Suomalaisten kesälomabudjetti laskee yhä – nyt 1 200 euroa

1
Suomalaisten kesälomabudjetti on pienentynyt viime vuosina. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Suomalaiset suunnittelevat käyttävänsä kesälomaan tänä vuonna keskimäärin noin 1 200 euroa kotitaloutta kohden. Tämä käy ilmi Nordean teettämästä kyselytutkimuksesta.

Suomalaisten kesälomabudjetti jatkoi laskuaan verrattuna aiempiin vuosiin, sillä viime vuonna budjetti kesälomalle oli noin 1 300 euroa ja vuonna 2017 puolestaan noin 1 400 euroa.

Tämän vuoden noin 1 200 euron budjetti on laskenut huippuvuosista melko kauas, sillä vuosina 2006 ja 2009 kotitalouksien kesälomabudjetti oli keskimäärin noin 1 600 euroa.

– Heikentynyt kuluttajien luottamus voi osaltaan pienentää lomabudjetteja tänä vuonna. Epävarmojen uutisten lisääntyessä ja talouskasvun hidastuessa kuluttajat ovat siirtyneet hieman varovaiselle kannalle, ja samalla kotitalouksien säästämisaste on kääntynyt nousuun. Kotitaloudet näyttävät kiristävän kukkaronnyörejään myös kesälomia suunnitellessa, kertoo Nordean analyytikko Lotta Lähteenmäki tiedotteessa.

Kyselytutkimuksen mukaan nuoremmat ikäluokat budjetoivat kesälomiinsa vanhempia ikäluokkia enemmän, ja myös lapsiperheet erottuvat suuremmalla budjetilla. Kyselyssä korostuivat lisäksi alueelliset erot, sillä pääkaupunkiseudulla lomabudjetti on keskimääräisesti suurempi muuhun Suomeen verrattuna.

Nollabudjetti

Minulla sellaista ei edes ole. Pienipalkkaisen työssä käyvän toimeentulotukiasiakkaan lomat vietän kotona omalla parvekkeella vain kuvitellen olevani jossain Espanjan auringon alla.