Salon johtajien kuulemisista tehdyt muistiot pidetään salassa

6

Salon kaupunginvaltuusto sai tänään virallisesti tiedokseen virkamiesjohdon toimia arvioineen valiokunnan päätökset.

Kaikkea taustamateriaalia ei julkistettu. Virkamiesten kuulemisista tehdyt muistiot pidetään salassa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies moitti tammikuussa Salon kaupungin virkamiesjohdon ja kaupunginhallituksen toimintaa. Taustalla oli kaksi eri tapausta. Toisessa kaupunkilainen ei saanut pyytämiään tietoja, toisessa päätös vahingonkorvauksesta viivästyi.

Apulaisoikeusasiamies pyysi tapauksista kaupungilta selvityksiä, mutta niitä ei annettu määräajassa.

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä ja kaupunginhallitus saivat apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen. Apulaisoikeusasiamies moitti myös kaupunginjohtaja Lauri Innaa , hallintojohtaja Irma Niemistä ja vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskasta .

Kaupunginvaltuuston helmikuussa asettama tilapäinen valiokunta antoi apulaiskaupunginjohtaja Niemelälle varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä.

Muut virkamiehet pääsivät vähemmällä. Innaa kehotettiin kiinnittämään enemmän huomiota alaistensa toimintaan. Heiskasen pitää valiokunnan mielestä ottaa vastaisuudessa aktiivisempi rooli kaupunginlakimiehenä.

Niemisen toiminta on ollut valiokunnan mukaan hyvän hallinnon mukaista, eikä siinä ole moitittavaa.

Tilapäinen valiokunta kuuli jokaista apulaisoikeusasiamiehen päätöksissä mainittua viranhaltijaa. Kuulemisista tehtiin muistiot. Jokainen kuultu antoi myös kirjallisen kuvauksen tapahtumien kulusta.

Kuntaliiton lakiosaston ohjeiden mukaan muistiot eivät ole julkisia, eivätkä valtuutetut saa niitä tiedokseen.

Muistioihin on kirjattu muun muassa, mitä tilapäisen valiokunnan kuulemat virkamiehet ovat sanoneet toisistaan.

– Muistioihin ei sovelleta julkisuuslakia, eikä valtuutettujen tiedonsaantioikeus yllä niihin, sanoo tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Juhani Nummentalo (kok.).

Valiokunta toimi työantajan roolissa, ja Nummentalo vertaa muistioita esimerkiksi esimiehen ja alaisen välisen kehityskeskustelun muistiinpanoihin.

Julkisuuslain viidennessä pykälässä todetaan, että viranomaisen asiakirjana ei pidetä muistiinpanoja, jotka on laadittu viranomaisen palveluksessa tai viranomaisen toimeksiannosta.

Päätökset olivat valtuutetuille tuttuja, sillä ne julkistettiin jo huhtikuussa. Valtuusto ei voinut muuttaa päätöksiä. Muutaman kommentin ja kysymyksen ne kuitenkin kirvoittivat.

Salossa toimi tänä keväänä toinenkin tilapäinen valiokunta. Se selvitti niinikään valtuuston toimeksiannosta tarkastuslautakunnan luottamusta. Valiokuntaa veti Simo Paassilta (sd.).

Valtuutettu Annika Viitanen (kok.) kysyi maanantaina, miksi tarkastuslautakunnan jäsenten kanssa tehdyt kuulemismuistiot olivat julkisia, mutta Nummentalon valiokunnan muistiot eivät.

Samaa kysyi Elina Seitz (kd.), joka kuului tarkastuslautakuntaan.

– Avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaista kohtelua tulisi olla riippumatta siitä, ovatko kohteena virkamiehet vai luottamushenkilöt eli maallikot. Täällä on ryöpytetty vai maallikoita.

Seitz huomautti, että villakoiran ydin on kuntalaisten palveluperiaatteessa.

– Minkälaista palvelua kuntalaiset ovat saaneet ja tulevat saamaan? Vastataanko tiedusteluihin ja tietopyyntöihin asianmukaisesti ja viivyttelemättä?

Sekä Nummentalo että Paassilta totesivat valiokuntien olleen erilaisia. Tarkastuslautakunnan tapauksessa asiaa valmisteltiin valtuustolle, Paassilta huomautti.

