Salon kärkipoliitikot vaativat avoimempaa valmistelua

5
Salon rautatieasema ja rantaradan junat ovat tulleet Saija Karnisto-Toivoselle tutuiksi. Hän on ollut viime syksystä lähtien vaikuttajaviestinnän suunnittelijana Miltton Networksilla Helsingissä.

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) vaatii lisää avoimuutta päätösten valmisteluun. Sitä tarvitaan edustuksellisen demokratian ja virkavastuulla tehtävän valmistelun lisäksi. Kuntalaisten muodollinen kuuleminen kuulemisen vuoksi ei riitä.

– Vaihtoehdot pitää tuoda julki ja alistaa keskustelulle ennen päätöksentekoa. Keskustelu hankalista aiheista ei ole aina mukavaa, mutta siihen pitää mennä oma-aloitteisesti. Nyt asukkaiden osallistumiseen edetään kriisien kautta.

– Meillä on monta tapausta, joissa imagotappio olisi voitu välttää hyvällä viestinnällä.

Myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo (kok.) haluaa, että kaupunkilaisia osallistetaan päätöksentekoon entistä enemmän.

Kumpikin puheenjohtaja pitää Märynummen uuden koulun ja päiväkodin suunnittelua hyvänä esimerkkinä. Sen suunnittelussa asukkaat ovat olleet mukana.

Valtuustokauden alussa kaksi vuotta sitten Karnisto-Toivonen korosti Salon Seudun Sanomien haastattelussa, että kaupungin organisaatiossa virkamiehillä ja luottamushenkilöillä on omat tehtävänsä.

Hän muistuttaa samasta asiasta nytkin. Hallitus ei Karnisto-Toivosen mukaan tee ”valtavia selvityksiä pikkuasioista”, mutta hallinnossa on tapahtunut kaikenlaisia kummallisuuksia.

Yksi on kaupungin oman vanhusten hoivakodin valmistelu. Valtuusto päätti asiasta joulukuussa 2017 talousarviokokouksessa. Kun asia esiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, päätös oli, että omaa yksikköä ei hankita.

Toinen esimerkki on Ollikkalan päiväkoti. Valtuusto päätti, että se korjataan. Kun määräraha ei riittänyt, tehtiin esitys, että päiväkoti siirretään koulun tiloihin.

– Jos valtuusto on päättänyt jotain, sitä ei pidä kääntää virkavalmistelussa muuksi kuulematta valtuustoa, Karnisto-Toivonen korostaa.

Omia verkostoja pitää hoitaa niin, että niistä on hyötyä kaupungille, sanoo Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo.

 

Kaupunginvaltuusto päätti viime joulukuussa uudelleen, että Salo etsii vuokratilat omalle vanhustenhuollon yksikölle. Ollikkalassa päätettiin lopulta rakentaa koulun yhteyteen uusi päiväkoti.

Nummentalo haluaa päätöksentekoon kunnon poliittista ohjausta.

– Sen on oltava vahvempaa ja laajempaa kuin esimerkiksi oppimisympäristöselvityksen työryhmässä. Selvityksen ensimmäisestä vaiheestahan ei käytännössä mikään asia johtanut päätöksiin eli sillä ei ollut päättäjien tukea. Osa asioista, kuten Halikon lukion lakkauttaminen, tuli täysin puun takaa.

Tämän valtuustokauden alusta on toiminut valtuuston poliittisten ryhmien puheenjohtajien ja valtuuston puheenjohtajiston muodostama puheenjohtajaneuvosto. Sitä vetää Nummentalo.

– Saamme tietoa valmistelussa olevista asioista, ja pystymme ohjaamaan esimerkiksi tekeillä olevaa johtamisjärjestelmän uudistusta. Se on asia, joka on ehdottomasti valmisteltava poliittisesti.

Puheenjohtajaneuvosto ohjaa myös valtuuston työskentelyyn liittyviä käytäntöjä.

– Olemme huolissamme kokouskäyttäytymisestä. Vain pieni osa valtuutetuista käyttää suurimman osan puheenvuoroista tavalla, joka syö salista happea. Muut eivät sen jälkeen enää halua osallistua.

– Keskustelua ei missään nimessä haluat rajoittaa, vaan laajentaa ja monipuolistaa. Sen pitäisi keskittyä kaupungin kannalta merkittäviin asioihin ja viedä niitä eteenpäin, linjaa Nummentalo.

– Toisten valtuutettujen arviointi ja nyppiminen ei kuulu valtuustoon.

Aloittaessaan hallituksen johdossa Saija Karnisto-Toivonen toivoi, että sopeutusohjelmien sijaan päästäisiin kehittämisen makuun.

Tänä keväänä päätettiin kolmen miljoonan euron sopeutusohjelmasta, kun verotuloja ei kerrykään niin paljon kuin budjetoitiin.

– Säästöpäätökset tehtiin käytännössä yksimielisesti. Ja vaikka esimerkiksi liikuntapaikkamaksuihin tuli korotuksia, juniorit eivät maksa liikuntavuoroista, mikä on harvinaista suurilla paikkakunnilla, sanoo Karnisto-Toivonen.

Juhani Nummentalon mielestä talouden tasapainottamisessa on harkittava tarkoin, millä toimilla mihinkin palveluun puututaan.

– On keskityttävä vaikuttaviin asioihin, eikä kuntalaisten huudattamiseen, hän painottaa.

