Oikoradan linjaus jyrää Salossa ortodoksiseurakunnan tsasounan

1
Turun ortodoksisen seurakunnan tsasouna kuuluu Lukkarinmäessä oikoradan takia lunastettavien rakennusten joukkoon.

Salon ja Espoon välisen oikoradan linjaus on lyöty lukkoon Salon Lukkarinmäessä.

Väylävirasto on tutkinut neljää linjausvaihtoehtoa. Lopulta valituksi tuli viides linjaus, joka kulkee Uskelankirkkotien eteläpuolitse.

Linjauksen alle jää Turun ortodoksiseurakunnan tsasouna ja kaksi asuintaloa Uskelankirkkotien varressa sekä useita rakennuksia Salmenrannassa.

Projektipäällikkö Heidi Mäenpää Väylävirastosta kertoo, että valittu linjaus on kompromissi ja hyvin lähellä edellisen suunnitteluvaiheen mukaista AYS-linjausta.

– Olemme käyneet keskustelua linjausvaihtoehdoista osallisten kanssa, ja keskusteluissa pidettiin tärkeänä, että Uskelankirkkotie pysyy sellaisenaan, hän perustelee.

Keskusteluissa ovat olleet mukana asukkaat, kaupunki, museoviranomaiset, ely-keskus, Varsinais-Suomen liitto ja Lukkarinmäki-seura.

Radalle on pyritty Mäenpään mukaan löytämään vähiten haitallinen sijainti. Linjausta muuttamalla kallioon louhittavan tunnelin osuus pitenee, ja avonaisena ylhäältä päin rakennettavan betonitunnelin osuus lyhenee.

AYS-linjauksessa betonitunnelin pituus olisi ollut parisataa metriä, uudessa linjauksessa sen pituus on noin 150 metriä.

Väyläviraston arvion mukaan uudella linjauksella betonitunneliosuuden rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat paremmin hallittavissa ja vaikutukset Uskelankirkkotien ympäristöön ovat pienemmät. Myös melulle altistuvia kiinteistöjä on vähemmän kuin aikaisemmassa ratkaisussa.

Nopean ratayhteyden suunnittelu jatkuu Heidi Mäenpään mukaan nyt vaikutusten arvioinnilla. Lisäksi suunnitellaan esimerkiksi meluhaittojen vähentämistä. Luontoselvitykset jatkuvat.

Oikoradan yleissuunnittelun pitäisi valmistua ensi keväänä. Ajatuksena on, että liikenne- ja viestintävirasto Traficom hyväksyisi suunnitelman loppuvuonna 2020.

Oikoradan tieltä joudutaan lunastamaan ja purkamaan asuinrakennuksia. Kiinteistöjen lunastus on mahdollista kuitenkin vasta seuraavan suunnitteluvaiheen eli ratasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Sitä ennen on mahdollista edetä vapaaehtoisilla kaupoilla.

Oikoradan yleissuunnitelmassa lunastettavaksi merkittyjä rakennuksia on kolme Lukkarinmäessä ja useita Salmenrannassa. Lisäksi ratalinjauksen lähelle jää muitakin rakennuksia, joiden kohdalla lunastamista harkitaan.

– Lunastettavien rakennusten määrä voi nousta. Meluntorjuntaa tehdään meluestein, mutta jos melua ei pystytä torjumaan riittävästi, voidaan esittää rakennuksen lunastamista, Heidi Mäenpää sanoo.

Kirkkoherra yllättyi uutisesta

Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Ion Durac yllättyi kuultuaan Salon Seudun Sanomilta, että Salon ja Espoon välisen oikoradan uusi linjaus jyräisi Lukkarinmäen tsasounan.

Uskelankirkkotie 23:ssa sijaitseva Pyhän Ristin rukoushuone on yksi kolmesta rakennuksesta, jotka sijaitsevat oikoradan betonitunnelin kohdalla. Rakennukset lunastetaan ja puretaan, jos ratahanke toteutuu.

Tsasounassa on järjestetty säännöllisesti jumalanpalveluksia. Rukoushuoneen 30-vuotisjuhlia on tarkoitus viettää ensi syksynä.

– Emme ymmärrä, mitä on tapahtunut. Kukaan ei ole koskaan puhunut, että tsasouna kärsisi. On vain puhuttu, että rata kulkisi läheltä, kirkkoherra Ion Durac ihmetteli.

Kirkkoherra ei käsitä, miksi oikoradan pitää kulkea Lukkarinmäen läpi. Hän sanoo suoraan toivovansa, ettei ratahanke onnistu.

– Joka tapauksessa me tulemme valittamaan asiasta, hän sanoi.

Z.Z.Zalolainen

Ei tuo haittaa, jos vaaditte VR:ää siirtämään tsasounan muualle, kokonaisena tai hirsi kerrallaan.

Eikö noin 50 metrin siirto riitä? Ynnä kipurahat seurakunnalle.