PS-Nuoret: Valtionavustuksen peruminen muistuttaa poliittista syrjintää

1

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätös perua ja periä takaisin perussuomalaisten nuorisojärjestön saama avustus muistuttaa poliittista syrjintää, järjestö kirjoittaa kannanotossaan.
PS-Nuoret pitää ongelmallisena, että ministeriö pohjaa päätöksensä Twitter-kirjoituksen lisäksi järjestön kannanottoihin ja linjauksiin, joita on tehty jo ennen avustuspäätöksen myöntämistä tälle vuodelle.
– PS-Nuorten kannanotot, linja ja toiminta pohjautuvat järjestön periaateohjelmaan, joka on hyväksytty vuonna 2015. OKM:n ongelmiksi nostamat ja päätökseen vaikuttaneet asiat pohjautuvat näihin kantoihin ja lisäksi joihinkin vuonna 2018 julkaistuihin kannanottoihin, järjestö kirjoittaa.
– Perussuomalaiset Nuoret katsoo, että mainitut seikat horjuttavat jo ennestään hataralla pohjalla ollutta päätöstä entisestään, tiedotteessa jatketaan.
OKM katsoi keskiviikkona antamassaan päätöksessä järjestön toiminnan rikkovan nuorisolain tavoitteita.
Ministeriö ilmoitti lopettavansa avun maksamisen PS-Nuorille tältä vuodelta ja perivänsä takaisin jo maksetun avustuksen. Perussuomalaisten nuorisojärjestön saama avustus on ollut suuruudeltaan 115 000 euroa, josta on jo maksettu 57 500 euron erä.

Keskusteluja jo ennen Twitter-kirjoitusta

Valtionavustuksen perumisen taustalla on Twitter-päivitys, jonka PS-Nuoret julkaisi toukokuussa tilillään. Järjestö jakoi kuvan tummaihoisesta perheestä ja saatetekstissä kehotti äänestämään EU-vaaleissa perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”.
OKM pyysi PS-Nuorten toiminnasta lausuntoa myös yhdenvertaisuusvaltuutetulta. Valtuutetun mukaan järjestön voidaan tulkita rikkoneen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tai vähintään loukanneen tummaihoisten suomalaisten ja Suomessa asuvien ihmisarvoa.
Kuten nuorisojärjestö tiedotteessaan mainitsee, ministeriö oli jo maaliskuussa käynyt keskusteluja PS-Nuorten kanssa siitä, tunteeko järjestö riittävän hyvin nuorisolain tavoitteet.
Nuorisolain tavoitteena on edistää muun muassa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Halla-aho esitti oikeuteen menemistä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho piti valtiontuen lakkauttamista kohtuuttomana seurauksena yhdestä tviitistä. Halla-aho otti asiaan kantaa torstaina Facebookissa.
– Päätökseen on syytä hakea oikaisua ja tarvittaessa viedä se oikeuteen, Halla-aho kirjoittaa.
Halla-ahon mukaan PS-Nuoria on rahoituksen osalta syrjitty koko järjestön olemassaolon ajan.
– Muutaman öyhöttäjän kommentit tarjosivat poliittisille vastustajille herkullisen tilaisuuden, jota ei tietenkään jätetty käyttämättä.

STT

Kuvat:

Jukka

Täysin oikea päätös! Samalla tulee korjatuksi aiempi virheellinen päätös, jonka perusteella OKM on jakanut valtionavustuksia rasistiselle nuorisojärjestölle.