Kyläyhdistykset toivovat nopeaa toimintaa Perniön hammashuoltotilanteen korjaamiseksi

2
Heikki Liede (vas.) ja Tauno Kanerva keskustelivat siitä, miten vaikea ikäihmisten voi olla liikkua eteläisestä Salosta keskustaan hammaslääkärin vuoksi. Kynnys keskustaan menoon voi olla korkea. Kuvassa taustalla Mia Salmelin (vas.) ja Helena Suonio.

Muutama vuosi sitten perniöläinen Helena Suonio oli tilanteessa, jossa hän joutui ajamaan sata kilometriä lapsensa hammaslääkärikäynnin vuoksi.

Suonio kävi tuolloin vielä töissä Halikossa. Hänen lapsensa puolestaan kävivät koulua Perniössä. Koska Perniön hammashoitola sulki ovensa vuonna 2015, pitää perniöläisten käydä hammaslääkärissä Salon keskustassa.

Siksi Suonio keskeytti työnsä Halikossa ja kuljetti lapsensa Perniöstä Salon keskustaan. Hammaslääkärin jälkeen hän palautti lapsen kouluun ja palasi takaisin työpaikalleen Halikkoon.

Nyt lapset ovat täysikäistyneet ja työpaikkakin on vaihtunut. Suonio ei kuitenkaan ole ainoa perniöläinen, joka joutuu ajamaan vastaavia määriä hammaslääkärissä käynnin vuoksi.

Esimerkiksi Perniössä asuva Mia Salmelin käy töissä Salon keskustassa. Salmelinilla on kolme lasta. Heille kaikille tehdään hampaiden oikomishoitoa.

– Jokaisen lapsen kanssa käydään hammaslääkärissä parhaimmillaan neljästi vuodessa.

Silloin Salmelin lähtee töistään keskustasta hakemaan lapsensa koulusta Perniöstä. Seuraa samanlainen ajorumba, joka koetteli Suoniota pari vuotta takaperin. Kilometrejä kertyy noin 100 yhtä hammaslääkärikäyntiä kohti.

Salossa on tällä hetkellä viisi hammashoitolaa. Kaksi niistä sijaitsee keskustassa. Muut hammashoitolat löytyvät Suomusjärveltä, Kuusjoelta ja Halikosta.

Perniön hammashoitola lopetti toimintansa vuonna 2015. Hoitolan ovet oli laitettava kiinni rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi.

Tiistaina 13. elokuuta eteläisen Salon kyläyhdistykset lähettivät kaupungille kannanoton, jossa he vaativat hammashuoltoon suunnitelmaa ja lisävoimavaroja.

– Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan nopeita toimenpiteitä, ja vastaanottopiste voi tarvittaessa olla väliaikaisesti sijoitettu, kannanotossa todetaan.

Kannanotto on osoitettu apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelälle, terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamalalle ja johtava hammaslääkäri Riitta Söderlundille.

Kyläyhdistykset esittävät, että Salon kaupunki laatii viipymättä koko kaupungin aluetta koskevan suun terveydenhoidon toteuttamissuunnitelman ja valmistelee esityksen päätettäväksi vuoden 2020 talousarviossa.

Kannanotossa on mukana kolme yhdistystä: Perniön kirkonkyläyhdistys, Särkisalo-Finby pitäjäyhdistys Sär-Fin ja Teijon alueen kyläyhdistys.

Heikki Liede kertoo, että kyseessä on ensimmäinen kerta kun kolme kyläyhdistystä tekevät vastaavaa yhteistyötä. Liede on Särkisalo-Finby pitäjäyhdistyksen jäsen, ja ollut mukana laatimassa kannanottoa. Lisäksi hän on mukana Salon kunnallispolitiikassa ja toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. varapuheenjohtajana.

Kyläyhdistysten kannanotossa on tarkoituksella vältetty sanomasta suoranaisia ohjeita sitä, millä tavalla kaupungin tulisi tilanne ratkaista.

– Oma toiveeni on, että tämä etenee virkamiesvalmisteluun, Liede sanoo.

Helena Suonio haluaa tehdä selväksi, että kannanoton tarkoituksena ei ole luoda vastakkainasettelua Salon keskustan ja kyläkeskusten välille.

Hän kuitenkin ihmettelee ääneen sitä, miten erilaisia palveluita keskustan ja maaseudun asukkaille tarjotaan verorahoilla. Palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa tunnutaan toisinaan menevän kaupungin keskustan ehdoilla.

– Vaatimalla vaatimisen aika on ohi, nyt tarvitaan yhteistyötä ja ratkaisuja. Mennään yhdessä eteenpäin, hyvässä hengessä, Suonio pohtii.

Kyläyhdistykset vetoavat kannanotossa siihen, että hammashoitolan puuttuminen eteläisestä Salosta vaikuttaa negatiivisesti etenkin vähävaraisiin lapsiperheisiin ja vanhuksiin.

Pitkät välimatkat nähdään asiana, jotka vaikeuttavat lapsien ja vanhusten kulkua hoitoon.

– Vanhukselle kynnys lähteä Salon keskustaan voi olla liian suuri, Liede toteaa.

Eläkeliiton Perniön yhdistyksen puheenjohtaja Tauno Kanerva sanoo, että hammashoitolan tilanne nousee esille lähestulkoon jokaisessa yhdistyksen kokouksessa.

– Tosi ikävä tilanne vanhusväestölle.

Kanervan tietojen mukaan vapaita aikoja ei tahdo löytyä Salon keskustasta, vaan eteläisen Salon asukkaat ohjataan pikemminkin Kuusjoen ja Suomusjärven hoitoasemille.

Myös Suonio ja Liede ovat kuulleet samanlaisista kokemuksista.

Kanerva harmittelee nykytilannetta, sillä esimerkiksi julkisilla kulkuvälineillä Perniöstä Suomusjärvelle tai Kuusjoelle kulkeminen on hankalaa.

Kannanotossa kerrotaan tapauksesta, jossa särkisalolainen vanhus on joutunut lähtemään Suomusjärven hammashoitolaan taksilla.

– Särkisalon kirkonkylässä asuva 93-vuotias leskirouva ohjattiin Suomusjärven vastaanotolle, jonne pääsyä hän odotti useiden kuukausien ajan. Hänen tilanteessaan ainoa mahdollisuus päästä Suomusjärvelle oli taksi, minkä velotus edestakaisesta matkasta odotusaikoineen on 130–150 euroa, kannanotossa kerrotaan.

Nykytilanteen ongelmiksi nousevat paitsi pitkät välimatkat myös kohtuuttomiksi koetut odotusajat. Kannanotossa nostetaan esille tapaus, jossa hammaslääkäriaikaa on odotettu kuusi kuukautta.

Kaupunki vastasi kyläyhdistysten kannanottoon maanantaina

Nykytilanteessa ei kaupungin mukaan ole perusteltua suunnitella kiireellisesti suun terveydenhuollon toimintaan väliaikaisratkaisua.

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala ja johtava hammaslääkäri Riitta Söderlund antoivat kirjallisen vastauksen kyläyhdistysten kannanottoon maanantaina 19. elokuuta.

– Tilanteessa, jossa suunnitellaan olennaisia muutoksia sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaan koko Suomessa ja Salon kaupungin talous pitää saada tasapainoon, ei ole perusteltua suunnitella Salon kaupungin suun terveydenhuollon toimintaan kiireellisesti väliaikaisratkaisua erillisenä osiona muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä, vastauksessa perustellaan.

Asia viedään eteenpäin tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraavaan kokoukseen, joka on 28. elokuuta.

Eteläisen Salon kyläyhdistysten kannanotossa nostettiin epäkohdiksi paitsi hammashoitoloiden kaukainen sijainti myös pitkiksi koetut odotusajat. Välimatkoihin liittyviin ongelmiin ei vastauksessa puututa.

Odotusaikojen suhteen vastauksessa sanotaan, että kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu Salossa säädösten edellyttämässä alle kuuden kuukauden määräajassa. Odotusaika Salossa on noin 10 viikkoa. Kiireelliseen hoitoon asiakas saa ajan yhteydenottopäivänä.

Kyläyhdistysten kannanotossa todettiin, että Salossa suun terveydenhuollon palveluihin ohjatut resurssit ovat vähäisiä verrattuna muihin kaupungin tuottamiin terveyspalveluihin.

Kaupunki toteaa vastauksessaan, että tilanne ei ole tällainen vain Salossa vaan koko Suomessa. Suun terveydenhuollon resurssit eivät ole niukemmat Salossa kuin muissa kunnissa tai kuntayhtymissä.

Salon sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan toukokuussa hammashuollon liikkuvan palvelun hankintaa. Hankintaan ei päätetty ryhtyä kustannussyistä. Liikkuvan palvelun kustannusarvio olisi noin 0,5 miljoonaa euroa.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Surkeaa
2 vuotta sitten

Pitkä matka terveyskeskushammaslääkäriin on kaupungissakin asuvilla: vapaita aikoja ei ole tämän vuoden puolella.

Kaikilla ei ole varaa yksityisten hintoihin, joten julkiseen pääsyä odotellessa kalusto sen kun heikkenee ja hoidontarve lisääntyy.

Entä resurssit? Tämäkö on sitä säästöä?

Maija
2 vuotta sitten

Aika moni työehtosopimus pitää sisällään tekstin jonka mukaan huoltajan poissaolo työstä on palkatonta jos lapsella on ennalta sovittu lääkäriaika.
Eli hajautettu hammashuolto rassaa myös vanhempien työnantajaa poissaolojen muodossa. Vanhempien kukkarosta puhumattakaan.
Kannattaisi juoksuttaa hammaslääkäreitä laitakaupungin eri toimipisteissä vastaavalla tavalla kuin esim laitoshuoltajat vaihtavat työhön tulo paikkaa työnantajan määräysten mukaan.