Salo sai moitteita päivähoitopäätöksistä – kaupunki ja avi eri mieltä vanhempien kuulemisesta

0
Asemakadun päiväkodin piharakennus poistettiin käytöstä joulukuussa 2017. Nyt aluehallintovirasto moittii Salon kaupunkia siitä, miten päätökset lasten siirrosta muualle tehtiin.

Aluehallintovirasto moittii Salon kaupunkia siitä, että päiväkotilasten vanhempia ei ole kuultu lain mukaisesti, kun hoitopaikka on vaihtunut.

Avin mukaan Salon kaupunki toimi vastoin hallintolakia, kun Asemakadun päiväkodin piharakennus poistettiin käytöstä ja lasten hoitopaikka vaihtui. Kaupungin olisi pitänyt kuulla lasten huoltajia virallisesti ja tehdä uusista hoitopaikoista uudet hallintopäätökset.

Piharakennus poistettiin käytöstä kosteusvaurioiden vuoksi. Päätös tehtiin joulukuussa 2017.

Lounais-Suomen avi otti asiaan kantaa sen jälkeen, kun ryhmä huolestuneita vanhempia oli kannellut muutoksesta. Varsinaiseen sulkemispäätökseen avilla ei ole huomauttamista.

– Salon kaupunki totesi, että osaa päiväkodista ei voi käyttää. Yllättävästi tilanteesta huolimatta on voimassa lapsia koskeva päätös, jonka mukaan he ovat tässä tietyssä päiväkodissa. Jos tätä lähdetään muuttamaan, on ensin kuultava lasten huoltajia, selvittää Lounais-Suomen aluehallintoviraston kehittämispäällikkö Ulla Peltola.

Kuuleminen on kirjallista ja todisteellista eli siitä jää dokumentit. Lain mukaan jokaisen lapsen huoltajan pitää saada tietää, mitä on tapahtunut sekä perustelut muutokselle, ja heillä on oltava mahdollisuus sanoa oma mielipiteensä.

– Sen jälkeen tehdään hallintopäätös lasten sijoittamisesta toiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Päätökseen on oikeus hakea muutosta. Idea on, että muutoksella puututaan päätökseen, joka on voimassa oppivelvollisuuden alkuun saakka.

Asemakadun päiväkodin tapauksessa näin ei menetelty, ja siksi avi päätöksessään ”kiinnittää Salon opetuslautakunnan huomiota päätöksenteon lainmukaisuuteen varhaiskasvatuksessa”.

– Ymmärrän, että tämä on juridisesti hankala asia ja edellyttää perusteluja ja pohdintaa. Jokainen lapsi huoltajineen on kuitenkin käsiteltävä yksilöllisesti.

Kantelu tehtiin maaliskuussa 2018. Opetuslautakunta käsitteli asiaa huhtikuussa 2018 salaisella listalla olleen esityksen mukaisesti. Tieto kantelusta tuli julki, kun opetuslautakunta merkitsi sen tiedokseen tällä viikolla.

– Julkisuuslain mukaan kanteluasia ei ole julkinen ennen ratkaisua, jos tiedon antaminen vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle. Siinä vaiheessa on katsottu, että käsitellään salaisella listalla, sanoo Salon vs. kaupunginlakimies Mikko Heiskanen.

Kantelijat olivat ryhmä nimettömänä pysytelleitä vanhempia.

– Avi korostaa, että olisi pitänyt tehdä uudet hallintopäätökset, mikä tuli meille yllätyksenä. Toimintalinjamme on, että varhaiskasvatusoikeuden myöntäminen tehdään hallintopäätöksenä. Asemakadun tapauksessa olemme käsitelleet asiaa niin, että olemme antaneet vanhemmille tietoa ja järjestäneet kuulemistilaisuuksia.

– Olemme katsoneet, että kyseessä on varhaiskasvatuksen toteuttaminen, kun joudutaan tekemään paikkaa koskevia muutoksia.

Heiskasen mukaan Kaivolan päiväkodin sulkeminen on samantapainen asia kuin Asemakadun yhden osan yllättävä sulkeminen.

Opetuslautakunta päätti tällä viikolla, että Kaivolan päiväkoti suljetaan ja että sinne sijoitettujen 1–5-vuotiaiden lasten hoitopaikkajärjestelyt elokuun alusta alkaen ”sovitaan yhteistyössä vanhempien kanssa”.

– Meidän mielestämme hallintopäätös tehdään, kun annetaan päivähoito-oikeus. Miten yllättävissä tilanteissa toimitaan, on tiedottamis- ja kuulemisasia, mutta silloin ei vaadita enää virallista kuulemista ja hallintopäätöstä.

– Avi on tuonut yllättävän näkökulman, jota me emme nähneet, emmekä näe välttämättä vieläkään. Siksi olemme pyytäneet Kuntaliitolta asiantuntijalausuntoa tästä kysymyksestä, sanoo Heiskanen.