Yleisen asumistuen saajien määrä laski Salossa

0

Vaikka yleisen asumistuen menot nousivat Salossa viime vuonna noin 300 000 euroa, niin siitä huolimatta asumistuen saajien määrä kääntyi laskuun vuoden 2018 aikana. Määrä laski vuodessa noin 250 henkilöllä.Yleisen asumistuen saajien määrät ovat vuosien 2017 ja 2018 joulukuulta, jolloin opiskelijat olivat mukana molemmissa tilastoissa.

Keskimääräinen yleisen asumistuen määrä oli Salossa viime vuoden joulukuussa 276 euroa. Määrä nousi muutamilla euroilla edellisvuodesta, mutta opiskelijoilla se jopa laski. Tuen saajien keskimääräiset asumismenot ovat kuitenkin nousseet.

– Vuosi 2018 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, kun opiskelijat olivat mukana yleisessä asumistuessa, ja se selittää menojen kasvua, sanoo pääsuunnittelija Heidi Kemppinen Kelasta. Lainmuutos tehtiin 2017 elokuussa.

– Kuitenkin pitkästä aikaa yleisen asumistuen saajien määrässä tapahtui laskua viime vuoden loppupuolella.

Salossa yleisen asumistuen menot olivat viime vuonna 8,2 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna olivat 7,9 miljoonaa euroa.

Etuusmenojen tiedot ovat koko vuodelta, joten viime vuoden etuusmenojen kasvua selittää opiskelijoille maksettu asumistuki.

Salossa vuodesta 2014 yleisen asumistuen saajien määrä nousi vuosittain aina vuoteen 2017, jonka jälkeen viime vuonna saajien ja ruokakuntien määrä laski.

Yleisen asumistuen saajien määrä on laskenut vuonna 2018 paitsi Salossa, niin myös koko maassa pitkästä aikaa. Kemppinen selittää sitä yleisellä parantuneella työllisyystilanteella. Talouden kriisivuodesta 2008 yleisen asumistuen määrä nousi pitkään samalla kun työttömyysetuuksien saajien määrä kasvoi. Kemppisen mukaan yleisen asumistuen saajien määrä olisi laskenut jo 2017, mutta opiskelijat kasvattivat silloin saajien määrää.

– Valtaosa opiskelijoista hyötyi lainmuutoksesta, mutta jotkut puolison kanssa asuvat opiskelijat olivat menettäjiä.

Kun aiemmin opiskelijalla oli henkilökohtainen asumislisä, niin nyt opiskelijalla on ruokakuntakohtainen yleinen asumistuki.

Salossa yleisen asumistuen saajien määrä laski sekä opiskelijoiden ruokakuntien osalta että kaikkien yleisen asumistuen saajien osalta. Opiskelijaruokakuntia oli tuen saajina viime vuonna lähes 450 ruokakuntaa, kun edellisvuonna oli 462 ruokakuntaa.

Vuonna 2018 yleisen asumistuen saajien määrä oli Salossa noin 2300 ruokakuntaa, mikä on 4008 henkilöä. Edellisvuonna saajia oli noin sata ruokakuntaa enemmän eli 2400 ruokakuntaa. Se oli henkilömäärässä kaikkiaan 4262 henkilöä.

Valtakunnallisestikin yleisen asumistuen saajien määrä laski vuodesta 2017 vuoteen 2018.

– Taloudellisen tilanteen kääntyminen parempaan päin näkyy yleisen asumistuen saajien määrässä laskuna. Työttömyysturvan saajien määrä on vähentynyt asumistuen saajissa, sanoo Kemppinen.

Ennen lainmuutosta opiskelijoista vain lapsiperheet ja omistusasunnossa asuvat kuuluivat yleisen asumistuen piiriin. Muutoksen myötä yleisen asumistuen piiriin siirtyivät myös vuokralla, yksin tai puolison kanssa asuvat opiskelijat.

– Valtaosa yleisen asumistuen saajista on yksinasuvia.