Kouluruoka näyttää mallia

0
Suomessa tarjotaan päivittäin noin 830 000 kouluateriaa. Kuva: TS arkisto / Jonny Holmén

Suomalainen kouluruokailu on erikoisuus, josta otetaan mallia maailmalla. Kiinnostus täkäläistä järjestelmää kohtaan on kasvanut viime aikoina. Erilaisia tutustumiskäyntejä on järjestetty ahkerasti ja Opetushallitus on saanut aiempaa useammin vastata kouluruokailuun liittyviin kyselyihin.
Ulkoministeriö ja Opetushallitus kokosivat tänä vuonna kouluruokailua koskevat ohjeistukset yksiin kansiin School Meals for All eli Kouluruokaa kaikille -julkaisuun, jolla vastataan kansainväliseen kiinnostukseen.

Suomesta kannattaa ottaa oppia, sillä maksutonta kouluruokailua alettiin järjestää yli 70 vuotta sitten ensimmäisenä maailmassa.
Hyväntekeväisyyden turvin jo 1800-luvulla alkanut kouluruokailu muuttui lakisääteiseksi sota-aikana. Maksuton kouluruokailu kirjattiin lakiin vuonna 1943. Viiden vuoden siirtymäajan jälkeen se ulottui kaikkiin oppivelvollisuusikäisiin. Ruotsi seurasi myöhemmin perässä.

Suomi ja Ruotsi ovat ainoat maat, joiden koululaisille tarjotaan maksuton lämmin ruoka jokaisena koulupäivänä. Muissa maissa koululaiset syövät eväitä tai lasten vanhemmat maksavat lastensa koululounaasta.
Joissain maissa valtio tai kunnat tukevat kouluruokailua. Kehitysmaissa kouluruokailua järjestään erilaisten projektien avulla.
Suomessa kunnat vastaavat kouluruokailun paikallisesta järjestämisestä. Yhden suomalaisen peruskoululaisen vuoden ateriat maksoivat toissa vuonna keskimäärin 530 euroa.

Maksuton kouluruoka on ollut tärkeässä roolissa, kun Suomi on kasvanut osaamiseen ja koulutukseen perustuvaksi yhteiskunnaksi.
Opetushallitus painottaa edelleen kouluruokailun arvoa opiskelijoiden hyvinvointia, osaamista ja yhteisöllisyyttä parantavana tekijänä. Kouluruokailun avulla voidaan myös jakaa tietoa eri maiden ruokakulttuureista, terveellisestä ravinnosta ja ruokailutavoista.
Kouluruokailu edistää lasten tasavertaisuutta, tukee jaksamista, auttaa keskittymään ja parantaa oppimiskykyä. Osalle lapsista kouluruoka on päivän ainut lämmin ateria.