Lukkarinmäen asuntomarkkinat elävät epätietoisuuden varjossa – ratahanketta vastaan edelleen toimia

9
Väyläviraston grafiikka Lukkarinmäen YS-linjauksesta. Kartan rastitetut kohteet ovat purettavia rakennuksia, ympyröidyt kohteet rakentamisen lähialueella olevia rakennuksia ja punaisella merkityt kohteet mahdollisella vaikutusalueella olevia rakennuksia. Ratalinjan tummanvihreä väri kuvaa kalliotunnelia ja vaaleanvihreä betonitunnelia. Grafiikka: Väylävirasto.

Epätietoisuus.

Tämä on sana, joka nousee esille Lukkarinmäen ratahankkeesta puhuttaessa. Hankkeen yleissuunnittelu etenee tasaisesti eteenpäin, mutta konkreettista tietoa on edelleen vähän.

Salolaisten kiinteistönvälittäjien mielessä pyörii monia kysymyksiä. Ostajat ovat epävarmoja, koska ratatyömaan mahdollisia ympäristölle aiheuttamia haittavaikutuksia pelätään.

– Missä menee, milloin menee ja mitä tapahtuu? Näitä kysymyksiä asiakkaat meille esittävät, Solid Housen kiinteistönvälittäjä Kirsi Aarikka-Laanti kertoo.

Ratahankkeen suunnitteluryhmä päätti aiemmin kesäkuussa lopullisesta ratalinjauksesta. Vaikka haitat Lukkarinmäen alueelle ja valtakunnallisesti merkittävälle kulttuuriympäristölle on Väyläviraston mukaan minimoitu, välittäjät ja heidän asiakkaansa eivät ole asiasta täysin vakuuttuneita.

– Salohan seisoo pääosin savipohjan päällä, ja rata pitää pohjustaa. Liian kuivina kesinä talot ovat vajonneet, joten nyt mietitään sitä, miten savipohja reagoi ratatyömaahan, Aarikka-Laanti toteaa.

– Toinen merkittävä huolenaihe on mahdolliset meluhaitat. Työmaa on paikallaan useita vuosia, eikä meluhaitta ole täten lyhytaikaista. Ylipäänsä työmaan suojaus herättää kysymyksiä, koska katupölyä tulee eittämättä olemaan ilmassa paljon, ja se taas voi salakavalasti vaikuttaa talojen ilmanvaihtoon. Työmaan huputtaminen olisikin ensisijaisen tärkeää, hän jatkaa.

Aarikka-Laanti korostaa nimenomaan projektiin liittyvää epävarmuutta.

– Tätä tilannetta voisi verrata jossain määrin kerrostalon putkiremonttiin. Kun lähestyvän remontin kustannusarviota ei tiedetä, ei ostohalukkuuttakaan ole. Kun kustannusarvio on olemassa, käyvät asunnot taas kaupaksi. Ratahankkeen kohdalla mikään ei ole vielä varmaa, ei edes se tuleeko rataa ollenkaan.

Ilmakuvaa Lukkarinmäestä. Kuva: SSS/Marko Mattila.

Kiinteistöjen arvonlasku on monen salolaisvälittäjän mukaan lähes väistämätöntä, jos ratahanke tulevaisuudessa toteutuu. On kuitenkin mahdollista, että erinäisten toimenpiteiden avulla arvo saataisiin takaisin nousuun.

– Ratalinjaukset laskevat kiinteistöjen myyntiarvoa lähes varmasti, mutta pitkällä tähtäimellä arvo voi palautua maisemoinnin ja muiden seikkojen myötä, Ari Pyysalo Huoneistosalolta pohtii.
Pyysalo ei ole toistaiseksi havainnut Lukkarinmäen tilanteessa suuria heilahteluja, mutta hankkeen eteneminen voi muuttaa asiaa.

– Jos käy ilmi, että ratahanke todella realisoituu, pyrkimys myydä saattaa lisääntyä.

Veijo Hämeenaho Sp-Kodilta taasen tuumii, että asuntojen saaminen kaupaksi voi olla vaikeaa.

– Voi olla, ettei Lukkarinmäeltä uskalleta ostaa, kun on tämä tilanne päällä.

Hämeenaho ei usko, että ratahanke vaikuttaisi pitkällä tähtäimellä Lukkarinmäen vetovoimaan.

– Helposti sitä ajattelee, että kiinteistöjen arvonlasku olisi huomattavaa, mutta ei se sitä välttämättä ole. Lukkarinmäki on kuitenkin arvostettua aluetta.

Hämeenahokin nostaa esille vallitsevan epätietoisuuden. Lopulta projektin toteutus on se, joka ratkaisee.

– Kun lopulliset suunnitelmat ratalinjauksista, avolouhoksen koosta ja maisemoinnista ovat valmiit, osaa tilannetta arvioida paremmin.

