Someron päättäjillä halua säilyttää Oinasjärven ja Pitkäjärven kyläkoulut

2
Somerniemellä sijaitseva Oinasjärven koulu on yksi kolmesta lopetusuhan alle joutuneesta koulusta.

Konsultin esitys Kirkonmäen, Pitkäjärven ja Oinasjärven koulujen sulkemisesta käynnisti Somerolla koulukeskustelun toden teolla. Päättäjät korostavat toisaalta toimien tarvetta, toisaalta varsinkin kyläkouluista haluttaisiin pitää kiinni.

– Jotakin kouluverkolle on pakko tehdä, sillä emme me voi vajaita kouluja pitää, Someron kaupunginhallituksen ja Someron Keskustan puheenjohtaja Tero Pirttilä sanoo.

Pirttilä haluaisi kuitenkin pitää kiinni Oinasjärven ja Pitkäjärven kouluista, jos suinkin mahdollista.

– En sulkisi ensimmäisenä kyläkouluja. Jos koulut suljetaan, myös Pitkäjärven ja Somerniemen päiväkodit ovat vaarassa. Toisaalta ei kouluja voi pitää, ellei ole oppilaita.

Konsultti esitti selvityksessä Pitkäjärven päiväkodin sulkemista, mutta puolsi päiväkodin säilyttämistä Somerniemellä.

Oppimisympäristöselvityksen tehnyt konsultti ehdottaa keskustassa sijaitsevan Kirkonmäen koulun sulkemista vuonna 2025. Oinasjärven ja Pitkäjärven koulut olisivat vuorossa vuonna 2025 tai 2030. Alakouluista jäisi tällöin jäljelle vain suurin eli noin 250 oppilaan Joensuun koulu.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pauli Eino on Pirttilän kanssa samoilla linjoilla siitä, että jotakin pitää tehdä.

– Luvut on sellaisia, että koulun tai koulujen sulkemiselta tuskin säästytään. Selvityksessä ei ole kuitenkaan käsitelty esimerkiksi kuljetuskustannuksia, joten ne pitää selvittää ennen mitään päätöksiä.

Eino muistuttaa Oinasjärven ja Pitkäjärven koulujen säilyttämisen kuuluvan Someron kaupungin strategiaan.

– Strategia ei ole kiveen hakattu, mutta sen muuttamiseen pitää olla hyvät perusteet. Sitäkin täytyy miettiä, vaikuttaisiko kyläkoulujen sulkeminen uusien asukkaiden saamiseen.

Konsultti siirtäisi osan alaluokista yläkouluun. Eino muistuttaa, että Kiiruun koulusta tulee löytymään tilaa myös alaluokille.

– Ei ole järkevää pitää yli 15 miljoonan euroa maksaneen uuden koulun tiloja tyhjänä.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajaa Antti Kottia ovat työllistäneet hallitusneuvottelut, joten hän ei ole vielä perehtynyt konsultin selvitykseen kunnolla. Ehdotus kolmen koulun sulkemisesta on kuitenkin tiedossa.

– Se tuntuu tosi pahalta. Itse olen sitoutunut siihen, että Oinasjärven ja Pitkäjärven kyläkoulut säilytetään. Toisaalta lukuja on paha mennä kiistämään ja jotakin joudutaan todennäköisesti tekemään.

Kotti perää kaupungilta tehokkaampia toimenpiteitä uusien asukkaiden saamiseksi.

–  Uusien asukkaiden houkuttelemisessa kyläkoulut ovat keskeinen valttikortti.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Mäkinen sanoo, että oppilaiden keskittäminen Joensuun ja Kiiruun kouluun ei tunnu hyvältä.

– Koulujen kohdalla ei voi puhua vain rahasta, sillä koulu vaikuttaa lapsen koko elämään. Pitkillä kuljetusmatkoilla ja isoilla oppilasryhmillä on myös omat haittansa ja ne voivat johtaa toisaalla kulujen nousuun.

Mäkinen myöntää oppilasmäärän rajun laskun tuovan kuitenkin paineita päättäjille.

– Meidän on tehtävä 1–2 vuoden sisällä päätökset, miten jatketaan.

Vasemmistoliiton Heikki Lehtinen ei ole vielä päässyt tutustumaan konsulttiselvitykseen.

– En ole nähnyt lukuja, joilla sulkemisia perustellaan, joten parempi olla ottamatta kantaa.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tahdoit tai et
2 vuotta sitten

Vaikka Somerolla olisi halua säilyttää kyläkoulut ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat päiväkodit, ajatus on tuhoon tuomittu. Vanhojen rakennusten kunnossapito- ja ylläpitokustannukset ovat suhteessa uudempiin melkoiset, lisäksi lapsien syntyvyyden väheneminen ei mahdollista uusien rakennusten tekemistä, eikä siinä ole edes järkeäkään. Väestö muuttaa yhä enemmän maaseudulta kaupunkeihin ja taajamiin, joissa palvelut ovat lähellä. Pidemmässä aikajuoksussa on taloudellisempaa kuljettaa oppilaat sivukyliltä keskustoihin kouluihin ja päiväkoteihin, ja näin tarjota kaikille tasapuolisesti yhdenvertainen opetus nykyaikaisilla välineillä. Kilpailutuksen myötä myös saadaan kuljetuksissa säästöä ajoittamalla ja suunnittelemalla ne päivät niin kouluissa kuin päiväkodeissakin siten, ettei kuljetukset aja kuin kerran aamulla tietyn reitin keräten kaikki kyytiin ja taas… Lue lisää »

Kyläkoulu voi elää jos tahtoa on
2 vuotta sitten
Reply to  Tahdoit tai et

Eivät kylien koulut ole välttämättä sen vanhempia ja huonokuntoisempia kuin keskustan koulut. Salossa lakkautettu Rekijoen koulu oli jopa kohtuullisen nuori rakennus, ja hyväkuntoinen. Eli ei tämä riitä perusteeksi sille, että kyläkoulut olisivat aina niitä, jotka pitäisi lopettaa.
Eivät myöskään asukkaat aina halua taajamiin. Esimerkiksi Somerolla Somerniemelle on tullut paljon uusia asukkaita, koska pääkaupunkiseutu on suhteellisen lähellä.