Salon rahat loppuvat pahasti kesken – lautakunnat anovat miljoonia euroja lisää

3
Salo saa kolmen miljoonan euron lisälaskun Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, jos erikoissairaanhoidon käyttö jatkuu yhtä vilkkaana kuin alkuvuonna. Myös kaupungin oma toiminta on vienyt selvästi arvioitua enemmän rahaa.

Salon kaupungin täksi vuodeksi budjetoimat rahat ovat loppumassa pahemman kerran kesken.

Ensi viikolla kokoontuva sosiaali- ja terveyslautakunta joutuu anomaan valtuustolta peräti 7,5 miljoonan euron lisämäärärahaa selvitäkseen loppuvuodesta.

Kaupunkikehityslautakunnan esityslistalla on vastaava anomus 1,2 miljoonan euron lisämäärärahasta.

Opetuslautakunta puolestaan tarvitsee 900 000 euroa lisää rahaa henkilöstökuluihin, mutta vaje on tarkoitus kattaa varhaiskasvatuksen palkkoihin varatusta määrärahasta. Lautakunta tarvitsee valtuustolta vain luvan sitovuustasojen ylitykseen.

Lautakuntien lista ylityksistä on karua luettavaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa henkilöstökulut ovat ylittymässä kolmella miljoonalla eurolla. Käytännössä kyse on siitä, että henkilöstön palkkamenot on arvioitu reilusti alakanttiin.

Vanhuspalveluiden osuus summasta on 1,3 miljoonaa, terveyspalveluiden 1,1 miljoonaa ja sosiaalityön 600 000 euroa.

Lisäksi erikoissairaanhoidon käyttö on kasvanut alkuvuonna niin, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä odotetaan lähes kolmen miljoonan euron lisälaskua joulukuussa.

Sosiaalityön palveluissa ylityksiä kertyy muun muassa sijaishuollosta, avohuollosta ja vammaistyöstä.

Kaupunkikehityslautakunnassa rahaa on kulunut muun muassa liikenneväylien hoitoon. Alkuvuosi oli sääolosuhteiltaan poikkeuksellinen, ja esimerkiksi lunta tuli paljon. Ylitys nousee 300 000 euroon.

Tilapalveluiden ulkoiset menot ylittyvät 400 000 eurolla. Summa kertyy suurelta osin lämmityksestä, sähköstä sekä rakennusten ja alueiden kunnossapidon arvioitua suuremmista kuluista. Osasyyksi mainitaan tilapalveluissakin hankala talvi.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa menot ylittyvät noin 600 000 eurolla. Summa kertyy henkilöstökuluista ja esimerkiksi elintarvikkeiden hinnan noususta. Myös sisäiset tulot alittavat budjetin.

Liikennepalveluissa talousarvio tulee ylittymään noin puolella miljoonalla eurolla. Suurin selitys on kaupungin järjestämä ostoliikenne, jonka lopullinen hinta selvisi vasta kilpailutuksen ja hankintojen jälkeen.

Salon talousjohtajan Anna-Kristiina Korhosen mukaan lisätalousarviot tarkoittavat toteutuessaan, että kaupungin tulos painuu tänä vuonna kaikkiaan 14 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Keväällä tarkistetussa budjetissa alijäämäksi ennustettiin 4,9 miljoonaa euroa.

Korhosen mukaan henkilöstömenojen ylitykset johtuvat osin kalliista valtakunnallisesta palkkaratkaisusta. Hän ei ota kantaa kysymykseen alibudjetoinnista, koska aloitti työssään vasta viime talvena.

Se, mihin Korhosen mukaan nyt voidaan vaikuttaa, on loppuvuoden kulukuri ja ensi vuoden talousarvion rakentaminen realistiselle pohjalle. Hän toivoo, ettei joutuisi keskustelemaan talousarvioylityksistä enää ensi syksynä.

– Kaupungin johto on antanut loppuvuodeksi uudet säästölistat, ja nyt toivotaan tietysti, etteivät lautakuntien lisätalousarviot toteudu aivan noin suurina. Uuden talousarvion laadinnassa pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen, että arviot ovat realistisia.

veronmaksaja

Talvi yllättää aina vaikka olisi leuto ja vähäluminen. Miljoonainvestoinnitkin nielevät osanasa vaikka niistä osan pystyy piilottamaan kunnan omistamiin yhtiöihin. Joku politiikko kyllä osaa selittää ettei investointien rahantarve ole menoja laisinkaan. Jotenkin ne lämpösiirtoverkon miljoonainvestoinnitkin pitää jollain aikataululla maksaa tai maksattaa käyttäjillä. Jätevoimalalta varmaan saadaan kunnon tuotot kunnan välittämästä kymmenien miljoonien lainasta.

Huomio pääasiaan

Miksi keskitytään budjettiin, kun ratkaisevaa olisi miettiä, miten asukkaiden ikärakenne nuorentuisi sellaiseksi, että verotulot kääntyvät kasvuun?

Ihan turha

Olikohan kaupungin työntekijöiden pyöräkatos budjetoitu? No, kai nyt ovat työntekijät tyytyväisiä kun takapuolet eivät kastu töistä lähdettäessä.