OP-Koti Lounaismaan myyntijohtaja Jarkko Nikander on välittäjien kanssa samoilla linjoilla. Hän ei halua spekuloida, koska tietoa on toistaiseksi saatavilla vain vähän.

– Tilanne on uusi, ja siinä on varmasti niin hyviä kuin huonojakin puolia. Kaipaamme lisätietoa siitä, millä aikataululla ja miten ratahanke tulee etenemään.

Toteutuessaan ratahanke halkoisi Lukkarinmäen kaupunginosan. Kuva: SSS/Minna Määttänen.

Myös ratalinjauksen alle jäävien talojen lunastaminen on herättänyt monia kysymyksiä. Salon kaupungingeodeetti Ari Vainio vastaa, että oikoradan tieltä poistettavaksi tulevat rakennukset lunastetaan Väyläviraston toimesta ratasuunnitelman tultua hyväksytyksi. Tuolloin toimitukset tekee Maanmittauslaitos.

Vainio sanoo, että lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Toimituksissa käsitellään varsinaisten kohteenkorvausten lisäksi mahdollisia haitan- ja vahingonkorvauksia.

– Kaupunki on mukana tarvittaviksi katsottavissa vapaaehtoisissa neuvotteluissa Väyläviraston kanssa. Yhteistyötä tehdään myös maanomistajien, ELY-keskuksen ja Maanmittauslaitoksen kanssa, Vainio kertoo.

Lukkoon lyödyn ratalinjaukset alle jää Turun ortodoksiseurakunnan tsasouna ja kaksi asuintaloa Uskelankirkkotien varressa, minkä lisäksi myös useita Salmenrannan rakennuksia joudutaan purkamaan. Projektipäällikkö Heidi Mäenpää Väylävirastosta toteaa, että lunastettavien rakennusten määrä voi nousta, jos melu- tai ympäristöhaitat niin edellyttävät.

– Lunastus voidaan suorittaa, kun seuraava vaihe, eli ratasuunnitelma on hyväksytty. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, miten ja koska suunnittelu etenee ratasuunnitelmaan. Ratasuunnitelman laatiminen kestää noin 3–4 vuotta, Mäenpää kertoo.

Lukkarinmäki-seuran puheenjohtaja: kaupungilla ei ole intressiä ajaa lukkarinmäkeläisten asiaa eteenpäin

Lukkarinmäki-seuran puheenjohtaja Otto Bernoullille ei herännyt juurikaan positiivisia mietteitä valitusta ratalinjauksesta. Bernoulli toteaa, että Lukkarinmäki-seuran osallisuudesta projektissa on välitetty valheellista tietoa.

– Meidän on kerrottu olevan aktiivisesti mukana keskusteluissa, mutta se ei pidä paikkaansa. Yhteistyötä ei juurikaan ole ollut. Kyllä kohteliaasti aina kuunnellaan, mutta tieto ei välity eteenpäin, Bernoulli kertoo.

Bernoulli väittää, että eräs kiinteistönvälittäjä ei ole suostunut ottamaan lukkarinmäkeläistä rivitaloasuntoa myyntiin. Asunnon myyntiä harkitseville lukkarinmäkeläisille tämänhetkinen tilanne onkin vaikea.

– Purettaviksi aiottavia taloja ei varmasti saa kaupaksi ja tuskinpa niitä lähitienoonkaan. Vaikutusalue voi olla satojakin metrejä, Bernoulli pohtii.

Lunastusasiakin on herättänyt kaupunginosalaisissa useita mietteitä.

– On mielenkiintoista nähdä, minkä arvon perusteella rakennuksia lopulta lunastetaan. Tonttien arvot voivat tekemiemme laskelmien mukaan romahtaa jopa 50 000 eurolla. Jos tämän asian kanssa roikutaan löysässä hirressä vielä 10–15 vuotta, arvot laskevat entisestään.

Lukkarinmäki-seuran puheenjohtaja Otto Bernoulli (vas.) ja jäsen Timo Lähteenmäki haluavat säilyttää Lukkarinmäen ennallaan. Kuva: SSS/Marko Mattila.

Lukkarinmäki-seura perusti toukokuussa Lukkarinmäen puolesta -adressin, joka keräsi internetissä miltei 1 600 allekirjoitusta. Adressi luovutettiin kaupungin johdolle, mutta Bernoullin mukaan päättäjillä ei ollut intressiä edesauttaa adressiasiaa.

– Kävimme hyviä vuorovaikutteisia keskusteluja, mutta ne eivät johtaneet mihinkään. Kaupungille oikorata on kärkihanke, ja tässä vaiheessa kaikenlaiset aikataulujen myöhästymiset olisivat vain haitaksi, Bernoulli toteaa.

Myöskään ELY-keskus ei Bernoullin mukaan ollut halukas viemään adressia eteenpäin. Lukkarinmäki-seura ei ole kuitenkaan luovuttanut, vaan siirtänyt huomionsa entistä korkeampiin tahoihin.

