Salon jätevoimalaa hehkutettiin

0
Lounavoima Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki ryhtyi muuramaan jätevoimalan peruskiveä, jonne samalla muurautui lieriöön tallennettuna muun muassa peruskirja, päivänlehti (SSS) ja havainnekuva tulevasta voimalasta. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Salon jätevoimalatyömaan ensimmäistä juhlallista etappia eli peruskiven muurausta juhlittiin maanantaina Korvenmäessä näyttävästi. Useiden juhlapuhujien joukossa oli myös Björn Wahlroos, joka edusti rahoittajaa eli Nordeaa.
Puheessaan Wahlroos tosin keskittyi aivan ensimmäiseksi Suomen metsähakkuisiin ja paljon puhuttuihin hiilidioksidipäästöihin, joista hän pääsi myös lopussa Salon tulevaan jätevoimalahankkeeseen. Hän muistutti, että ilman investointeja Suomea ei saada kasvu-uralle.
Salon jätevoimala edistää Wahlroosin mukaan toisaalta taloutta ja hyvinvointia, toisaalta vähentää hiilijalanjälkeä.
– Siksi täälläkin on kiva olla mukana. Täällä ainakin ollaan järkeviä, hän kiitteli.
Myös Qvidja Kraftia edustanut Ilkka Herlin kiitteli Saloa, jossa siirrytään hiilen kiertotalouteen. Äskettäinhän julkistettiin Qvidja Kraftin suunnitelmat ottaa talteen hiilidioksidi jätevoimalan savukaasuista. Hiilidioksidi jalostettaisiin liikennepolttoaineeksi.
SSS:n haastattelussa Sammon, UPM:n ja Nordean hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos nosti esille investointien tärkeyden Suomelle.
– Suomen suuri ongelma on, ettei tänne investoida, hän katsoi.
Hänen mielestään Suomessa täytyisi luoda toimintaedellytyksiä investoinneille, sillä ilman niitä ei synny työpaikkoja.
Hän myös totesi, että niin sanottu uusi talous, kuten peliteollisuus ei tuo työpaikkoja.