Somerolaisjärviä halutaan kirkastaa kemikaaleilla

1
Littoistenjärven vesi hohti turkoosinsinisenä keväällä 2017 kemikaalipuhdistuksen jälkeen. Vesi samentui tämän jälkeen jonkin verran. TS-arkisto/Juha Paju

Rehevöityneissä somerolaisjärvissä halutaan kokeilla kemiallista puhdistusta. Hanketta vie eteenpäin Someron vesiensuojeluyhdistys, joka etsii parhaillaan sopivia järviä, joihin kemikaalien avulla tehty puhdistus sopisi.

Somerolaisten hankkeen esikuvana on kaksi vuotta sitten tehty ja paljon huomiota saanut Littoistenjärven veden kirkastaminen kemikaaleilla. Vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Wiskari käyttää itse suunnitelmista puhuessaan termiä littoistaa.

– Otamme loppukesän aikana muutamasta järvestä näytteet, joiden perusteella valitaan lopullinen kohde tai kohteet. Kemiallinen puhdistus voitaisiin toteuttaa ensi vuonna, jos kaikki menee putkeen, Wiskari toteaa.

Someron vesiensuojeluyhdistys etsii nyt rehevöitynyttä järveä, jossa veden fosforipitoisuus on korkea. Wiskari kertoo kemiallisen puhdistuksen herättäneen runsaasti kiinnostusta.

– Meille on esitetty jo useita järviä otettavaksi mukaan, sillä Someron yli sadan järven joukossa on paljon rehevöityneitä vesistöjä.

Wiskari korostaa, että järven tai järvien valinta tehdään harkiten.

– Fosforin lisäksi pitää ottaa huomioon virtaamat, jotta veteen kaadetut kemikaalit eivät kulkeudu saman tien virtauksen mukana pois. Myös kalatilanne selvitetään. Kalojen kohdalla pitää huomioida myös se, mihin aikaan vuodesta kemikaalit laitetaan veteen. Kemikaalien jälkeen pitää myös järven seuranta tehdä huolella.

Somerolaisten apuna ja asiantuntijana on hankkeessa mukana limnologi Jukka Mattila Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksestä.

Someron vesiensuojeluyhdistys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta, jos kemikaalista puhdistusta päätetään kokeilla. Wiskari kertoo kemikaalikäsittelyn maksavan 1 000–1 500 euroa hehtaarilta.

– Tukea voi saada muun muassa aluehallintovirastolta ja EU:lta.

Littoistenjärven puhdistuksessa veteen ajettiin useampi tankkiautollinen polyalumiinikloridia, joka sitoo itseensä rehevöitymistä ruokkivaa fosforia. Wiskarin mukaan Somerolla käytettävä kemikaali riippuu lopulta valittavasta kohteesta.

Littoistenjärvi kirkastui kemikaalin myötä niin, että julkisuudessa puhuttiin jo ihmeestä. Tänä kesänä järvessä on esiintynyt kuitenkin levää, mutta Wiskari korostaa järven tilanteen olevan edelleen lähtötilannetta selvästi paremman.

Littoistenjärven lisäksi kemikaaleja on kokeiltu muun muassa Raaseporissa sijaitsevassa Källträskissä. Järvi on pysynyt melko kirkasvetisenä 13 vuotta sitten tehdyn kemikaalisen puhdistuksen jälkeen.

Someron vesiensuojeluyhdistys järjestää ensi lauantaina 20.7 kello 13–14.30 Kiiruun talolla tilaisuuden, jossa esitellään järvien erilaisia puhdistusmenetelmiä ja niiden tuloksia.

Volkan

Salonjokea kans voisi kirkastaa hieman.