Bussikartellin seuraamusmaksut nousivat KHO:ssa

0
Korkein hallinto-oikeus on korottanut kielletyn kilpailun rajoittamisesta määrättyjä seuraamusmaksuja. Vainion Liikenne on yksi seuraamusmaksujen saaja. Kaikkiaan seuraamusmaksuja määrättiin lähes 9 miljoonan euroa edestä bussikartelliasiassa. Kuvat: SSS/Jan Sundman.

Korkein hallinto-oikeus on määrännyt noin 9 miljoonan euron seuraamusmaksut bussikartelliasiassa, jossa Vainion Liikenteelle tuli puoli miljoonaa euroa maksettavaa.

KHO:n mukaan bussikartellin osapuolet ovat suunnitelmallisesti estäneet bussimarkkinoiden avautumista kilpailulle ja kartellista on aiheutunut haittaa kuluttajille. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tyytyväinen päätökseen, mutta pitää tärkeänä, että Suomeen saadaan sakkosuuntaviivat.

Korkeimman hallinto-oikeuden määräämä seuraamusmaksu tuli yllätyksenä Vainion Liikenne Oy:n toimitusjohtajalle Matti Vainiolle.

– Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ja seuraamusmaksun nousu yllätti siksi, kun mitään kartellia ei ole koskaan ollutkaan, toteaa Vainio.

Koska KHO:n päätös tuli tiistaina 20.elokuuta, niin Vainio ei ole vielä ennättänyt lukea oikeuden lähettämää päätöstä asiasta. Hän sanoo kuitenkin, ettei päätöksestä pysty valittamaan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV teki tammikuussa 2016 markkinaoikeudelle esityksen yhteensä yli 30 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi linja-autoyhtiöille, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle. Yritykset pyrkivät yhteisymmärryksessä estämään markkinoiden avautumista ja uusien kilpailijoiden markkinoille pääsyä. Kartellin osapuolet sulkivat uudet reittiliikennelupavuorot Matkahuollon aikataulu- ja lipunmyyntipalvelujen sekä pakettien kuljetuspalvelujen ulkopuolelle.

Markkinaoikeus katsoi joulukuussa 2017 antamassaan päätöksessä, että linja-autoyhtiöt, Linja-autoliitto ja Matkahuolto olivat syyllistyneet kartelliin ja määräsi kunkin niistä maksamaan seuraamusmaksuna 100 000 euroa kielletystä kilpailun rajoittamisesta. KKV ei pitänyt seuraamusmaksuja riittävinä ja valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus toteaa 20.elokuuta antamassaan päätöksessä, että kilpailunrikkomuksella on suunnitelmallisesti estetty ja viivästytetty bussimarkkinoiden avautumista kilpailulle. KHO:n mukaan menettelyä voidaan pitää erityisen haitallisena ja vakavana rikkomuksena. Kartelli on aiheuttanut haittaa kuluttajille heikentyneenä hinta- ja laatukilpailuna.

Korkein hallinto-oikeus määräsi seuraamusmaksuja yhteensä 8,9 miljoonaa euroa, jotka jakautuivat seuraavasti: Matkahuolto 4 300 000 euroa, Länsilinjat 100 000 euroa, Pohjolan Matka 300 000 euroa, Pohjolan Liikenne/VR 300 000 euroa, Koiviston Auto 2 300 000 euroa, Savonlinja (Savonlinja Oy, Linja-Karjala Oy ja Vauhti-Vaunu Oy, Autolinjat Oy, Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy ja SL-Autoyhtymä Oy) 400 000 euroa, Väinö Paunu 600 000 euroa ja Linja-autoliitto 100 000 euroa ja Vainion Liikenne 500 000 euroa.