Oikeusasiamiehelle taas kantelu Salosta

1

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty taas kantelu Salosta. Kaupunginvaltuuston jäsen Marjatta Halkilahti (kd.) arvostelee kantelussaan Salon kaupungin menettelyä, joka on kestänyt lähes yksitoista kuukautta vanhusten ruokailuun liittyvien asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa.

Aiempaan kanteluun, joka johti eduskunnan oikeusasiamiehen kaupungin johdolle antamiin huomautuksiin, nykyinen ei liity. Näin arvioi vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Vainio, jonka mukaan kantelu käsitellään ihan erillisenä asiana.

– En näe tässä mitään yhteyttä aikaisempaan, hän toteaa.

Esittelijänä toimiva Vainio sanoo kanteluiden käsittelyn kestävän yleensä kahdeksasta kuukaudesta puoleentoista vuoteen.

– Pyrimme selvittämään nämä vuodessa, hän sanoo.

Apulaisoikeusasiamieheltä on tullut kantelun vuoksi Salon kaupunginhallitukselle pyyntö toimittaa tarvittava selvitys sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä antaa lausunto.

Selvityksessä ja lausunnossa Saloa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti kolmeen eri asiaan. Näistä viimeisessä pyydetään vastausta siihen, ”miten Salon kaupungin aloitteiden käsittelyssä on tosiasiallisesti turvattu osallistuminen ja vaikuttaminen kaupungin hallintosäännössä esitettyjen määräysten mukaisesti, kun vanhusten ruokailuun liittyvien aloitteiden käsittely on kestänyt kaupungin toimielimissä lähes 11 kuukautta.”

Se, että aloiteasian käsittely on kestänyt yksitoista kuukautta, johtui sosiaali- ja terveyslautakunnan selvityksen mukaan aikaisemman jo eläkkeelle siirtyneen vanhuspalvelun johtajan poissaoloista. Tämä taas aiheutti informaatiokatkoksia.

Selvityksessä todetaan, että aloitteen käsittelyn viivästyminen tuli ilmi tammikuussa 2019, kun käsittelemättömistä asioista tehtiin listaa.

Kahdessa muussa asiassa halutaan tietää, miten kaupunki turvaa toimintakyvyltään heikentyneiden ja/tai ikääntyneiden kansalaistensa ateriapalvelut muiden muassa sekä huolehtii ikääntyneen väestön palvelutarpeiden asianmukaisesta arvioinnista.

Näihin lautakunta on antanut seikkaperäiset selvitykset kotihoidon tukipalveluista sekä palveluohjauksesta.

  • Lue lisää aiheesta
  • Salo
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Urpo
4 vuotta sitten

Siis kun Salossa asian käsittely kestää 11 kk, sen on kantelun arvoinen asia, mutta oikeusasiamiehen pyrkimys käsitellä asia vuodessa on ok?