Maahan valumaan päässyt maito on ympäristöongelma. Pahimmillaan esimerkiksi maitoauton kaatuminen pilaa pohjavedet ja aiheuttaa kalakuolemia. Siitä syntyy maastossa myös hajuhaittoja.

Liikenteessä kaatuu muutama maitoauto vuodessa, mutta maitoa voi joutua maahan myös siirrettäessä sitä auton säiliöstä toiseen kuten Somerolla kävi viime viikonloppuna (SSS 5.5.2019).

– Maito on hyvää ravintoa vasikalle ja ihmiselle, mutta sen pieneliötoiminta on vilkasta. Jos maito päätyy vesistöön, sen pieneliöstö riehaantuu ja alkaa lisääntyä. Se syö vedestä hapen ja kaikki hapesta riippuvainen on silloin pulassa. Kalakuolemista on raportoitu tällaisissa tapauksissa, Valion ympäristöpäällikkö Janne Sahlstein selvittää.

Vahinkoja sattuu ja maitoautoja kaatuu toisinaan. Yleensä onnettomuudet tapahtuvat syksyisin sateiden pehmittämillä sivuteillä ja talven pääkallokeleillä. Maitoauton kyydissä saattaa olla 40 000 litraa maitoa, joka maastoon joutuessaan voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia.

– Todella vakava tapaus oli Tuusniemellä takavuosina, kun auto suistui tieltä supan pohjalle pohjavesialueella, josta koko yhdyskunta otti vetensä, Sahlstein muistelee.

Pohjaveteen päästessään maito aiheuttaa mikrobien kasvua.

– Jos ravinteita pääsee pohjaveteen, typpi lähtee kasvuun ja veden kemia muuttuu. Seuraa happikato eikä vesi ole enää käyttökelpoista, Sahlstein toteaa.

Hän muistuttaa, että tuhat maitolitraa kuormittaa maastoa yhtä paljon kuin 3 000 ihmisen vuorokaudessa tuottama, puhdistamaton jätevesi.

– Olemme antaneet pelastuslaitoksille ohjeet onnettomuuksien varalta.

Somerolla loka-auto imi enimmät maidot pois vahinkoalueelta ja pelastuslaitos kuori pintamaata. Tapahtumapaikan tuntumassa ei ole vesistöä.

Maastoon joutunut maito on käsiteltävä jätevedenpuhdistamolla. Sitä ei saa kuljettaa kaatopaikalle, josta se voi päästä luontoon.

Jäätelökioskikausi on aluillaan, mutta Sahlstein ei usko, että niiden pesuvedet aiheuttavat suurta haittaa ympäristölle. Esimerkiksi Salossa jäätelökioskeja ei ole erikseen ohjeistettu asiasta.

– Niiden pesuvesien määrät ovat niin pieniä, etteivät ne vaikuta jäteveden puhdistukseen, terveystarkastaja Marjo Härkönen vakuuttaa.

– Sen sijaan esimerkiksi ruokakaupat eivät saa hävittää myymättä jäänyttä maitoa viemäriin, vaan maito on palautettava meijerille, hän korostaa.

VAARAKSI YMPÄRISTÖLLE

 

Maito kuluttaa hapen

Maidon valuminen maastoon on ympäristövahinko, jossa tärkeintä on estää maidon leviäminen vesistöön.

Maito on vaarallista luonnossa sen vilkkaan mikrobitoiminnan takia.

Vesistöön päästessään maito kuluttaa vedestä hapen, jolloin kalat kuolevat ja pohjavesistä tulee käyttökelvottomia.

Maidon happamuustaso on suunnilleen sama kuin ihmisellä: sen pH on 6,5–7.