Pohjavedet kaipaavat sateita etenkin maan lounais- ja keskiosissa

0

Pohjavesivarastot kaipaavat nyt vettä. Suurin kuivuusriski on maan lounais- ja keskiosissa, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Myös viime vuonna pohjavedet kävivät vähiin näillä seuduilla.
Alkavan kesän sateisuus vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka alas pohjaveden pinnat lopulta laskevat.
Ennustetut sateet eivät Syken mukaan pysty enää täydentämään pohjavesivarantoja, koska maankosteuden vaje on suuri ja kasvien haihdunta lisää vedenkulutusta.
– Kaksi peräkkäistä kuivaa vuotta näkyvät jo suurempienkin pohjavesimuodostumien alentuneina pohjavedenpintoina. Lumien sulamisvedet eivät kyenneet riittävästi täydentämään pohjavesivarantoja koko maassa, sanoo hydrogeologi Mirjam Orvomaa Sykestä tiedotteessa.
Rengaskaivojen omistajat ja pienten vesiosuuskuntien osakkaat havaitsevat Syken mukaan ensimmäisinä kuivuuden vaikutukset, koska he saavat vetensä yleensä pienistä pohjavesiesiintymistä. Niissä pohjavedenpinnan vaihtelu on nopeampaa ja voimakkaampaa kuin suuremmissa muodostumissa.
Kuivuus saattaa myös huonontaa kaivoveden kaatua.
– Kuivuuskaudella kaivoon voi virrata pohjavettä alueelta, jonka maaperässä ja pohjavedessä on haitta-aineita. Myös järvien ja jokien vedenlaatu voi huonontaa lähellä rantaa sijaitsevien kaivojen vedenlaatua, kertoo puolestaan hydrogeologi Ritva Britschgi Sykestä tiedotteessa.

STT

Kuvat: