Ankeriaanpoikasia lentää taas Englannista Suomeen

0
Kymmensenttiset ja gramman painoiset ankeriaat ovat ennen Suomeen saapumistaan olleet karanteenissa Ruotsissa.

Kalatalouden Keskusliitto tuo Englannista pyydettyjä ankeriaanpoikasia maahan keskiviikkona. Tänä vuonna niitä istutetaan Suomen vesiin istutetaan 134 500. Luonnonvarakeskus istuttaa 60 000 ja loput menevät yksityisillekalastusalueilleja osakaskunnille. Salon seudulle ankeriaita ei ole viime vuosina istutettu.

– Tällä kertaa poikasia ei ole tilattu koko Varsinais-Suomeen, kertoo ankeriasistutusten alueellinen yhteyshenkilö Kyösti Nousiainen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

2000-luvulla ankeriaita on istutettu muun muassa Suomusjärvelle, Kiskoon ja Halikonlahteen.

Sargassomerellä Atlantilla lisääntyvä ankerias on vaelluskala, jota esiintyy Suomen merialueella ja sisävesissä. Viime keväänä ankerias määriteltiin Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa äärimmäisen uhanalaiseksi. Ankeriaanpoikasia ei saavu enää entiseen tapaan Suomen rannikolle eivätkä ankeriaat pääse nousemaan ylös syönnösalueilleen jokien patoamisen vuoksi. Ankeriaskannat ovat vähentyneet rajusti eri puolilla Eurooppaa.

Suomeen istutettavat ankeriaat on pyydetty Severnjoesta Englannista. Merivirrat vievät Englannin lounais- ja länsirannikolle lasiankeriaita, joista kaikki eivät nousuesteiden takia pääse siirtymään paikallisiin jokiin. Pyydettyjä ankeriaita siirretään patojen yläpuolelle Englannissa, mutta osa lennätetään muualle Eurooppaan vahvistamaan maiden ankeriaskantaa.

Ankeriaat voivat elää Suomessa kymmeniä vuosia ennen kuin aloittavat 6 000 kilometrin mittaisen kutuvaelluksen Sargassomerelle. Suomalaiset vaellusankeriaat painavat parhaimmillaan 1,5–2 kiloa ja ovat eurooppalaisittain suurikokoisia. Koko helpottaa pitkän vaelluksen tekoa.

Istutettua alkuperää olevien vaellusankeriaiden on todettu aloittavan kutuvaelluksensa yhtä aikaa ja seuraavan samoja reittejä kuin luontaista kantaa olevat lajikumppaninsakin.