Työllisyysasteen nostoa tarvitaan

0
Hallitusneuvottelujen vetäjä, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne pitää työllisyysasteen nostoa tärkeänä.

Ennusteet Suomen työllisyyden kehityksestä tuovat lisää huolia SDP:n Antti Rinteen vetämiin hallitusneuvotteluihin. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että työllisyyden kasvuvauhti hidastuu.
Työllisyys kasvaa vielä tänä ja ensi vuonna, mutta vauhti hiipuu. Viime vuonna kehitys työmarkkinoilla oli poikkeuksellisen hyvä.

Tänä vuonna Suomen työllisyysasteen arvioidaan nousevan 72,8 prosenttiin. Ensi vuonna työllisyysaste nousee ministeriön arvion mukaan 73,4 prosenttiin.
Vaikka työllisyysaste vielä nousee, kehityksessä näkyy hiipumisen merkkejä. Työllisyyden kasvun ennustetaan puolittuvan edellisvuoteen verrattuna sekä tänä että ensi vuonna.
Vielä synkempi näkymä odottaa seuraavina vuosina. Ensi vuosikymmenellä väestörakenteen muutokset uhkaavat laskea työllisyysastetta, kun työvoimasta poistuu runsaasti ihmisiä.

Parhaillaan SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP käyvät hallitusneuvotteluja. Neuvotteluja vetävä Antti Rinne on sanonut, että yhtenä tavoitteena on nostaa työllisyysaste vaalikauden aikana 75 prosenttiin. Neuvotteluissa mukana olevat puolueet tuntuvat olevan samaa mieltä, vaikka yksityiskohtaisia tietoja neuvottelusta ei olekaan tihkunut.
Toimitusministeriönä toistaiseksi jatkava Juha Sipilän (kesk.) hallitus asetti tavoitteeksi 72 prosentin työllisyysasteen, mikä saavutettiinkin. Tämän tavoitteen toteuttamisessa tarvittiin useita toimenpiteitä, mutta siinä auttoi myös nousukausi ja vahva kansainvälisen talouden veto.
Nyt vastaavaa vetoapua maailman taloudesta ei ole luvassa, eikä väestöennuste yhtään helpota työllisyysasteen nostotavoitteita.

Rinteen tulevan hallituksen tavoitetta nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin voidaan pitää kunnianhimoisena.
Yksinkertaista keinoa työllisyysasteen nostoon näissä olosuhteissa tuskin löytyy. Hallitusneuvottelijoilla onkin yhteinen käsitys siitä, että tähän vaaditaan runsaasti erilaisia keinoja. Tarvitaan sekä nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä että myös tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja.