Pyöräilijän ja autoilijan väistämissäännöt monelle epäselviä

1
Horninkadun ja Torikadun risteys on tasa-arvoinen risteys. Siinä autoilijan on väistettävä oikealta tulevaa autoa, ja pyöräilijän on väistettävä autoja aina tullessaan pyörätieltä ajoradalle. Yksisuuntaiselta Torikadulta Horninkadulle kääntyvien autojen on kuitenkin väistettävä Horninkatua ylittäviä pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.

Pyöräilijöiden ja autoilijoiden väliset väistämissäännöt eivät ole läheskään kaikille tiellä liikkujille selviä. Näin keväällä pyöräilijöiden määrä katukuvassa lisääntyy ja niin myös vaaratilanteiden määrä.

– Kaupunkilaisilta tulee tasaisin väliajoin palautetta eri puolilta keskusta-aluetta paikoista, jossa risteyssäännöistä ei olla täysin varmoja. Toimintaa näissä paikoissa on pyritty helpottamaan esimerkiksi väistämisvelvollisuutta osoittavin liikennemerkein, toteaa Salon kaupungin suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm.

– Läheltä piti -tilanteita sattuu Salossa ainakin Torikadun ja Kirkkokadun risteyksessä poliisilaitoksen kulmalla sekä Torikadun ja Horninkadun risteyksessä torin laidalla. Aina ei tiedetä, että kenen pitäisi väistää. Myös Karjaskylänkadun kohta, joka risteää pyörätien kanssa Uskelan koulun kohdalla, aiheuttaa epätietoisuutta, hän mainitsee.

Kaupunki ja Liikenneturva haluavat muistuttaa sekä pyöräilijöitä että autoilijoita siitä, miten väistämissäännöt oikein menivätkään. Miten kuuluu toimia esimerkiksi juuri edellä mainituissa risteyksissä.

Kyseiset risteykset ovat sikäli hyvin samantyyppisiä, että niissä pyöräilijän pitää väistää. Pyörätietä ajava pyöräilijä saa ajaa tien yli pyörätien jatketta pitkin, mutta hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevia autoilijoita.

Pyörätien jatkeella tarkoitetaan tien ylityskohtaa, jonka toisella puolella pyörätie jatkuu. Pyörätien jatke voidaan merkitä perinteisin suojatien viivoin tai suojatien viivoin, joita halkoo kapea viivaton alue. Jos pyöräilijä nousee satulasta ja taluttaa pyöräänsä, silloin hän on jalankulkija ja ajoradalla liikkuvien on väistettävä suojatiellä kävelevää jalankulkijaa.

Autoilija väistää pyörällä ajavaa silloin, kun autoilijalle on kärkikolmiolla tai stop-merkillä osoitettu väistämisvelvollisuus, tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli.

– Olemme viime vuosina teettäneet muutamissa yleisötapahtumissamme pyöräilyyn painottuvaa sääntövisaa, jossa virheet ovat yleisiä, etenkin kun kysytään ajorataa pyörätien jatkeella ylittävän pyöräilijän väistämisvelvollisuutta, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.

Liikenneturva teki vuonna 2017 selvityksen, jossa tutkittiin kaikki vuosina 2011–2015 tapahtuneet polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet. Moottoriajoneuvo oli osallisena noin kuudessa tapauksessa kymmenestä.

– Puolet näistä onnettomuuksista tapahtui pyörätien jatkeella. Mitään selkeästi korostuvaa onnettomuustyyppiä ei noussut esille, mutta väistämisvelvollisuuden laiminlyönti on kuitenkin aina vaaran paikka, Ruutti muistuttaa.

Polkupyörällä loukkaantuneiden määräksi on arvioitu noin 24 000 vuodessa. Näistä tapauksista merkittävin osa on pyöräilijöiden kaatumisia tai suistumisia, ei väistämissääntöihin liittyvistä virheistä johtuvia yhteentörmäyksiä.

Autoilijan väistämisvelvollisuudesta on myös muita nyrkkisääntöjä. Kääntyvän autoilijan on aina väistettävä niitä kävelijöitä ja pyöräilijöitä, jotka ovat ylittämässä sitä tietä, jolle hän kääntyy.

Liikenneympyrään saapuvan ja sieltä poistuvan autoilijan on myös väistettävä sekä kävelijää että pyöräilijää.

Lisäksi autoilijan on aina väistettävä kävelijöitä ja pyöräilijöitä tullessaan pihasta.

Kaupungin suunnitteluinsinööri Mikko Söderholm haluaa muistuttaa, että tarkkaavaisuus on valttia tutuissakin risteyksissä.

– Juuri se tutuin risteys voi olla myös se vaarallisin risteys. Hyvä olisi varmistaa etenkin risteysalueilla, että sinut ja aikeesi on huomattu. Suurilla ajonopeuksilla ei kaupunkiolosuhteissa saavuteta ajallista hyötyä, hän korostaa.

VÄISTÄMISEN ABCAUTOILIJAN JA PYÖRÄILIJÄN NYRKKISÄÄNNÖTAutoilevan on väistettävä pyöräilijää, kun autoileva

on kääntymässä, jolloin hänen pitää väistää risteävää tietä ylittävää pyöräilijää.

tulee kärkikolmion tai stop-merkin takaa.

tulee pihasta.

on tulossa liikenneympyrään tai poistumassa liikenneympyrästä.

Pyöräilevän on väistettävä autoa, kun pyöräilevä

tulee pyörätieltä ajoradalle, jollei liikennevaloin tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.

Lähde: Liikenneturva

Urpo

Toivottavasti tämä artikkeli jaksetaan lukea ajatuksella loppuun saakka. Ei ole vaikeasta asiasta kyse, vaikka väistämisvelvollisuuden kohdistuminen tilanteesta riippuen joko autoilijalle tai pyöräilijälle vaihteleekin. Logiikka on ihan selkeä, jonka jokainen kansa- tai peruskoulun läpäissyt halutessaan kykenee ymmärtämään. Ongelmia voi tulla korkeintaan silloin, kun risteyksen suunnittelu on epäonnistunut, eikä ole varmuutta siitä, katsotaanko pyörätie samansuuntaisen ajoradan kanssa saman tien osaksi vai lasketaanko se erilliseksi väyläksi. Esimerkkinä Halikontien ja Ruuhikoskenkadun risteyksen kaltaiset paikat. Vain KKO:ssa varmuudella tiedetään, onko pyörätien jatkeen ylittävä autoilija kääntyvä vai suoraan ajava. Toinen ongelma liittyy pyöräteiden merkintöihin. Jos merkkiä ei ole, kyse on virallisesti jalkakäytävästä, vaikka tienpitäjä toisin tarkoittaisikin.… Lue lisää »