– Vaikuttavinta on henkilöstömenojen kasvun pysäyttäminen, ja siihen on varmasti työkaluja, joita ei ole vielä kokeiltu. On puututtava palveluiden tuottamistapoihin ja pystyttävä vähentämään sairauspoissaoloja. Tämä tapahtuu johtamisen kautta.

Kaupunginjohtajan tavoin myös valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat edustavat kaupunkia erilaisissa yhteyksissä. Työ on paljon muutakin kuin päätöksentekoa.

– Omia verkostoja pitää hoitaa niin, että niistä on hyötyä kaupungille, sanoo Nummentalo.

Hän on tehnyt luottamustehtävän hoidolle tilaan puolittamalla työaikansa. Nummentalo työskentelee mielenterveyshoitajana Halikon sairaalassa.

– Yhteistyötä tehdään Turun kanssa koulutusasioissa, ja olemme myös samaa työssäkäyntialuetta. Somero-yhteistyö on tärkeä muun muassa veden takia. Elinkeinopoliittisesti tärkeä suunta on myös, ja poliitikkojen pitää olla mukana myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Nummentalon mukaan kaupungin elinkeinopolitiikassa on vakiinnutettu hyvä tie.

– Koko ajan tapahtuu jotain positiivista. Kaupunginjohtaja on aktiivinen, ja Yrityssalolla on hyvä ote. Uskon, että asukasluvun lasku saadaan taitettua.

– Tämä on sitä luottamuksen palauttamista, josta ole puhunut: tulee yrityksiä, jotka luottavat Saloon ja luotetaan, että palvelut pysyvät hyvinä.

Hyviin palveluihin kuuluu muun muassa, että lähikoulut ymmärretään voimavaraksi.

Puolivälissä olevaa valtuustokautta ovat leimanneet kaupungin kiinteistöjen sisäilma- ja muutkin ongelmat. Parhaillaan mietitään muun muassa, mitä lopulta tehdään Uskelan koulun Kavilankadun yksikölle ja Hermannin koululle.

Uskelan koulun tulevaisuuteen täytyy ottaa kantaa syksyllä, sanoo Karnisto-Toivonen.

– Siinä on kyse kaupungin keskustan suuresta koulusta.

Jonkinlaista kantaa otettaisiin siis jo ennen kuin uusi oppimisympäristöselvitys on käytössä. Sen on määrä valmistua loppuvuodesta.

– Kouluasiaa pitää lähestyä opetuksen sisältöjen kautta. Kysymys on myös oppilaiden tasa-arvosta. Suuremmissa yksiköissä voidaan tarjota laajempia mahdollisuuksia esimerkiksi valinnaisaineisiin.

– On tärkeämpää, että meillä on hyviä kouluja kuin että kouluja on paljon.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja muistuttaa, että Salossa on edelleen voimassa kirjaus, jonka mukaan kaikissa vanhoissa kuntakeskuksissa säilyy koulu.

 

Lue myös: Tulipalojen sammuttelu on vienyt Salon päättäjiltä paljon aikaa

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K.
3 vuotta sitten

Jossain muualla kuin Salossa asuva valmisteleva virkamies tuskin on kovinkaan vahvasti sitoutunut tekemään työtään kaupunkilaisten tai kaupungin etua ajatellen. Eiköhän tärkein ole se palkkapäivä muualla asujien intressi.

Toivomusten esittäminen on hyvä asia, mutta sen taustalla pitää olla jotain muutakin kuin oman kuvan kiillotus.

Urpo
3 vuotta sitten
Reply to  Keijo K.

Millä tavalla tavalliset palkansaajat mahtavat motivoitua työntekoon jopa siinä määrin, että osa putoaa kyydistä uupumuksen takia, kun kotikuntasidettä ei ole, ja miksi virkamies olisi eri asia?

Itse en haluaisi Salossa asuvana olla kunnan virkamies. Mieluummin jossain muualla kuin asuinkunnassani. Saisi jättää tuon räksytyksen työpaikalle, eikä tarvitsisi kuunnella sitä kotonakin.

Kaupungin työntekijä
3 vuotta sitten

Tämän kuulemisten suhteen ryhdistäytymisen kaupunki voisi ulottaa myös omaan organisaatioonsa. Ettei suurten muutosten edessä niistä ilmoitettaisi juuri ennen lomakausia ja ettei työntekijöitä kuultaisi päivää ennen muutoksen ilmoitettua voimaan astumista.

Rehellisen (?) esimiehen perustelu eräässä tällaisessa tapauksessa oli, että ”tämä nyt järjestetään, koska niin kuuluu tehdä eikä asianosaisille (muut kuin työntekijät) sopinut mikään muu ajankohta”.

Allan
3 vuotta sitten

Kaikille ei kerrota edes päivää ennen.

Joillekin työntekijöille asioista on kerrottu vasta Avin tai muun viranomaisen huomautuksen jälkeen.

Epi
3 vuotta sitten

En suosittele avoimempaa valmistelua. Sen verran surkeaa valmistelu välillä on, että sen muuttaminen avoimemmaksi saattaisi masentaa kuntalaista liikaa.

Toisaalta, jos valmisteluun otetaan sellainen linja, mistä apulaisoikeusasiamieskin huomautti Saloa keväällä, niin sitä on hankala tehdä avoimemmaksi. Sitä asiaahan ei vaan tehty, hankala avata tekemätöntä