KHO kumosi Salon vanhan Ekokem-sopimuksen

7
Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupunginvaltuuston joulukuussa 2014 tekemän äänestyspäätöksen, jonka perusteella kaupunki olisi ostanut Ekokemiltä Korvenmäen jätevoimalan tuottamaa kaukolämpöä. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupunginvaltuuston päätöksen, jonka perusteella kaupunki olisi ostanut Ekokemiltä Korvenmäen jätevoimalan tuottamaa kaukolämpöä.

KHO:n mukaan kaupunki ei selvittänyt kunnolla, olisiko Ekokem saanut hankkeen toteutuessa etua, jota se ei olisi saanut normaalissa kilpailutilanteessa.

Valtuusto päätti Ekokem-sopimuksesta joulukuussa 2014. Hanke ei koskaan toteutunut. Fortum osti Ekokemin ja vetäytyi voimalahankkeesta vuonna 2017.

Syksyllä 2017 kuntien omistamat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy päättivät perustaa oman yhtiön, joka rakennuttaa voimalan Korvenmäkeen. Yhtiön nimeksi tuli Lounavoima. Jätevoimalaa rakennetaan parhaillaan.

Salon valtuuston vuoden 2014 päätöksestä valitti Salon Energiantuotanto Oy. Se on Vapo Oy:n tytäryhtiö, jolta Salon kaupungin kaukolämpöyhtiö ostaa kaukolämpöä vielä toistaiseksi.

Salon Energiantuotanto Oy valitti päätöksestä ensin Turun hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus puolestaan kumosi Turun hallinto-oikeuden päätöksen.

Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2014 kaupungin ja Ekokemin välisen sopimuksen kaukolämmön toimittamisesta äänin 34–15. Hyväksymistä vastustaneet valtuutetut halusivat, että asia valmistellaan uudelleen muun muassa siksi, että kilpailutusta ei ollut tehty.

KHO:n mukaan Salon olisi pitänyt selvittää ennen päätöstä, miten Euroopan unionin valtiontukea koskevat määräykset ja säännökset soveltuvat kaupungin ja Ekokemin väliseen sopimukseen.

KHO viittaa päätöksessään EU:n tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön: kun kunta tekee yksityisen yrityksen kanssa sopimuksen molempia koskevista velvoitteista, kilpailua vääristävän valtiontuen mahdollisuutta ei voi sulkea pois.

Koska luotettavaa selvitystä ei tehty, kaupunginvaltuuston päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä.

Tuomioistuin vie päätöksessään Salon kaupungin tekemiset EU-tasolle. KHO piti Ekokemin liiketoimintaa niin suurena, että sen mahdollisesti saama etu olisi voinut vaikuttaa unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristää kilpailua.

Korkein hallinto-oikeus julkaisi päätöksensä vuosikirjapäätöksenä. Vuosikirjapäätökset ovat periaatteellisesti merkittäviä ratkaisuja.

Salon kaupunki määrättiin myös korvaamaan Salon Energiatuotanto Oy:n oikeudenkäyntikulut.

KHO:n viittaama EU-säädös: 107 artikla 1 kohta

”Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.”

Valtakunnanihmettelijä

Nyt herää kysymys, mitä tekevät kaupungin kovapalkkaiset lakimiehet? Saamme jatkuvasti lukea uutisia Salon kaupunginjohdon tekemistä tunaroinneista, jotka maksavat kuntalaisille paljon.

Uutisessa ei kerrottu, kuinka paljon kaupunki joutuu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, mutta tuskinpa jäävät pariin tuhanteen euroon.

Onko nyt niin, etteivät luottamushenkilöt osaa kysyä lainopillisia neuvoja ennen päätöksiä vai onko kysymys vain uppiniskaisuudesta?
Mitähän seuraavaksi?

Epi

Ei kannata kysyä lakimiehiltä. Niistä neuvoista tulee vain apulaisoikeusasiamiehen huomautuksia

Allan

”Uutisessa ei kerrottu, kuinka paljon kaupunki joutuu korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, mutta tuskinpa jäävät pariin tuhanteen euroon.”

Kaupunginhallituksen esityslistan mukaan 15 000 euroa korkoineen.

”Mitähän seuraavaksi?”

Kaupunginhallituksen esityslistan mukaan on tulossa: Perusteetta saadun maatalouslomitusta koskevan valtion korvauksen takaisin periminen
20 756,86 euroa, jos kaupunginhallitus ei riitauta asiaa.

Takaisin perintää ei suoriteta maatalousyrittäjiltä aiemman käytännön mukaan. Tämäkin saattaa olla kiellettyä valtiontukea.

Onko joku viranhatija korvausvelvollinen?
Tuskin.

Salossa on korvausvevollisia työntekijöitä kaupungille syntyvissä tappioissa, mutta tämä ei koske viranhatijoita.
Lain mukaan viranhaltioilla on virkavastuu. Se ei kuitenkaan näy Salossa vahingonkorvausvelvollisuutena.

Veikko.Kärhi

Eikö tämä hölmöily jo lopu?

Monttööri

Lopuukohan mikään koskaan, mikä vähänkin liittyy tähän jätebisnekseen?

Eikö Lounais-Suomen hankintarenkaan jätelaitokset, mukana mm. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, juuri taannoin kevään korvilla haastaneet Fortum Waste Solutions Oy:n oikeuteen – vai olenko jo pudonnut lopullisesti kärryiltä näistä mittelöistä.

Matti

On unohdettu kokonaan se tosiasia, että valtuutetut ovat viime kädessä vastuussa kunnan asioista. Jos homma ei toimi, heidän pitäisi toimia.

Salon johto on kompuroinut monilla tavoilla.Olisi syytä aloittaa organisaation kevennys.

Muurlalainen

Helpointa on kiertää pykälät perustamalla kunnalllinen osakeyhtiö, joka tekee satojen miljoonien hankinnat veronmaksajien takaamana. Päätöksiä ei julkisteta yrityssalaisuuden nimissä.

Eikö tämän asiankin ympärillä pyöri monta kunnallista osakeyhtiötä? Missä ovat valtuutetut, jotka osaavat tähän vastata?