Maankäytön päästöt kuriin

0
Maankäytön muutoksilla voidaan merkittävästi vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin. Kuva ranskalaiselta maatilalta.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC kiinnittää uusimmassa raportissaan huomiota maankäyttöön. Viesti on selkeä, maankäytön päästöjä on vähennettävä ja samalla kasvatettava hiilinieluja.
Ilmastonmuutos on uhka myös ruuantuotannolle. Lisäksi syöminen ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen voivat tulla yhä enemmän toisiaan poissulkeviksi vaihtoehdoiksi.

Ilmastopaneelin mukaan maankäytön eri muodot aiheuttavat vähintään viidesosan kaikista ihmisen toiminnasta johtuvista kasvihuonekaasupäästöistä. Toisin sanoen maankäytön muutoksilla voidaan merkittävästi vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin.
Metsät, muu kasvusto ja maaperä ovat merkittäviä hiilinieluja. Näiden vaaliminen on ilmastonmuutoksen torjunnassa elintärkeää.
Pelkkä metsitys ja bioenergiahankkeet eivät yksinään riitä kompensoimaan ihmisen aiheuttamia päästöjä. Tarvittavien toimenpiteiden mittakaava olisi niin suuri, että se vaarantaisi luonnon monimuotoisuuden ja ruokaturvan.

Maankäyttöä voidaan ohjailla oikeaan suuntaan tukijärjestelmän avulla. Tukien pitää kannustaa ilmaston kannalta kestävään maa- ja metsätalouteen.
Samaan aikaan on mahdollista tuottaa laadukasta ja puhdasta ruokaa ja vähentää maatalouden hiilipäästöjä.
Hyvänä esimerkkinä on hanke, jossa selvitetään miten karjanlanta saadaan nykyistä paremmin energiakäyttöön biokaasuksi ja lannan ravinteet uudelleen käyttöön. Tässä mallissa kaikki voittavat.

Huomiota pitää IPCC:n mukaan kiinnittää myös ruuankulutukseen. Kaikkein turhinta on liikavalmistus. Jopa kolmasosa maailmassa tuotetusta ruuasta menee hukkaan.
Lihan syömisen lopettamista raportissa ei vaadita, vaikka kasvisruuan edut todetaankin.
Ihmisten kulutustavoilla ja ruuasta saadulla suurilla energiamäärillä on myös terveydellisiä vaikutuksia. Arvion mukaan jopa kaksi miljardia aikuista on ylipainoisia ja lihavia. Kulutus jakaantuu epätasaisesti, sillä samaan aikaan noin 820 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta.