Kulttuurituottajan työ on vuorovaikutusta – ja luovimista monissa tilanteissa

0
Suvi Aarnio on toinen Salon kulttuurituottajista.

Salon kaupungin yhtenä kulttuurituottajana työnsä heinäkuun alussa virallisesti aloittanut Suvi Aarnio korostaa työnsä luonnetta, joka on vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Se tuntuu sopivan hänelle.

– Se on tutustumista monenlaisiin ihmisiin ja moniin tilanteisiin, joihin pitää tottua ja joissa on luovittava.

Aarnio sanoo, ettei hänellä ole mitään siteitä Saloon, ja hän onkin jo heinäkuun ajan perehtynyt hissukseen uuteen työsarkaansa ja uuteen kaupunkiin Jouko Kivirinnan opastuksella.

Aarnio haluaa katsoa Salon taide- ja kulttuuritarjontaa ulkopuolisin ja avoimin silmin.

– Kun saisi tuotua vahvemmin esiin Salon virkeän ja monipuolisen kultttuuritarjonnan paletin, hän tuumaa uudessa työhuoneessaan, jonne ei kuitenkaan aio hautautua.

Taide ja kulttuuri ovat osa ihmisen elämänvaiheita, osa elämänmittaista kulttuuripolkua.

Aarnion mukaan elämänmittainen taide- ja kulttuuripolku on yksi uudessa tehtävässä kehiteltävistä konsepteista. Sen tarkoituksena on nivoa taide- ja kulttuurielämykset luonnikkaaksi osaksi ihmisten arkea ja eri elämänvaiheita.

Korkeakulttuuriset ja matalan kynnyksen taidetapahtumat voidaan saattaa yhteen.

– Olen innostunut, kun pääsen käsiksi tähän työsarkaan. Vastuullani on tapahtumatuotannosta vastaaminen yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

Kulttuuriasiain yksikkö tekee myös esitykset avustuksista, jotka vapaa-ajan lautakunta päättää.

Kaupungin kulttuuriasioiden yksikön vastuulla ovat muun muassa laatuelokuvien näytökset sekä erilaiset konsertit. Tarkoitus ei ole kuitenkaan tuottaa ainoastaan omia kulttuuritapahtumia, vaan olla mukana yhteistyötuotannoissa.

– Kaikkia toimijoita en ole ehtinyt vielä treffata, mutta toivon, että olen helposti lähestyttävä, sanoo Aarnio.

Salon taide- ja kulttuurikenttä ei näytä Aarniosta sekavalta vaan runsaalta.

– Salossa on vaikka mitä, Aarnio sanoo.

Kun kulttuuria on paljon, niin jokainen voi löytää läheltä oman juttunsa.

Yhteisöllinen työtapa on tullut Aarniolle tutuksi kuvataiteilijan koulutuksen kautta, sillä koulutus suuntautui ympäristötaiteeseen.

Julkisessa tilassa toimiessa tulee ottaa huomioon eri mielipiteet, lait ja luvat.

– Noin 80 prosenttia työstäni on ollut yhteisöllistä vuorovaikutuksellista taidetta toisin kun yleensä kuvataiteilijalla, joka työskentelee yksin.

– Olen aina ajatellut, että yhdessä on enemmän. En ajattele itseriittoisesti, että minulla olisi yksin jotain annettavaa maailmalle, koska se jää ajatuksena liian kapeaksi.

Yhteisötaide ei ole sidottu vain yhteen taidemuotoon. Aiemmin Aarnio on muun muassa ollut käynnistämässä Olohuone 306,4km2 –kaupunkitaidefestivaalia Turussa sekä tuottanut taidetta, tiedettä ja terveyttä yhdistävän Pora, pora! –projektin, jossa hammashoitopelkoa taltutettiin taiteen keinoin.

Vastapainon kiireiselle ja sosiaaliselle työlle tarjoavat oma taiteellinen työskentely kirjonnan parissa sekä kodin Aurajokimaisemat.

Salon toisena kulttuurituottajana aloittaa lokakuussa Sini Lundgren , joka keskittyy lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan sekä taide- ja kulttuurikasvatuksen laaja-alaiseen edistämiseen.

Suvi Aarnio

Kotoisin Raumalta, 40-vuotias.

Asuu Liedossa entisessä kyläkaupassa.

Koulutus kuvataiteilija amk.

Opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa ympäristötaidetta.

Toiminut 20 vuoden ajan tuottajana, koordinaattorina ja taiteilijana eri hankkeissa Turussa ja Raumalla (mm. Raumars taiteilijavierasohjelma, Itä-Turun kaupunki- ja yhteisötaidehanke, Taiteilija naapurina / Turku 2011).

Työskennellyt Varsinais-Suomessa Taiteen edistämiskeskuksen alaisena yhteisötaiteen läänintaiteilijana vuosina 2015-2019.