja ikäviä työaikoja. Myös päivystykseen liittyvä raskas vastuu vaikuttaa, Nordlund toteaa.

Sijaistilanne on Somerolla tällä hetkellä hyvä, sillä kaikissa lääkärinviroissa on tekijä. Someron johtava lääkäri Teuvo Jokinen kertoo, että tilanne on vuoden loppuun saakka turvattu.

Someron terveyskeskukseen on haettu jo jonkin aikaa myös uutta johtavaa lääkäriä, sillä Jokinen jää loppuvuodesta eläkkeelle.

Tyytyväinen asiakas

Ikävä jos näin käy mutta ymmärrettävää. Joka tapauksessa aivan loistava terveyskeskus, josta saa erinomaista palvelua. Pienessä terveyskeskuksessa osataan myös joustava toiminta.

texa

Mihin Somerolla tarvitaan lisää lääkäreitä, nykyisinkin odotushuoneet kumisee tyhjyyttään?

Tyytyväinen

Ei ole ruuhkia ja pitkiä jonoja, koska on hyvät palvelut. Jopa hammaslääkäriin pääsee hyvin. Jutussa oli, että vakinaisia lääkäreitä ei löydy, sijaisia on paljon.