– Siksi oli luonnollista, että valtuusto sai kaiken aineiston, hän sanoi.

Johdon toimia tutkinut valiokunta puolestaan ei valmistellut asiaa muille, vaan teki lopullisen päätöksen työnantajan roolissa.

Paassilta toivoi, että kipeä prosessi kääntyy positiiviseksi lopputulokseksi ja auttaa kaupunkia pyrkimyksissä parempaan.

Marjatta Halkilahtea (kd.) harmitti valiokunnan kaupunginjohtajalle antamat moitteet.

– Kaupunginjohtaja pitää toki kantaa kokonaisvastuu, mutta jos yksittäinen virkamies toimii niin kuin nyt on toiminut, niin minkäs teet. Kaupunginjohtajan pitää voida luottaa johtoryhmäänsä ja viranhaltijoihin.

 

Hallinnosta löytyi kehitettävää

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajan Juhani Nummentalon (kok.) mukaan valiokunnan ainoaksi työnantajan toimenpiteeksi jäi arvioida, onko tarpeen antaa varoitus.

– Se on ainoa varsinaisesti lakiin perustuva virallinen toimenpide.

Nummentalo selvitti tänään maanantaina valtuustolle apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelän saaman varoituksen merkitystä.

– Viranhaltijaa ei pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Varoituksella viranhaltija saa tiedon, kuinka vakavana rikkomuksena työnantaja pitää hänen menettelyään.

– Se on ennakkomuistutus siitä, millä tavoin työnantaja tulee reagoimaan varoituksessa tarkoitetun rikkomuksen tai laiminlyönnin toistuessa.

Nummentalon mukaan valiokunnan työn edetessä kaupungin hallinnosta tuli esille asioita, jotka vaativat kehittämistä.

– Listasimme asioita viimeisessä kokouksessamme, ja niitä arvioidaan kaupungin organisaatiossa myöhemmin.

Tilapäiseen valiokuntaan kuuluivat kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Nummentalon lisäksi varapuheenjohtajat Leena Ahonen-Ojala (sd.), Ilkka Uusitalo (kesk.), Heikki Tamminen (ps.) ja valtuutettu Sari Pesonen (vihr.).

Salassa

Miksi salataan? Millä perusteella? Ehkä mennään strategian mukaan. Salo on luova edelläkävijä kabinettipäätöksissä. Avoin demokratia ja hyvä hallinto on sillä tasolla, ettei siitä tarvitse kuntalaisille, valtuustolle tai medialle kertoa.

Keijo K.

Salolainen avoimuus kaupungin virkamiesten ja muidenkin päättäjien tekemisten suhteen on vertaansa vailla. Kaupunkilaiset ovat kuin sieniviljelmä, pidetään pimeässä ja syötetään pa..aa.

Onko tosiaankin niin, että Salon kaupungin asukkaiden, siis veronmaksajien, ei tarvitsekaan tietää kaikkea, mitä päättäjät tekevät.

Miksi

Kovan tason ammattilaisia johdosta pitäisi löytyä, mutta sisäänpäin kääntynyttä ja sulkeutunutta porukkaa, joka ei kunnioita asukkaita eikä kunnan työntekijöitä. Avoin demokratia on Salossa ihan vieras käsite

Joka päivä parempi

Ei ihan kaikkia hölmöilyjä kannata julkaista. Varmasti jotain erikoista muistioista löytyy, koska kaupunki on halunnut salata muistiot.

Tirtsu

Avoin demokriatia on sitä. että voidaan keskustella . Kaikesta asioista, olipa hyvää tai huonoa. Kuntalaisille pitää kertoa kaikki, samoin kuin valtuustolle ja varsinkin medialle. Jos kerrotaan kaikki medialle, silloin se on hyvä. Silloin kaikki asiat menee perille myös niille jotka eivät aina ole median vaikutuksen lähellä. Ja silloin päättäjät huomaavat, että kaikki ovat ajan tasalla. Näin pitää olla. Ja ne jotka eivät osaa olla kaikesta ajan tasalla, toivon, että heillä on ihminen lähellä, joka tietää asioista.

Matti

Ei hyviä asioita kannata salata. Salataan surkeita asioita eikä oteta mistään vastuuta, ei edes omista tekemisistä.