– Otimme yhteyttä liikenne- ja viestintäministeri Sanna Mariniin (sd.), ja hän on luvannut järjestää aikaa asiamme läpikäymiseksi, Bernoulli lopettaa.

Kari Aaltonen

Minun ehdotukseni: otetaan 110-tie rautatien käyttöön Pajulan ja Karjaskylän välillä. Karjaskylän jälkeen löytyy mäkien välistä sola, josta pääse helposti suunnitellulle reitille.

Mitä tämä vaatii? Muutaman alikulun autoille ja kevyelle liikenteelle. Suoran yhteyden 52-tiellä Mahlakankareen läpi Somerontielle, väylä sille on olemassa. Aseman, jos sellainen tarvitaan, voisi rakentaa vaikka joen päälle. Tulisi samalla paikka paviljongillekin.

Kaiken voi muuttaa, varsinkin sellaisen, jota ei ole edes tehty.

Maaseutu vs. kaupunki

Älkää valittako. Aikoinaan kun nykyistä rataa oikaistiin, maanomistajilta pakkolunastettiin maata. Silloin ei ollut mitään kansanliikkeitä, pakko oli vaan tyytyä. Sitten paaluttivat yötä päivää radanpohjaa monta viikkoa. Nuku siinä sitten, kun asuu junaradan vieressä.

Että ovat täällä muutkin ihmiset jo kärsineet ja tulevat kärsimään junaradan takia. Mutta kun joku kaupungin ydinkeskustan ulkopuolelta valittaa, niin on kehityksen vastustaja.

Miksi Lukkarinmäki on niin ihmeellinen paikka verrattuna maaseudulla oleviin rakennuksiin? Ai niin, mutta kun maaseutu on uhrattavissa, ja kunhan ei tule minun pihalleni, niin ei väliä.

Kaimaani

Ratahankkeen suunnitteluryhmä on päättänyt radan lopullisesta linjauksesta. Lopullinen linjaus tarkoittaa, että sitä ei enää muuteta. Tiedotuksia asiasta tehdään, kartat ja suunnitelmat on julkistettu. Tässä vaiheessa ainoa asia, joka hälventää epätietoisuutta on ratahankkeen toteuttaminen. Henkilökohtaisesti sanoisin, että niillä, joiden asunto on merkitty purettavaksi, on pienin huoli tällä hetkellä. He tietävät lopputuloksen. Suurin ongelma ovat alueelle jäävät talot. Miten rakentaminen vaikuttaa, millainen on melutaso jne. Juuri niin kuin artikkelissa on kerrottu. Jos päätös tehtäisiin mahdollisimman nopeasti ja hanke toteutettaisi mahdollisimman nopeasti, liikenne voisi alkaa jo 2020-luvulla. Minimissäänkin tässä puhutaan noin 10 vuoden ajanjaksosta. Tämän ajanjakson aikana kukaan ei voi määrittää tarkkaan alueen… Lue lisää »

Volkan

Ihan oikeasti te suomalaiset olette valittajakansa.

Keijo K.

Et ilmeisesti kuulu Suomen kansaan, joten tuskinpa valittaisit, jos sinulta vietäisiin oikeus omaisuuteesi jonkun sinua hyödyttämättömän asian takia. Kiinteistösi joutuminen purkutuomion kohteeksi ei siis hetkauttaisi sinua millään tavalla?

Toivottavasti asut vaara-alueella ratalinjauksen suhteen, että olet oikeutettu arvostelemaan ratalinjauksesta kärsiviä.

Ikuinen asukas

Noista lunastettavista taloista saa ainakin rahaa. Salossa kun muuten ei saa taloa kaupaksi. Voisin harkita päittäin talon vaihtoa tuonne.

Veronmaksaja

Niin, moniko on oikeasti myymässä taloaan Lukkarinmäessä? Taitaa olla vain median spekulaatiota koko juttu.

Minä ainakin olisin tyytyväinen, jos vanha talo oikeasti lunastetaan käypään arvoonsa ja pääsisin tekmään ihan uuden talon. En kyllä tekisi sitä Saloon.

MHa

Asukkaistaan välittävässä kaupungissa käytäisiin rehellistä vuoropuhelua seurauksista ja mentäisiin asukas edellä kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun. Salo ei keskustele, eikä mitään muutakaan. Ei syytä ihmetellä laskevaa asukaslukua.

Avoimuutta

Joo, Salossa on parhaillaan menossa salailun kausi, Kaivolan tapauksesta vaiettiin, Elmerin ja Ylermin kohdalla vaiettiin, sittemmin on vedottu siihen että on henkilöstöpula, kun asia vedettiinkin pöytäkirjasta pois. Kaikista kuntalaisia koskevista päätöksistä pitäisi tulla tiedote, ja mielellään niin aikaisin että asiasta voisi vaikkapa valittaa. Onko liikaa vaadittu? Kuntalaiset mukaan päätöksentekoon, kiitos.