Näin uusi ajokorttilaki vaikuttaa: yhä useampi saa ajokortin 17-vuotiaana ja yhä harvempi opiskelee autokoulussa

0
Autokoulujen teoriaopetus on siirtynyt suurilta osin verkkoon. Kuva: TS-arkisto/Jari Laurikko.

Uusi ajokorttilaki astui voimaan reilu vuosi sitten, tarkalleen 1.heinäkuuta 2018. Lainsäädännölliset muutokset ovat vaikuttaneet eritoten opetuslupa- sekä poikkeuslupahakemuksien määrään.

Opetusluvalla ajokorttinsa suorittava ei käy autokoulussa muuta kuin kahdeksan tunnin riskintunnistuskoulutukseen, johon kuuluu neljä tuntia ajoharjoittelua ja neljä tuntia teoriaopetusta. Muu opetus tapahtuu ulkopuolisen opettajan, usein vanhemman tai muun sukulaisen alaisuudessa. Inssiajokäytännöt ovat kuitenkin samat huolimatta siitä, onko oppilas käynyt opetuksensa autokoulussa vai opetusluvallisesti.

Ennen uuden ajokorttilain voimaan astumista alaikäisen oli äärimmäisen hankalaa saada Suomessa henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava B-ajokortti. Ajo-oikeuden saamiseksi vaadittiin erityisen painavia syitä, uuden ajokorttilain myötä riittävät enää erityiset syyt. Niitä voivat olla esimerkiksi pitkät koulumatkat, työssäkäynti tai tosimielinen harrastus.

Kuvituskuva. TS-arkisto/Riitta Salmi.

Traficomin henkilö- ja liikenneluvat -osaston päällikkö Kimmo Pylväs kertoo, että opetuslupahakemusten määrä on parin vuoden takaisesta yli kaksinkertaistunut.

– Vuonna 2018 myönnettiin noin 27 500 opetuslupaa, toissa vuonna vain 16 000. Viime vuoden heinäkuun ja kuluvan heinäkuun välisenä aikana lupia on myönnetty 36 000, Pylväs tietää.

Miksi opetuslupahakemusten määrä on kuvainnollisesti räjähtänyt käsiin? Pylväs toteaa, että taustalla ovat ainakin lainsäädännölliset ja taloudelliset syyt.

– Opetuslupa-opettajan ei tarvitse enää käydä erillisessä teoriakokeessa, vaan me Traficomissa arvoimme opettajan soveltuvuuden tehtävään viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella. Opetusautoa ei tarvitse enää muutoskatsastaa, mutta opetuspoljin on siitä huolimatta pakollinen varuste. Halvemmaksihan se tulee, kun katsastukselta vältytään.

Kun autolla ajoa harjoitellaan opetusluvalla, vain aika ja raha ovat rajoitteina.

– Maksimiharjoittelumäärää ei ole, minkä vuoksi opetusluvalla harjoitelleet ovatkin menestyneet inssiajossa yleisesti paremmin kuin autokouluoppilaat. Bensat on toki kuskin ja opettajan itse hankittava, joten se voi rajoittaa ajotuntimäärää, Pylväs pohtii.

Uuden ajokorttilain astuttua voimaan autokoulujen pakollinen ajo-opetusmäärä on pudonnut 17:tä tunnista 10:een tuntiin, jos kaikille yhteisen riskinhallintakoulutuksen neljä ajotuntia jätetään pois laskuista. Teoriaopetuksen määrä on sen sijaan pudonnut 20:stä tunnista vain kahdeksaan tuntiin. Heti inssiajon suoritettuaan oppilas saa pysyvän ajoluvan, autokoulun niin sanottuja ”kakkos- ja kolmosvaiheita” ei enää ajokorttilain uudistuksessa siis ole. Pylväs painottaa, että uudistusten takia myös autokoulut ovat tehneet strategisia muutoksia.

– Totta kai uudistus on herättänyt paikoitellen suuriakin tunteita. Osa autokouluista on kuitenkin ymmärtänyt uudistukset, ja muutoksia on tehty niiden mukaan.

– Painopiste on pitkälti kustannustehokkuudessa. Simulaattoriopetusta on lisätty, minkä lisäksi teoriaopetusta järjestetään verkossa. Ei ole myöskään ilmiselvää, että kaikille oppilaille riittäisi 10 tuntia ajo-opetusta, joten autokoulut tarjoavat erikokoisia opetuspaketteja, joista oppilas voi valita mieleisensä.

Kuvituskuva. TS-arkisto/Jane Iltanen.

Jo ennen uutta ajokorttilakia 17-vuotiaan oli mahdollista hankkia henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Prosessi oli kuitenkin haastava, eikä se useinkaan johtanut haluttuihin lopputuloksiin: vuosittain jätettiin muutamia kymmeniä poikkeuslupahakemuksia, joista valtaosa hylättiin.

Kaikki muuttui viime vuoden heinäkuussa. Viimeisen 12 kuukauden aikana poikkeuslupahakemuksia on jätetty jo 9 000.

– Vuoden aikana lupahakemuksia on hyväksytty noin 5 800, muut odottavat vielä käsittelyä. Vain noin 120 hakemusta on hylätty, Traficomin erityisasiantuntija Henna Antila kertoo.

Erityisten painavien syiden sijaan nykyään poikkeusluvan saamiseksi riittävän erityiset syyt. Niitä voivat olla esimerkiksi pitkät koulumatkat, työssäkäynti tai harrastustoiminta.

– Usein poikkeuslupaa haetaan pitkien koulumatkojen ja huonojen julkisten kulkuyhteyksien takia. Kokonaismatka-ajan yhteen suuntaan on oltava vähintään yksi tunti kävellen tai julkisilla kulkuyhteyksillä, jotta poikkeuslupa voidaan myöntää, Antila toteaa.

Mikäli poikkeuslupaa mielii hakea harrastustoiminnan vuoksi, on Traficomin ehtojen mukaan harrastamisen oltava tavoitteellista. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?

– Mitään tiettyjä tulosrajoja emme voi asettaa, koska harrastettavat lajit ovat keskenään niin erilaisia. Harrastustoiminta ei myöskään luonnollisesti rajoitu pelkkään urheiluun, vaan kulttuuri- ja musiikkitoiminta lasketaan yhtä lailla mukaan.

– Me edellytämme, että harrastaminen on vähintään viikottaista. Sen lisäksi vaadimme seuralta, valmentajalta tai muulta järjestävältä taholta lausunnon, joka ottaa kantaa harrastuksen tavoitteellisuuteen. Tämän lisäksi arvioidaan harrastukseen kuljettavia matkoja ja ajokorttitarvetta suhteessa niihin, Antila kartoittaa.

Antilan mukaan poikkeuslupahakemusten määrä lähti räjähdysmaiseen kasvuun viime marraskuussa. Tällä hetkellä Traficomille poikkeuslupahakemuksia tulee kuukausittain 900–1 100 kappaletta. Potentiaali vieläkin suurempaan kasvuun on olemassa.

– Poikkeusluvan päätösmaksu on vain 100 euroa riippumatta siitä, onko päätös myönteinen vai kielteinen. Sanan leviämisen ja tietoisuuden lisääntymisen takia nuoret hakevat poikkeuslupia entistä herkemmin.

– Ikäluokkien koko on noin 50 000 henkilöä, joten potentiaali paljon suurempaankin kasvuun on olemassa, Antila päättää.

”Me edellytämme, että harrastaminen on vähintään viikottaista. Sen lisäksi vaadimme seuralta, valmentajalta tai muulta järjestävältä taholta lausunnon, joka ottaa kantaa harrastuksen tavoitteellisuuteen. Tämän lisäksi arvioidaan harrastukseen kuljettavia matkoja ja ajokorttitarvetta suhteessa niihin.”

Autokoulut uudistuvat muutosten mukana

Uusi ajokorttilaki näkyy vahvasti autokoulujen toiminnassa. Kakkos- ja kolmosvaiheen opetusta ei enää järjestetä. Pakollisen teoria- ja ajo-opetuksen määrää on laskettu dramaattisesti. Lakimuutosten takia opetuslupien määrä on räjähdysmäisessä kasvussa, mikä luonnollisesti vaikuttaa autokoulujen opiskelijalukuihin.

Salolaisen Dreamdriver-autokoulun kouluttaja Ville Harju kertoo, että lakimuutos ajoi Dreamdriverin moniin uudistuksiin. Teoriaopetusta ei esimerkiksi järjestetä fyysisesti juuri lainkaan.

– Ainoastaan infotilaisuus autokoulun kulusta, minkä jälkeen kaikki teoriaopetus tapahtuu virtuaalisesti. Toki järjestämme fyysisen läsnäolon teoriaopetusta, jos oppilaat niin toivovat.

Työntekijän näkökulmasta lakiuudistus näkyy konkreettisesti viikkotasolta lähtien.

– Opetusmäärät ja sitä myötä viikkotunnit ovat vähentyneet reilusti. Viime talvi oli aika hiljaista, Harju muistelee.

Kuvituskuva. TS-arkisto/Riitta Salmi.

Dreamdriver tarjoaa eri kokoisia opetuspaketteja oppilaan mieltymysten ja taitotason mukaan. Pienimmässä S-paketissa ajotunteja on lain vaatimat kymmenen, minkä lisäksi sekä autokoulu- että opetuslupaoppilaille kuuluu 4+4 tuntia riskintunnistuskoulutusta. Neljä teoriatuntia kestävä Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) on pakollinen heille, jotka eivät omista ennestään esimerkiksi mopo- tai traktorikorttia.

– Tarjoamme mielellämme enemmän ajo-opetusta kuin sen lain vaatiman minimimäärän. Yksilöt ovat erilaisia, ja jotkut tarvitsevat opetusta enemmän kuin toiset, Harju pohtii.

– Kokemustemme mukaan he, jotka ovat suorittaneet kattavamman opetuspaketin, menevät varmempina suorittamaan tutkintojaan, hän lisää.

Myös simulaattoriopetus on vahvasti läsnä Dreamdriverin opetusmetodeissa.

– S-paketin kymmenestä ajotunnista viisi suoritetaan simulaattorissa. Myös liukkaan kelin harjoituksen ja pimeällä ajon voi suorittaa simulaattorissa, mutta kannustamme oppilaita suorittamaan liukkaan ajon oikealla autolla, Harju toteaa.

”Opetusmäärät ja sitä myötä viikkotunnit ovat vähentyneet reilusti. Viime talvi oli aika hiljaista.”

Opetuslupien määrän kasvu on huomattu autokouluissa.

– Kyllähän se väistämättä näkyy. Käsittääkseni Varsinais-Suomen alueella nimenomaan Salossa on ollut opetuslupamäärissä jonkinlainen piikki, Harju toteaa.

Harjun omasta mielestä entisen ajokorttilain mukainen autokouluopetus oli nykyistä toimivampi. Hän toisaalta ymmärtää myös tarpeen uudistua.

– Nykyään tuntuu välillä olevan niin hirveä kiire käydä kaikki asiat läpi. Toisaalta uudistuksissa on aina mahdollisuutensa.

  • Lue lisää aiheesta
  • Autot